Açıklama

(*) Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışımlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurulduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Pamukta kırmızıörümcek; Mücadele zamanı belirlenmesi için bitkiler 4-6 yapraklıyken kontroller yapılır. Zararlı organizma yalnız tarla kenarında ya da içinde lokal olarak bulunuyorsa sadece bu kısımlara uygulama yapılmalıdır. Yaprak başına ortalama Akdeniz Bölgesinde 5 adet, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ise 10 adet canlı birey görüldüğünde uygulama yapılır.

Bağda kırmızıörümcek; Yapılan sayımlarda 5 – 8 adet canlı birey/yaprak olduğunda uygulama yapılır.

Elmada kırmızıörümcek: Mayıs ayından itibaren 100 yaprakta yapılan sayımlarda 8 – 10 adet canlı birey/yaprak olduğunda ilaçlama yapılır.

Patlıcanda kırmızıörümcek; Rastgele seçilen bölgelerde bitkinin alt ve orta yapraklarında dekar başına 10 yaprakta sayım yapılır. Yaprak başına en az 3 canlı birey bulunduğunda uygulama yapılır.

Meyve ağaçlarında genellikle çiçek taç yapraklarının tamamen dökülmesinden sonra birinci uygulama yapılmalı, yoğunluk olduğu takdirde tekrarlanmalıdır. Erginlere etkisi düşük olduğundan ergin popülasyonu çoğalmadan uygulamaya başlanmalıdır.

ERSORİN 5 EC doğrudan yumurtaların üzerine püskürtülürse yumurtalar açılmaz. Uygulama yapılmış yaprağa bırakılan yumurtlar da açılmaz. Eğer erginler ilaçla temas etmişlerse, bıraktıkları yumurtalar açılmaz.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

ERSORİN 5 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 10: A olarak sınıflandırılmış bir akarisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için ERSORİN 5 EC' nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 10: A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanmadan önce mutlaka ön karışım testi yapılmalıdır.

 • Önce etiketi okuyunuz.
 • Evde kullanmayınız
 • Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
 • Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
 • Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
 • İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel Zehirlenme Belirtileri Görülebilir.

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ:

Solunması Halinde; Etkiler oluşursa temiz havaya çıkarın. Bir doktora danışın.

Deri ile Teması Halinde; Bol suyla veya duşla yıkayınız.

Göz ile Teması Halinde; Bol miktarda su ile yıkayınız.

Yutulması Halinde; Yutulduğunda tıbbi yardım isteyin. Tıbbi personel tarafından yönlendirilmediği sürece kusturmayın.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ:

Bilinen bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL:114

İÇİNDEKİLER:

Hexythiazox

ZARARLILIK İFADELERİ:

H226: Alevlenir sıvı ve buhar.

H302: Yutulması halinde zararlıdır.

H312: Cilt ile teması halinde zararlıdır.

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

H332: Solunması halinde zararlıdır.

H336: Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

H400: Sucul ortamlarda çok toksik etki.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P210: Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P280: Koruyucu kıyafet ve eldiven kullanın.

P370+P378: Yangın durumunda söndürme için köpük kullanın.

P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

 • Temas ve mide yoluyla etkilidir.
 • Arılara, kuşlara ve balıklara zehirlidir.
 • Faydalı böcekleri etkilemez.
 • Klasik akarisitlere direnç kazanmış akarlara da etkilidir.
 • Yağmurla yıkanmaya dayanıklıdır. Etkisi 50-60 gün sürer.
 • Kırmızı örümceklerin larva ve nimfleri ilaçla temas ettiklerinde veya ilaçlanmış bitki yapraklarına dokunduklarında ölürler.
 • Eğer ERSORİN 5 EC doğrudan yumurtaların üzerine püskürtülürse yumurtalar açılmaz. Eğer erginler ilaçla temas etmişlerse bıraktıkları yumurtalar açılmaz.
 • Tavsiye edilen bitkilerde verilen dozlarda uygulandığında fitotoksik etki görülmez.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar bitki koruma ürünlerinin hatalı depolanması ve hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA:

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Acıdere OSB Mah. Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 44 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu ve Dönemi Son Uygulama ve Hasat Arasındaki Süre
Pamuk Kırmızıörümcek (Tetranychus cinnabarinus) 100 ml/da

(Yumurta, larva, nimf)

İki noktalı kırmızıörümcek

(Tetranychus urticae)

75 ml/da

(Yumurta,larva, nimf)

Patlıcan İki noktalı kırmızıörümcek

(Tetranychus urticae)

50 ml/100 l su

(Yumurta, larva, nimf)

1 gün
Elma Kırmızıörümcekler (Tetranychus spp.) 50 ml/100 l su

(Yumurta, larva, nimf)

7 gün
Bağ * İki noktalı kırmızıörümcek

(Tetranychus urticae)

50 ml/100 l su

(Yumurta, larva, nimf)

7 Gün