KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
Zararlı Organizma Adı Hastalık Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Armut

Karaleke (Venturia pirina)

150g/ 100 L su 14 gün
Elma

Karaleke (Venturia inaequalis)

150g/ 100 L su 14 gün
Erik

Cep hastalığı(Taphrina pruni)

300g/ 100 L su 14 gün
Fasulye

Kök çürüklüğü (Fusarium spp., Macrophomia phaseoli, Rhizoctonia solani)

300g/ 100 L su 14 gün
Fidan ve omcalarda

Tarla tavşanı (Lepus europaeus)

Ada tavşanı (Oryctolagus cuniculus)
(kaçırıcı repellent olarak)

150g/ 1 L su -
Fındık

Fındık faresi (Mucardinus spp.)

Yediuyur (Glis glis)
(karıştırıcı repellent olarak)

4kg/ 100 L su 14 gün
Kavun - Karpuz

Kabakgillerde antraknoz (Coletotrichum orbiculare)

300g/ 100 kg tohum -
Kayısı

Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Monilia laxa)

220g/ 100 L su 14 gün
Kiraz

Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Monilia laxa)

150g/ 100 L su 14 gün
Nohut

Antraknoz (Ascochyta rabiei)

300g/ 100 kg tohum -
Şeftali

Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Monilia laxa)

300g/ 100L su 14 gün
Şeftali

Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen(Wilsonomyces carpophylus)

300g/ 100L su 14 gün
Soğan

Sürme (Urocystis cepulae)

5kg/ 100 kg arpacık tohum -
UYGULAMA ŞEKLI

Fasulye kök çürüklüğü: Ekimden önce koruyucu olarak tohum ilaçlaması önerilebilir. İlaçlanacak tohum hafifçe nemlendirildikten sonra bitki koruma ürünü ilave edilmeli ve ilacın tohuma iyice yapışmasını sağlayacak şekilde karıştırılmalıdır. Karıştırma işlemi sırasında tohum kabuğunun soyulmasına meydan vermemek için bidonu yavaş çevirmek gerekmektedir.


Armut karalekesi:
1.uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
2.uygulama: Beyaz rozet döneminde
3.uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce
4.ve diğer uygulamalar: İklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 10 gün arayla yapılmalıdır.


Elma karalekesi:
1.uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
2.uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)
3.uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce
4.ve diğer ilaçlamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 15 gün aralıklarla yapılmalıdır.


Eriklerde cep hastalığı:
1.uygulama: Tomurcuklar kabardığı dönemde
2.uygulama: Çiçek taç yapraklarının %80 döküldüğü dönemde yapılmalıdır.
Yedi uyur: Fındıkların süt olum devresinden itibaren zararı görülür görülmez uygulamaya başlanır.


Tarla tavşanı, Ada tavşanı: Tavşanlar tarafından kemirilen fidan ve omçaların toprak seviyesinden 1 m yüksekliğe kadar olan kısımları ilaçlanır. Uygulama pülverizatör veya fırça ile yapılabilir. Uygulama yapıldığı günün akşamı don olayının vukua gelmemesi ve uygulama yapıldığı sırada ağaçların ıslak olmaması gerekmektedir.
Kabakgillerde antraknoz (Kavun, Karpuz): Tohum ilaçlaması: Ekimden önce tohumlar 1 saat süre ile ıslatılıp, 1 saat kuruduktan sonra uygulama yapılır. Yeşil aksam ilaçlaması: Günlük ortalama sıcaklığın 16°C olması ve orantılı nemin en az %80'e ulaşması ile mücadeleye başlanması gerekirse de; uygulamada en pratik yol, çevrede kavun-karpuz bitkilerinin yaprak ve saplarında ilk antraknoz lekelerinin tespiti ile uygulamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya devam edilmelidir.


Sert çekirdekli meyvelerde ciçek monilyası (Kayısı, Kiraz, Şeftali):
1.Uygulama: Çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte)
2.Uygulama: Tam çiçeklenmede (%90-100 çiçekte) yapılır.


Nohut antraknozu: Yeşil aksam ilaçlaması: Uygulamaya günlük ortalama sıcaklığın 10°C ve orantılı nemin en az %80 olması durumunda başlanması gerekirse de, pratik olarak yörede hastalığın ilk belirtilerinin görülmesi ile başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilir. Uygulamanın yapıldığı gün şiddetli yağış olmuşsa uygulama tekrarlanmalıdır.
Tohum ilaçlaması: Ekimden 3-4 saat önce nohut tohumları 1 saat süreyle su içerisinde ıslatıldıktan sonra yarım saat mücadele bir sergi üzerine yayılarak havalandırılmalı ve gerekli miktar bitki koruma ürünü ile karıştırılarak ekilmelidir.


Soğan sürmesi: Tohum ilaçları tohumlar hafifçe nemlendirildikten sonra kapalı bir kapta iyice karıştırılır ve ekilir.
Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Şeftali):
1.uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra
2.uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları kabardığı dönemde, çiçekler açmadan önce yapılır.

DIĞER BILGILER

Karışabilirlik durumu: Carboxin+Thiram ve Triadimenol içerikli fungisitlerle karışabilir. Bakırlı fungisitlerle karıştırılamaz. Bitkilere bakırlı ilaç uygulanmışsa hemen ardından Hamlet® tatbikatı yapılmamalıdır. Bakırlı ilaç tatbik edilmişse aradan iki haftalık bir sürenin geçmesi beklenmelidir.