Açıklama

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamada iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemlerini su kaynaklarının yanında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Elma – İki noktalı kırmızıörümcek ve Avrupa kırmızıörümceği: Mayıs ayından itibaren 100 yaprakta periyodik olarak yapılacak sayımlarda yaprak başına ortalama 8-10 adet canlı birey görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Domates (sera) – Tütün beyazsineği: Beyazsinek ile bulaşık olduğu saptanan alana köşegenler yönünden girilir. Her baş adımda bir alt, orta ve üst yapraklarından olmak üzere 50 yaparak toplanır. Yaprak başına 5 larva + pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

Domates (sera) – Domates pasakarı: Bitkilerin özellikle toprağa yakın kısımları incelenerek, pas rengini alan bitkilerde yaprak örnekleri alınır. Yapraklar stereo binoküler mikroskop altında incelerek zararlı aranır. Zararlının görüldüğü bitkiler ve çevresinde lokal uygulama yapılır. İki veya üç gün aralıklarla bitkiler inceler ve yayılması halinde tüm alana uygulama yapılır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

HOTDOG 20 WP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 21A olarak sınıflandırılmış bir Akarisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için HOTDOG 20 WP' nin aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 21A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Bordo bulamacı hariç diğer insektisit ve fungisitlerle karıştırılabilir. Uygulama için büyük miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

 • Önce etiketi okuyunuz.
 • Evde kullanmayınız
 • Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
 • Maske, koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız.
 • Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
 • Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
 • İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Kusma, ishal, baş ağrıdı, tansiyon düşüklüğü, solunum ve kalp atışlarında bozukluk.

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ:

Soluma sonrası: Hastayı açık havaya çıkarın. Soluk alıp verme düzenli değilse veya durmuşsa suni solunum uygulayın. Hastayı sıcak ve rahat bir yerde tutun. Derhal bir doktora veya zehir danışma merkezine başvurun.

Cilt Teması Sonrası: Derhal ilacın bulaştığı giysileri çıkartın. İlaç değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Eğer deride tahriş devam ederse doktor çağırın. İlacın bulaştığı giysileri kullanmadan önce iyice yıkayın.

Göz Teması Sonrası: Derhal gözü ve göz kapaklarının altını bol su ile 15 dakika boyunca yıkayın. Varsa kontakt lensleri çıkartın. Derhal tıbbi yardım alın.

Yutma Teması Sonrası: Yutulması durumunda ürün etiketi veya bu bilgi formu ile beraber tıbbi yardım alın. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey vermeyin ve kusmaya zorlamayın.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL:114

İÇİNDEKİLER:

Pyridaben

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H301: Yutulması halinde toksiktir.

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.

H331: Solunması halinde toksiktir.

H335: Solunum yolu tahrişine yol açabilir.

H400: Sucul ortamda çok toksiktir.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P261: Spreyini solumaktan kaçının.

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P405: Kilit altında saklayın.

P501: İçeriği/kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

 • Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
 • Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.
 • Balıklara zehirlidir. İlacı ve artıklarını çeşme yalakları, kuyu, göl, gölet ve akarsulara bulaştırmaktan kaçınınız.
 • Tavsiyeye uygun kullanıldığında fitotoksik değildir.
 • İlaçlamadan sonra ilaçlama ekipmanını iyice yıkayınız.
 • İlacı serin kuru, iyi havalanabilen yerlerde kendi ambalajında ağzı kapalı olarak muhafaza ediniz.
 • Emniyet tedbirlerine ve tavsiyelere aynen uyunuz, boş ilaç ambalajlarını başka bir gaye için kullanmayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar bitki koruma ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA:

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Acıdere OSB Mahallesi Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 45 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR:

Bitki Adı Zararlı Adı Dozu ve Uygulama Dönemi Son İlaçlama ve Hasat Arasındaki Süre
Elma İki Noktalı Kırmızıörümcek

(Tetranychus urticae)

75 g/100 l su

(Larva, Nimf, Ergin)

21 gün
Avrupa Kırmızıörümceği

(Panonychus ulmi)

50 g/100 l su

(Larva, Nimf, Ergin)

Domates (Sera) Tütün beyazsineği

(Bemisia tabaci)

100 g/100 l su

(Larva, Ergin)

3 gün
Domates pasakarı

(Aculops lycopersici)

75 g/100 l su

(Larva, Ergin)