Açıklama

UYGULAMAYA HAZIRLAMA VE KULLANMA ŞEKLİ

İlacın Uygulamaya Hazırlaması:

Önce gereken miktar ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Hazırlanan karışım yarısına kadar suyla dolu ilaçlama aletinin deposuna karıştırılarak ilave edilir. Depo gereken miktar suyla tamamlanarak tekrar karıştırılır ve ilaçlamaya hazır hale getirilir. Hazırlanan bu karışım havanın serin ve sakin olduğu zamanda bitkilerin her tarafını kaplayacak şekilde püskürtülür.

İlacın Kullanım Şekli:

Pamuk; Tarla 4 bölüme ayrılarak her bölümde 10-15 adımda bir 25 bitkiden birer yaprak alınır, toplam 100 yaprakta büyüteçle sayım yapılır. Yaprak başına Akdeniz'de 5, Ege ve Güneydoğu'da 10 adet Kırmızı örümceğe ulaşılmışsa kaplama ilaçlama yapılır. Kenar bulaşmalarında kısmi ilaçlama yapılabilir. Kullanılacak alete göre bir dekara gidecek su miktarı kalibrasyon yapılarak saptanmalı ve belirlenen su miktarına gerekli ilaç eklenmelidir. Traktörle çekilen yer aletleri kullanılacaksa sıra arası memeler kullanılmalıdır.

Domates, Patlıcan, Karpuz, Hıyar; İlk çiçeklenmeden itibaren tarlaya köşeden çapraz girilir ve 3-5 adımda bir bitkinin dip ve orta yapraklarından birer yapraktaş olmak üzere toplam 10-20 yaprakta büyüteçle sayım yapılır. Yaprak başına ortalama 3-5 Kırmızı örümcek sayısına ulaşılmışsa kaplama ilaçlama yapılmalıdır. Dekara uygulamada önce kalibrasyon yapılarak bir dekara gidecek su miktarı saptanmalı ve belirlenen su miktarına göre gereken miktar ilaç eklenmelidir. Beyaz Sinek; 80 yaprakta yaprak başına ortalama ilkbaharda 0.5-2, sonbaharda 3 larva görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır.

Çilek; Tarlayı temsil eden 50 yaprakçıkta yaprakçık başına ortalama 15 hareketli birey görülünce ilaçlama yapılmalıdır. Olgun meyve varsa bekleme süresine uyulmalı veya ilaçlama meyve toplandıktan sonra yapılmalıdır.

Karanfil; Serayı temsil eden 25-30 yaprakta yaprak başına ortalama 3-5 hareketli birey görülünce ilaçlama yapılmalıdır. Karanfilde %0.2 oranında yapışmayı sağlayıcı adjuvant kullanılmalıdır. Diğer bitkilerde yayıcı yapıştırıcı kullanımına gerek yoktur.

Beyaz Sinek; 50 yaprakta yaprak başına ortalama Mayıs-Haziran aylarında0.5-2 larva, Temmuz-Ağustos aylarında 2-3 larva, Eylül ayında 3 larva görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

PAMPLONA 240 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 23 olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için PAMPLONA 240 SC'in aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup 23 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz. PAMPLONA 240 SC bilinen akarisitler ile çapraz dayanıklılık göstermez. Bununla birlikte bir sezonda bir zararlı etmene karşı iki defadan fazla kullanılması uygun olur. Gerekiyorsa iki ilaçlama arasında etki şekli farklı bir akarisit kullanılmalıdır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Birçok insektisit, fungisit ve yaprak gübresi ile karışabilir, ancak uygulamadan önce bir ön karışım testi yapılmalıdır.

 • Önce etiketi okuyunuz.
 • Evde kullanmayınız
 • Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
 • Maske, koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız.
 • Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
 • Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 12 SAAT SÜREYLE insan ve hayvan sokmayınız.
 • İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
 • KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE ¼'ÜNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 SEFER TEKRARLAYINIZ.
 • Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

İnsanlarda belirgin bir zehirlenme belirtisi saptanmamıştır.

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ

Deriyle temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. İlaçla bulaşık giysiler çıkarılmalıdır. Göze teması halinde bol suyla en az 15 dakika yıkayınız ve doktora başvurunuz. Etiket ve ambalajı birlikte götürünüz.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Bilinen bir antidotu yoktur. Zehirlenme halinde semptomatik tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL:114

İÇİNDEKİLER

1.Spiromesifen

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H302: Yutulması halinde zararlıdır.

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

H332: Solunması halinde zararlıdır.

H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.

H400: Sucul ortamda çok toksiktir.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P301+P312: YUTULDUĞUNDA: kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.

P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

P304+P340: SOLUNDUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, Kurbanı temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P391: Döküntüleri toplayın.

P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH208: Spiromesifen içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

RUHSAT SAHİBİ ve İMALATÇI FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Hacı Sabancı Organize Sanayi Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 45 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Ergin bal arılarına ve Bombus tozlayıcı arılarına zararsızdır.
 • Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırılmamalıdır.
 • Boş ilaç ambalajı başka amaç için kullanılmamalı.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve İMALATÇI FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Hacı Sabancı Organize Sanayi Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 45 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR

class=”bg-primary”>

Bitki Adı Zararlı Adı Dozu ve Uygulama Dönemi Son İlaçlama ve Hasat Arasındaki Süre
Pamuk Pamuk Kırmızı Örümceği

(Tetranychus cinnabarinus) X 5645

40 ml/da

Yumurta,

Nimf, Ergin

21 gün
İki Noktalı Kırmızı Örümcek

(Tetranychus urticae) X

Patlıcan İki Noktalı Kırmızı Örümcek

“(Tetranychus urticae) X 4556

50 ml/da

Nimf, Ergin

3 gün
Pamuk Kırmızı Örümceği

(Tetranychus cinnabarinus) X

Karpuz Pamuk Kırmızı Örümceği

(Tetranychus cinnabarinus) X 5645

50 ml/da

Nimf, Ergin

3 gün
İki Noktalı Kırmızı Örümcek

(Tetranychus urticae) X

Domates İki Noktalı Kırmızı Örümcek

(Tetranychus urticae) X 4556

50 ml/100 l su

Nimf, Ergin

3 gün
Pamuk Kırmızı Örümceği

(Tetranychus cinnabarinus) X

50 ml/100 l su

Nimf, Ergin

Beyaz Sinek

(Bemisia tabaci)

60 ml / 100 l su

Larva, Nimf

Çilek İki Noktalı Kırmızı Örümcek

(Tetranychus urticae) X

50 ml/100 l su

Nimf, Ergin

3 gün
Pamuk Kırmızı Örümceği

(Tetranychus cinnabarinus)

Karanfil (Sera) İki Noktalı Kırmızı Örümcek

(Tetranychus urticae) X

50 ml/100 l su

Nimf, Ergin

3 gün
Hıyar

(Sera)

Pamuk Kırmızı Örümceği

(Tetranychus cinnabarinus) X

50 ml/100 l su

Nimf, Ergin

3 gün