Açıklama

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içerisinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama aletinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

  • Önce etiketi okuyunuz.
  • Evde kullanmayınız
  • Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz
  • Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
  • Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 4 saat süreyle insan ve hayvan sokmayınız.
  • İnsan ve çevre sağlığı üzerindeki riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan ürünün boş ambalajının ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel Zehirlenme Belirtileri Görülebilir.

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ:

Soluması sonrası: Solunması halinde temiz havaya çıkartılır. Hastayı sıcak tutunuz ve kıpırdatmayıp dinlendiriniz. Derhal doktora başvurulmalıdır.

Cilt ile teması: Bol su ve sabunla cilt derhal yıkanmalıdır. Derhal doktora başvurulmalıdır.

Göz ile teması: Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dahil olmak üzere 15 dakika boyunca iyice yıkayınız. Gözlerde lens varsa ilk 5 dakika sonunda çıkarınız, sonra gözleri yıkamaya devam ediniz. Tahriş oluşur ve devam ederse doktoruna gidiniz.

Yutulması halinde: Hasta kusturulmamalıdır. Ağız iyice su ile çalkalanmalıdır. Derhal doktora başvurulmalıdır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM): 114

İÇİNDEKİLER:

Spirodiclofen

ZARARLILIK İŞARETLERİ:

UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ:

H302: Yutulması halinde zararlı.

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H351: Kansere yol açma şüphesi var.

H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.

H400: Sucul ortamlarda çok toksik.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P):

P202: Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin.

P261: Spreyini solumaktan kaçının.

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.

P391: Döküntüleri toplayın.

P405: Kilit altında saklayın.

P501: İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

EUH208: Spirodiclofen içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

  • Arılara zehirlidir, çiçeklenme döneminde kullanılmamalıdır.
  • Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırılmamalıdır.
  • Boş ürün ambalajı başka amaç için kullanılmamalıdır, usulüne uygun şekilde imha edilmeli.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü sınırları içerisinde bir değişiklik olmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Turunçilde- pasböcsü: Mayıs ayı başından itibaren 7-8 günde bir yapılan kontrollerde 100 meyvede görüş alanında (1 cm2) 1-2 adet birey tespit edilirse ilaçlama yapılmalıdır.

Turunçilde- Kırmızı örümcek: Mart ayı başında yapılan kontrollerde 10 yaprakta ortalama 4-9 adetten -fazla canlı birey tespit edilirse ilaçlama yapılmalıdır.

Elma- Avrupa Kırmızı örümceği ve Akdiken akarı: Mayıs ayı başından itibaren 100 yaprakta periyodik olarak yapılacak sayımlarda yaprak başına ortalama 8-10 adet canlı birey görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Kiraz- İki noktalı kırmızı örümcek: Yapılacak bahçe kontrollerinde yaprak başına ortalama 3-5 canlı birey görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır. Uygulamalar meyvesiz ağaçlarda veya hasattan sonra yapılmalıdır.

Bağ- İki noktalı kırmızı örümcek: Yaprak başına 5-8 adet canlı birey görüldüğünde uygulama yapılmalıdır

Şeftali- İki noktalı kırmızı örümcek: Yapılan sayımlarda, yaprak başına ortalama 3-5 adetin üzerinde kırmızı örümcek görülmesi durumunda ilaçlama yapılmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

BENİDOR M SC 240 adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 23 olarak sınıflandırılmış bir akarisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için BENİDOR M SC 240'ın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 23 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz. BENİDOR M SC 240 bilinen akarisitler ile çapraz dayanıklılık göstermez. Dayanıklılık oluşma riskini azaltmak için önerilen dozlara uyulmalı ve bir sezonda bir defadan fazla uygulama yapılmamalıdır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer ürünlerin formülasyonu ve özellikle solvent miktarı karışımı etkiler. Bu nedenle karışım yapılacaksa uygulama öncesi mutlaka ön karışım testi yapılmalıdır.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Zehirlenme belirtisi görülürse semptomatik tedavi uygulanmalıdır, bilinen bir antidotu yoktur.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM): 114

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar bitki koruma ürünlerinin hatalı depolanması ve hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu ve Dönemi Son Uygulama

İle hasat

Arasındaki süre

Turunçgil* Turunçgil pasböcüsü (Phyllocoptruta oleivora) 20 ml/100 L su

(Yumurta, nimf, ergin)

14 gün
Turunçgil kırmızıörümceği (Panonychus citri) 20 ml/100 L su

(Yumurta, nimf, ergin)

Elma Avrupa kırmızıörümceği

(Panonychus ulmi)

30 ml/100 L su (Yumurta,

nimf, ergin)

14 gün
Akdiken akarı

(Tetranychus viennensis)

25 ml/100 L su (yumurta, nimf, ergin)
Kiraz İki noktalı kırmızı örümcek

(Tetranychus urticae)

25 ml/100 L su (nimf, ergin)
Bağ** İki noktalı kırmızıörümcek

(Tetranychus urticae)

25 ml/100 L su (nimf, ergin) 14 gün
Şeftali İki noktalı kırmızıörümcek

(Tetranychus urticae)

25 ml/100 L su (nimf, ergin) 14 gün

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA:

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Acıdere OSB Mah. Zafer Cad. No: 8 Sarıçam / ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 45 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr