Açıklama

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinasının deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinanın karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

İlaçlama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinasının deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Karanfil – Kırmızı Örümcek; Bitki koruma ürünü bitkilere çiçeklenmeden önce veya çiçek kesiminden sonra uygulanmalıdır. Bir yaprakta ortalama 10 adet kırmızı örümcek bulunduğunda ilaçlama yapılır. Tek uygulama yeterlidir. Bitkilerin alt yaprakları sık sık kontrol edilerek, kırmızı örümcek aranır. Lokal bulaşma varsa sadece bu alana uygulama yapılır. Genel bulaşma varsa tamamına uygulama yapılır. Kırmızı örümcekler yaprak altlarında bulunduğundan özellikle bu kısımlara uygulama yapılmalıdır.

Domates, Patlıcan, Biber ve Hıyar – Kırmızı Örümcekler; Domates, Patlıcan ve Hıyar'da yaprak başına ortalama 3-5 adet, Biber'de 1-3 adet canlı kırmızı örümcek görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Çilek – iki Noktalı Kırmızı Örümcek;

Erken Dönem Uygulaması: Kırmızı örümceklerin her yıl sorun olduğu çilek alanlarında, çiçek ve yeşil meyve döneminde (ilk olgun meyveler görülmeden önce) kırmızı örümcek görüldüğünde bir uygulama yapılmalıdır. Erken dönem uygulaması, meyvelerde kalıntı bırakmaması için daha güvenlidir.

Mevsim içi uygulaması: erken dönem uygulamasının yapılmadığı durumlarda, açıkta yetiştirilen çilekler mevsim başında (Mart sonu – Nisan başı) 3-5 gün aralıklarla kontrol edilir. Kırmızı örümcekler mevsim başında çevredeki bitkilerde görülür. Öncelikle bu bitkilerin kontrol edilmesi ve uygulanması yeterlidir. Popülasyonun yaygınlık göstermesi durumunda tarlayı temsil edecek şekilde bitkilerin orta ve alt bölümlerinden en az 50 yaprakçık incelenir. Yaprakçık başına 15 ve üzerinde kırmızı örümcek tespit edilmesi halinde hemen uygulamaya karar verilir. Meyve toplanmasından hemen sonra uygulama yapılır. Son uygulama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilerek hasat yapılmalıdır.

Bağ – İki Noktalı Kırmızı Örümcek; Bağ alanlarındaki İki Noktalı Kırmızı Örümceklere karşı mücadelede zararlının yayılış gösterdiği alanlar gözlem altında tutulmalı, popülasyon yoğunluğu yaprak başına ortalama 8 hareketli bireyi geçtiğinde bir uygulama yapılmalıdır. Zararlı popülasyon yoğunluğu eşiğin üzerinde devam ettiği takdirde, son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken süre dikkate alınarak, bitki koruma ürününün etki süresi bittiğinde veya hasattan sonra ikinci bir uygulama yapılmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

CARRİER 240 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 25 olarak sınıflandırılmış bir akarisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için CARRİER 240 SC'nin aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup 25 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

ERTAR BORDO 20 WP, Kükürt(80 WG) ve Yazlık Yağ ile karışmaz.

 • Önce etiketi okuyunuz.
 • Evde kullanmayınız.
 • Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
 • Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
 • Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün SONRA insan ve hayvan GİRMESİNDE SAKINCA YOKTUR.
 • İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
 • Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.
 • KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE ¼'ÜNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 SEFER TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Deri ve gözde tahriş yapabilir.

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ

SOLUMA SONRASI: Hastayı açık havaya çıkartın. Soluk alıp verme düzenli değilse veya durmuşsa suni solunum uygulayın. Hastayı sıcak ve rahat bir yerde tutun. Derhal bir doktora veya zehir danışma merkezine başvurun.

CİLT TEMASI SONRASI: Derhal ilacın bulaştığı giysileri çıkartın. İlaç değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabunla yıkayın. Eğer deride tahriş devam ederse doktor çağırın. İlacın bulaştığı giysileri kullanmadan önce iyice yıkayın.

GÖZ TEMASI SONRASI: derhal gözü ve göz kapaklarının altını bol su ile 15 dakika boyunca yıkayın. Varsa kontak lensleri çıkartın. Derhal tıbbi yardım alın.

YUTMA SONRASI: yutulması durumunda ürün etiketi veya bu bilgi formu ile beraber tıbbi yardım alın. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey vermeyin ve kusmaya zorlamayın.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL:114

İÇİNDEKİLER

 1. Bifenazate

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H302: Yutulması halinde zararlıdır.

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.

H400: Sucul ortamda çok toksiktir.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P261: Spreyini solumaktan kaçının.

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P391: Döküntüleri toplayın.

EUH208: Bifenazate içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

RUHSAT SAHİBİ ve İMALATÇI FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Acıdereosb Mahallesi Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 45 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Bitki koruma ürününü kapalı olarak serin ve kuru yerde muhafaza edin.
 • Boş bitki koruma ürünü ambalajlarını başka maksatla kullanmayın. Usulüne uygun imha edin.
 • Uygulamadan 6 saat sonra yağan yağmur bitki koruma ürününün etkisini azaltmaz.
 • Bir üretim sezonu boyunca en fazla bir kez, popülasyonun yüksek olduğu durumlarda ise 7 gün ara ile iki kez kullanılmalıdır.
 • Bir sezonda kırmızı örümcek ile mücadelede 2'den fazla uygulama gerekiyor ise diğer uygulamalar için başka etki mekanizmasına sahip akarisitler ile dönüşümlü olarak kullanılmalıdır.
 • Antirezistans (bağışıklığı önleyici) programlarında rahatlıkla uygulanabilir.
 • BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE ÇALKALAYINIZ .

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar bitki koruma ürününün kalitesini garanti eder, hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve İMALATÇI FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Acıdereosb Mahallesi Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 45 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR

Bitki Adı Zararlı Adı Dozu ve Uygulama Dönemi Son İlaçlama ve Hasat Arasındaki Süre
Karanfil Pamuk Kırmızı Örümceği

(Tetranychuscinnabarinus)

60 ml/da 1 gün
Domates

(Tarla-Sera)

Kırmızı Örümcekler

(Tetranychus spp.)

60 ml/da

(larva, nimf, ergin)

Hıyar

(Sera)

Kırmızı Örümcekler

(Tetranychus spp.)

60 ml/100 l su (larva, nimf, ergin)
Çilek Kırmızı Örümcekler

(Tetranychus spp.)

60 ml/100 l su (larva, nimf, ergin)
Biber

(Sera)

Kırmızı Örümcekler

(Tetranychus spp.)

60 ml/100 l su

(yumurta, larva, nimf, ergin)

Patlıcan

(Sera)

Kırmızı Örümcekler

(Tetranychus spp.)

60 ml/100 l su

(yumurta, larva, nimf, ergin)

Bağ* İki Noktalı Kırmızı Örümcek (Tetranychus urticae) 60 ml/100 l su

(yumurta, larva, nimf, ergin)

(*) Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.