Açıklama

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesini deposu yarı yarıya su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içerisinde kullanınız.

KALİBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır.
Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesini deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Süs Bitkileri- Galerisineği: İlk galeri belirtileri görülür görülmez ilaçlamaya başlanır. Gerekirse ilaçlama tekrarlanabilir. İki ilaçlama arasında en az 7 gün ara olmalıdır.

Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan- Kırmızıörümcekler: Domates ve biberde, 20 yaprakta yaprak başına ortalama 3 adet canlı birey görüldüğünde, hıyar ve patlıcanda ise 10 yaprakta yaprak başına ortalama 5 adet canlı birey görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır.

Pamuk- Kırmızıörümcek: Mücadele zamanının belirlenmesi için bitkiler 4-6 yapraklıyken kontroller yapılır. Zararlı yalnız tarla kenarında ya da içinde lokal olarak bulunuyorsa sadece bu kısımlar ilaçlanmalıdır. Yaprak başına ortalama Akdeniz Bölgesinde 5 adet, Ege ve Güney Doğu Anadolu Bölgesine 10 adet canlı kırmızıörümcek görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır.

Çilek- Kırmızıörümcek: Erken dönem uygulaması: sorun olan çilek alanlarında, çiçek ve yeşil meyve döneminde (İlk olgun meyveler görülmeden önce) kırmızıörümcekler görüldüğünde tek ilaçlama yapılır. Erken dönem uygulaması meyvelerde kalıntı bırakmaması yönünden daha güvenlidir.

Mevsim içi uygulaması: Erken dönem uygulaması yapılmadığı durumlarda, açıkta yetiştirilen çilekler mevsim başında (Mart sonu-Nisan başı) 3-5 gün aralıklarla kontrol edilir. Kırmızıörümcekler çilekte mevsim başında çevredeki bitkilerde görülür. Öncelikle bu bitkilerin kontrol edilmesi ve ilaçlanması yeterlidir. Populasyonun yaygınlık göstermesi durumunda tarlayı temsil edecek şekilde bitkilerin orta ve alt alt bölümlerinden en az 50 yaprakçık incelenir. Yaprakçık başına 15 ve üzerinde kırmızıörümcek tespit edilmesi halinde ilaçlamaya karar verilir. Meyve toplanmasından hemen sonra ilaçlama yapılır. Son ilaçlama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilerek hasat yapılmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

MASSMECTIN adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 6 olarak sınıflandırılmış bir insektisit – akarisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için MASSMECTIN' nin aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 6 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ile karışımı daha önceden denenmelidir. Alkali reaksiyonlu bitki koruma ürünleri ile karışmaz.

 • Önce etiketi okuyunuz.
 • Evde kullanmayınız
 • Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
 • Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
 • Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
 • İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Göz bebeklerinde büyüme, adalelerde konsantrasyon bozukluğu ve kaslarda kasılmaya neden olur.

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ

Solunması Halinde; Hastayı açık havaya çıkartın. Soluk alıp verme düzenli değilse veya durmuşsa suni solunum uygulayın. Hastayı sıcak ve rahat bir yerde tutun. Derhal bir doktora veya zehir danışma merkezine başvurun.

Deri ile Teması Halinde; Derhal ilacın bulaştığı giysileri çıkartın. İlaç değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Eğer deride tahriş devam ederse doktro çağırın. İlacın bulaştığı giysileri kullanmadan önce iyice yıkayın.

Göz ile Teması Halinde; Derhal gözü ve göz kapaklarının altını bol su ile 15 dakika boyunca yıkayın. Varsa kontak lensleri çıkartın. Derhal tıbbi yardım alın.

Yutulması Halinde; Yutulması durumunda ürün etiketi veya bu bilgi formu ile beraber tıbbi yardım alın. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey vermeyin ve kusmaya zorlamayın.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL:114

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavisi uygulanır. Zehirlenme halinde hasta 30 dakika içinde kusturulmalıdır. Tıbbi kömür verilmelidir. Gaba'yı hızlandıran ilaçlar (Barbitual, Benzodiazepin, Valpropic acid) verilmemelidir.

İÇİNDEKİLER

Abamectin

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H226: Alevlenir sıvı ve buhar.

H300: Yutulması halinde öldürücüdür.

H312: Cilt ile teması halinde zararlıdır.

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

H330: Solunması halinde öldürücüdür.

H336: Rehavete veya baş dönesine yol açabilir.

H361d: Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.

H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.

H400: Sucul ortamda çok toksiktir.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P202: Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin.

P210: Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.

P303+361+353: DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.

P304+P340: SOLUNDUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, Kurbanı temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
 • Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
 • Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
 • Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
 • Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
 • Ürün yanabilir özellikte olduğundan ateşten uzak tutunuz.
 • Rüzgârlı havada uygulama yapmayınız.
 • Bekleme süresine uyunuz.
 • Dökülmesi halinde üzerinde kum, toprak vs. gibi emici maddelerden serpin sonra süpürüp toplayın ve imha edin.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolaması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde oluşabilecek zararlar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Acıdere OSB Mah. Zafer Cad. No: 8 Sarıçam / ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 45 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ve Hasat Arasındaki Süre
Süs Bitkileri Yaprak galerisineği

(Liriomyza trifolii)

25 ml/100 L su
Domates İki noktalı kırmızıörümcek

(Tetranychus urticae)

25 ml/da

3 gün
Pamuk İki noktalı kırmızıörümcek

(Tetranychus urticae)

50 ml/da 21 gün
Biber (sera) Kırmızıörümcekler

(Tetranychus spp.)

25 ml/100 L su 3 gün
Hıyar (sera) Kırmızıörümcekler

(Tetranychus spp.)

25 ml/100 L su 3 gün
Patlıcan (sera) İki noktalı kırmızıörümcek

(Tetranychus urticae)

25 ml/100 L su 3 gün
Çilek İki noktalı kırmızıörümcek

(Tetranychus urticae)

25 ml/100 L su 3 gün