Açıklama

UYGULAMAYA HAZIRLAMA VE KULLANMA ŞEKLİ

İlacın Etki Şekli:

Kontakt etkili akarisittir. Kırmızı örümceklerin yumurta, larva ve nimflerine karşı dönem değiştirmelerini engellemek suretiyle etki gösterir. Erginlere etkili değildir. Bununla birlikte uygulamadan 3 – 5 gün sonra belirgin etkisini gösterir ve etki devamlılığı 1 ay civarındadır.

İlacın Uygulamaya Hazırlanması:

Gerekli ilaç miktarı önce bir miktar su ile ayrı bir kapta karıştırılır. İlaçlama aleti yarısına kadar su ile doldurularak içine bu karışım dökülür ve kalan su miktarı ilave edilerek karıştırılır. İlaçlamalar sabah çiğ kalktıktan sonra veya akşam serinliğimde yapılmalıdır: Her türlü aletle püskürtülebilir.

Kalibrasyon:

İlaçlamaya başlamadan önce, kullanma aletinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Önce bir depo su püskürtülerek ne kadar alanın ilaçlandığı bulunmalı sonra bu alana tekabül eden doz ile ilaçlı su hazırlanmalıdır.

İlacın Kullanım Şekli:

Biber, Domates (İki Noktalı Kırmızı Örümcek); Yaprak başına 3-5 adet canlı kırmızı örümcek bulunduğunda mücadeleye karar verilir.

Çilek (İki Noktalı Kırmızı Örümcek); Hareketli dönemde yaprakçık başına ortalama 15 ve üzerinde kırmızı örümcek tespit edildiğinde ilaçlamaya karar verilir. Çilek ve yeşil meyve döneminde iken (ilk olgun meyveler görülmeden önce) kırmızı örümcek görüldüğünde bir ilaçlama yapılır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

ZUUM 10 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 10B olarak sınıflandırılmış bir akarisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için ZUUM 10 SC 'nin aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup 10B harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Alkali özelliktekiler hariç, diğer insektisit, fungisit ve yaprak gübreleriyle karıştırılarak kullanılabilir.

 • Önce etiketi okuyunuz.
 • Evde kullanmayınız
 • Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
 • Maske, koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız.
 • Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
 • Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
 • İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
 • KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE ¼'ÜNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 SEFER TEKRARLAYINIZ.
 • Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Adımlarda düzensizlik, kol ve bacaklarda paraliz, düzensiz nefes alma, gözlerden yaş akması, idrar kaçırma, ishal gözlenmiştir. Bu gözlemler 3500 mg/kg'dan yüksek doz verilen sıçanlarda saptanmıştır.

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ

Deri ile Teması Halinde; Bkz- Önlem İfadeleri (P302+P352)

Göz ile Teması Halinde; Bkz- Önlem İfadeleri (P305+P351+P338)

Yutulması Halinde; Kazara ilaç yutulmuşsa hastayı kusturmayın. Yüzüstü ve sakince yatırıp bir doktora başvurun.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL:114

İÇİNDEKİLER

 • Etoxazole

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H302: Yutulması halinde zararlıdır.

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

H371: Organlarda hasara yol açabilir.

H400: Sucul ortamda çok toksiktir.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P260: Spreyini solumayın.

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P391: Döküntüleri toplayın.

P405: Kilit altında saklayın.

P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

RUHSAT SAHİBİ ve İMALATÇI FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Hacı Sabancı Organize Sanayi Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 45 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Balıklara orta derecede zehirlidir.
 • Sulara bulaştırmayınız.
 • Arılara az zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
 • Kuşlara zararsızdır.
 • İlacı serin, kuru ve iyi havalanabilen yerlerde muhafaza ediniz.
 • Tavsiyeye uygun kullanıldığında fitotoksik değildir.
 • KULLANMADAN ÖNCE ŞİŞEYİ İYİCE ÇALKALAYINIZ.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve İMALATÇI FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Hacı Sabancı Organize Sanayi Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 45 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR

BİTKİ ADI ZARARLI ADI DOZU VE UYGULAMA DÖNEMİ SON İLAÇLAMA VE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Turunçgiller Kırmızı Örümcek (Panonychus citri) 25 ml/100 l su (Yumurta, Larva, Nimf ) 21 gün
Biber (Sera) İki Noktalı Kırmızı Örümcek (Tetranychus urticae) 35 ml/100 l su (Larva, Nimf) 3 gün
Elma Avrupa Kırmızı Örümceği (Panonychus ulmi ) 25 ml/100 l su (Yumurta, Larva, Nimf ) 14 gün
Domates İki Noktalı Kırmızı Örümcek (Tetranychus urticae ) 35 ml/100 l su (Larva, Nimf ) 3 gün
Pamuk İki Noktalı Kırmızı Örümcek (Tetranychus urticae ) 25 ml/da (Yumurta, Larva, Nimf ) 21 gün
Pamuk Kırmızı Örümcek (Tetranychus cinnabarinus) 50 ml/da (Yumurta, Larva, Nimf ) 21 gün
Karpuz Kırmızı Örümcek (Tetranychus urticae) 25 ml/da (Larva, Nimf ) 3 gün
Bağ * Kırmızı Örümcek (Tetranychus urticae ) 25 ml/100 l su (Yumurta, Larva, Nimf) 7 gün
Hıyar (Tarla-Sera) İki Noktalı Kırmızı Örümcek (Tetranychus urticae ) 35 ml/da (Larva, Nimf ) 3 gün
Çilek İki Noktalı Kırmızı Örümcek (Tetranychus urticae ) 35 ml/da 1 gün