KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
Zararlı Organizma Adı Hastalık Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Armut Karaleke (Venturia pirina) 150 g/ 100 L su 3 gün
Bağ** Mildiyö (Plasmopara viticola) 300 g/ 100 L su 3 gün
Bağ** Ölükol* (Phomopsis viticola) 250 g/ 100 L su (Yaz uygulaması) 3 gün
Domates Sebzelerde kurşuni küf (Botrytis cinerea) 250 g/ 100 L su 7 gün
Domates Mildiyö (Phythophthora infestans) 300 g/ 100 L su 7 gün
Domates Yaprak küfü (Cladosporium fulvum) 250 g/ 100 L su 7 gün
Elma Karaleke (Venturia inaequalis) 150 g/ 100 L su 3 gün
Erik Cep hastalığı (Taphrina pruni) 300 g/ 100 L su 3 gün
Karanfil (Süs bitkisi) Pas (Uromyces caryophyllus) 250 g/ 100 L su 7 gün
Kiraz, Vişne Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Monilia laxa=Sclerotinia laxa) 300 g/ 100 L su 3 gün
Marul Mildiyö (Bremia lactucae) 300 g/ 100 L su 7 gün
Patates Mildiyö (Phythophthora infestans) 350 g/ 100 L su 7 gün
Patates Mildiyö (Phythophthora infestans) 350 g/ 100 L su 7 gün
Sebze fideleri*** Kök çürüklüğü (Çökerten) (Pythium spp., Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Alternaria spp., Sclerotinia spp. Phytophthora spp.) 200-250 g/ 100 L su -
Şeftali Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Monilia laxa=Sclerotinia laxa) 300 g/ 100 L su 3 gün
Şeftali, Kayısı Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Wilsonomyces carpophilus) 300 g/ 100 L su 3 gün
Soğan Mildiyö (Peronospora destructor) 300 g/ 100 L su 7 gün
Turunçgiller Turunçgil meyvelerinde kahverengi çürüklük ve gövde zamklanması (Phytophthora citrophthora) 300 g/ 100 L su (Meyve enfeksiyonları) 7 gün
Tütün (Fidelik) Çökerten (Pythium spp., Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Alternaria spp., Sclerotinia spp.) 200 g/ 100 L su -
Yeni dünya Kara leke (Venturia inaequalis var. eriobotryae) 300 g/ 100 L su 3 gün
UYGULAMA ŞEKLI

Armut karalekesi:

Dal sıracası yok ise

1.ilaçlama: Çiçek gözleri kabardığında

2.ilaçlama: Beyaz rozet tomurcuğu döneminde

3.ilaçlama: Çiçek taç yaprakları % 70-80'i dökülünce

4. ve diğer ilaçlamalar hava şartlarına ve hastalığın seyrine göre 8-10 gün ara ile yapılmalıdır.

Elma karalekesi:

Dal sıracası yok ise

1.ilaçlama: Çiçek gözleri kabardığında

2.ilaçlama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görülünce)

3.ilaçlama: Çiçek taç yaprakları % 70-80'i dökülünce

4. ve diğer ilaçlamalar ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlara göre 10 gün ara ile yapılır.

Eriklerde cep hastalığı:

1.ilaçlama: Tomurcuklar kabardığı dönemde

2.ilaçlama: Çiçek taç yapraklarının % 80 döküldüğü dönemde yapılmalıdır.

Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Şeftali, Kiraz, Vişne):

1.ilaçlama: Çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte)

2.ilaçlama: Tam çiçeklenmede (%90-100 çiçekte) yapılır.

Şeftali yaprak delen (Çil):

1.ilaçlama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,

2.ilaçlama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde),

Kayısıda yaprak delen:

1.uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,

2.uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde),

3.ilaçlama: Meyvelerde çanak yaprağı ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken yapılmalıdır.

Turunçgil meyvelerinde kahverengi çürüklük ve gövde zamklanması:

* Meyve enfeksiyonlarına karşı:

1.ilaçlama: Sonbaharda yağışlar başlamadan önce yapılmalıdır.

2.ilaçlama: Havalar yağışlı giderse 1.ilaçlamadan 15 gün sonra yapılmalıdır.

* Gövde enfeksiyonlarına karşı:

Enfekteli ağaçlardaki yaralar Ekim, Ocak ve Mart aylarında odun dokusuna kadar temizlenmelidir.

Yenidünya karalekesi:

1.ilaçlama: Sonbaharda çiçek tomurcukları kabarmadan önce,

2.ilaçlama: Çiçek tomurcukları açılmadan önce,

3.ilaçlama: Çiçek taç yapraklarının dökülmesinden sonra

4.ve diğer ilaçlamalar: 3.ilaçlamadan hasada 20 gün kalıncaya kadar, 10 gün arayla yapılmalıdır.

Bağ ölükol:

  • Yaz ilaçlaması:

1.ilaçlama sürgünler 2-3 cm olduğunda,

2.ilaçlama sürgünler 8-10 cm olduğunda,

3.ilaçlama sürgünler 25-30 cm'yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

Bağ mildiyö:

İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki ilaçlamalar 1.ilacın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile ilaçlama yapılır.

Sebze fidelerinde kök çürüklüğü ve çökerten: Fidelikte hastalık görüldüğünde ilaçlamaya başlanır ve hastalık duruncaya kadar 2-3 kez bir hafta ara ile ilaçlama yapılır.

Domates mildiyö: İlaçlı mücadeleye çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

Domates yaprak küfü: Yapraklarda ilk lekeler görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. İlaçlamalar 10-15 gün ara ile tekrarlanır. Hasada 15-20 gün kala ilaçlama kesilmelidir.

Marul mildiyö: Fideliklerde hastalık görülmeden koruyucu bir ilaçlama yapılmalıdır. Mildiyö görülürse hasta kısımlar toplanıp yok edildikten sonra birer hafta aralarla fidelerin tarlaya şaşırtılmasına kadar ilaçlamalar sürdürülmelidir. Tarla devresinde hastalığın çevrede görülmesi ile ilaçlamaya başlanmalı, birer hafta aralarla hasattan en az bir hafta öncesine kadar devam edilmelidir. Fidelikte ilaçlama sulama yapıldıktan ve yapraklar kuruduktan sonra yapılmalıdır.

Soğan mildiyö: Günlük ortalama sıcaklığın 16°C'ye ulaşması ve orantılı nemin %80'i bulması ile mücadeleye başlanması gerekirse de çevrede ilk hastalık belirtilerinin saptanması ile ilaçlamaya başlanabilir.

Patates mildiyö: Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10 gün aralıklara uygulama tekrarlanır.

Karanfil pası: Çelikler sıraya geçirilmeden önce ilaçlamaya başlanmalı ve 10'ar gün ara ile ilaçlamalar yapılmalıdır.

Sebzelerde kurşuni küf (Domates): Çevrede hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde veya bitkiler çiçeklenme devresinde iken başlanmalıdır. Uygulamalar 10 gün arayla yapılmalıdır.

Tütün çökerten (Fidelerde): Fidelerin çıkışı tamamlandıktan sonra hastalık görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.

DIĞER BILGILER

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Alkali karakterli ve yağlı bitki koruma ürünleri ile karıştırılmamalıdır. Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.

*Yaz uygulamasında kullanılır.

**Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

***Fidelik ilaçlamalarında verilen iki doz hastalığın yoğunluğuna ve bitki vejetasyon süresine göre değişmektedir.