KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
Zararlı Organizma Adı Hastalık Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Elma Karaleke (Venturia inaequalis) 40 g/100 L su 28 gün
Kayısı Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Sclerotinia laxa) 30 g/100 L su 7 gün
UYGULAMA ŞEKLI

Elma Kara Lekesi:

1.ilaçlama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2.ilaçlama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)

3.ilaçlama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce

4.ve diğer ilaçlamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 12-14 gün aralıklarla yapılmalıdır.

Kayısı Sert çekirdekli Meyvelerde Çiçek Monilyası: 1.ilaçlama çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte), 2.ilaçlama tam çiçeklenmede (%90-100) yapılır.

DIĞER BILGILER

Karışabilirlik Durumu: Genellikle, yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli meyve ağaçlarında kullanılan diğer fungisitler ile karışım halinde kullanılabilir. Şüphe halinde uygulamadan önce küçük bir karışabilirlik testi yapılmalıdır. Şayet Jammer® başka ilaçlar ile depo karışımı olarak kullanılacak ise ilaçları suya aşağıdaki sıraya göre koyunuz. Önce Jammer® sonra karışıma giren diğer ilaçlar konur. Şayet karışım halinde kullanılacak ilaçlar arasında “suda eriyebilir ambalaj” da bulunanlar var ise önce bunlar, sonra Jammer® konur.