KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
Zararlı Organizma Adı Hastalık Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Bağ* Bağ Mildiyösü (Plasmopara viticola) Külleme (Erysiphe necator) Ölü Kol (Phomopsis viticola) 75 ml/100 L su 21 gün
Biber (Sera) Külleme (Leveillula taurica) 75 ml/100 L su 3 gün
Çeltik Çeltik yanıklığı (Pyricularia oryzae) 100 ml/da 28 gün
Domates (Tarla) Mildiyö (Phytophthora infestans) Erken Yaprak Yanıklığı (Alternaria solani) 75 ml/100 L su 3 gün
Hıyar Kabakgillerde Mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) 60 ml/100 L su 3 gün
Hıyar Kabakgillerde Külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotecha fuliginea) 75 ml/100 L su 3 gün
Kabak Kabakgillerde Külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotecha fuliginea) 75 ml/100 L su 3 gün
Karpuz Alternaria Yaprak Yanıklığı (Alternaria cucumerina) 75 ml/da 3 gün
BILGI

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

UYGULAMA ŞEKLI

Bitki Koruma Ürününü Kullanma Şekli:

Bağ Mildiyö: İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki ilaçlamalar 1.ilacın
süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz ününe alınarak 10-15 gün ara ile ilaçlama yapılır.
Bağ Küllemesi:
1.ilaçlama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde,
2.ilaçlama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde,
3.ilaçlama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde,
4. ve diğer ilaçlamalar: Üçüncü ilaçlamadan sonra kullanılan ilacın etki süresine göre, tanelere ben düşme
dönemine kadar yapılır.

Bağ Ölükol:
• Yaz ilaçlaması:

1.ilaçlama sürgünler 2-3 cm olduğunda,
2.ilaçlama sürgünler 8-10 cm olduğunda,
3.ilaçlama sürgünler 25-30 cm'yi bulduğu devrede yapılmalıdır.
Hıyar Mildiyö: İlaçlama bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile ilaçlamaya
başlanır ve hastalığın şiddetine göre ilaçlamaların bitkinin her tarafını, özellikle de yaprak altlarını kaplayacak
şekilde yapılması gerekmektedir.
Hıyar ve Kabak Külleme: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları
ve ilacın etkinlik süresine bağlı olarak ilaçlamaya devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27°C'nin
üstünde ve orantılı nemin de %50'nin altında olduğu zamanlarda ilaçlamaya ara verilmelidir.
Domates Mildiyö: İlaçlı mücadeleye çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin
altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar
görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya
devam edilir.
Domates Erken Yaprak Yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada ilaçlamaya ilk lekeler görülür görülmez
başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda ilacın etki süresine bağlı olarak ilaçlama
tekrarlanmalıdır.
Biber (Sera) Külleme: Bitkiler üzerinde ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamalara başlanmalı ve gerektiğinde
10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.
Karpuz Alternaria Yaprak Yanıklığı: Kimyasal ilaçlama yeşil aksam ilaçlamaları şeklinde uygulanır. Çevrede ilk
belirtilerin görülmesiyle ilaçlamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilacın etkinlik süresi dikkate
alınarak 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.
Çeltik Yanıklığı Hastalığı: Yeşil aksam ilaçlamalarında hastalık ilk görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır. Gerekli
hallerde kullanılan ilacın etki süresi göz önüne alınarak ikinci ve üçüncü ilaçlamalar yapılmalıdır.

DIĞER BILGILER

Karışabilirlik durumu: Cilia® domatesteki uygulamalarında yayıcı ve yapıştırıcılarla karıştırılarak kullanılması önerilmez.

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.