Açıklama

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMA ŞEKLİ:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

TREND 20 EC çeltik ekiliş alanlarında sorun olan darıcan türlerine, su ayrığına ve baraj otuna karşı aynı pakette verilen yayıcı yapıştırıcı ile karıştırılarak, çıkış sonrası suyu boşaltılmış (çipil) tavalara uygulanır. Ürünün tarlanın her yerine eşit miktarda uygulanmasına ve tavanın tamamını kaplamasına özen gösterilmelidir. Tavsiye dozunun aşılmamasına dikkat edilmelidir. Uygulamayı takiben, ürün yabancı ot yüzeyinde kuruduktan sonra, en geç 48 saat içinde tavalar su derinliği en az 10 cm olacak şekilde doldurulmalı ve 10 cm derinliğinde su tutmaya devam edecek şekilde en az 48 saat boyunca kapalı tutulmalıdır.

Sürekli aynı etkili maddeli bitki koruma ürünlerinin üst üste kullanılmaları direnç oluşumuna neden olmaktadır. Bu nedenle aynı sezon içinde TREND 20 EC ürününü iki kez üst üste kullanmayınız. Aynı sezonda ikinci bir uygulama gerekirse farklı etkili maddeli Penoxsulam, Propanil ve Bentazon etkili maddeli bitki koruma ürünleri kullanılmalıdır.

DİRENÇ YÖNETİMİ:

TREND 20 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A,1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için TREND 20 EC‘nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup A,1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

En iyi etkiyi elde etmek için TREND 20 EC sadece aynı pakette verilen yayıcı yapıştırıcı ile karıştırılmalıdır. Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyuluyorsa ön karışım testi yapılmalıdır.

  • Önce etiketi okuyunuz.
  • Evde kullanmayınız.
  • Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
  • Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
  • Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
  • İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir. Baş ağrısı, baş dönmesi, kusma, gözde tahriş yapabilir.

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ:

Soluma Sonrası; Temiz havaya çıkarın, etki durumunda, bir doktora başvurun.

Cilt Teması Sonrası; Derhal ilacın bulaştığı giysileri çıkartın. İlaç değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Eğer deride tahriş devam ederse doktor çağırın. İlacın bulaştığı giysileri kullanmadan önce iyice yıkayın.

Göz Teması Sonrası; Derhal gözü ve göz kapaklarının altını bol su ile 15 dakika boyunca yıkayın. Varsa kontak lensleri çıkartın. Derhal tıbbi yardım alın.

Yutma Sonrası; Yutulması durumunda ürün etiketi veya bu bilgi formu ile beraber tıbbi yardım alın. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey vermeyin ve kusmaya zorlamayın.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL:114

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

İÇİNDEKİLER:

1.Cyhalofop butyl

ZARARLILIK İFADELERİ (H):

H226: Alevlenir sıvı ve buhar.

H302: Yutulması halinde zararlıdır.

H312: Cilt ile teması halinde zararlıdır.

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

H332: Solunması halinde zararlıdır.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P):

P210: Isıdan uzak tutun. – Sigara içilmez

P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.

P370+378: Yangın durumunda: Söndürme için su püskürtme, karbondioksit, köpük, kuru toz kullanın.

P403+P233: İyi havalandırılmış bir alanda depolayanız. Kabı sıkıca kapalı tutun.

P405: Kilit altında saklayın.

P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

  • Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı uygulamayınız.
  • Balıklar için zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
  • TREND 20 EC ÜRÜNÜ UYGULAMALARDA BERABER KULLANILMAK ÜZERE YETERLİ MİKTARDA YAYICI YAPIŞTIRICI İLE BERABER SATILMAKTADIR.
  • Boş bitki koruma ürünü ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar bitki koruma ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ÜRETİCİ FİRMA:

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Acıdere OSB Mah. Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 45 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR:

Bitki Adı Kontrol Ettiği Yabancı Ot Uygulama Dozu ve Zamanı
Çeltik Darıcan (Cinek) (Echinochloa crus-galli)

Çeltiksi darıcan (Echinochloa oryzoides)

TREND 20 EC + Yayıcı yapıştırıcı *

75 ml + 75 ml/da

Kardeşlenmeden önce (2-4 yaprak)

Darıcan (Cinek) (Echinochloa crus-galli)

Çeltiksi darıcan (Echinochloa oryzoides)

TREND 20 EC + Yayıcı yapıştırıcı *

100 ml + 100 ml/da

Kardeşlenmeden sonra (1-2 kardeş)

Su ayrığı (Paspalum paspaloides) TREND 20 EC + Yayıcı yapıştırıcı *

75 ml + 75 ml/da

Baraj otu (Diplachne fusca) TREND 20 EC + Yayıcı yapıştırıcı *

150 ml + 150 ml/da

Kardeşlenmeden sonra (5-7 kardeş)

BİTKİ