Açıklama

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için ilaçlama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

TOLOSA SUPER çıkış sonrası, yabancı otların genç ve aktif büyüme dönemlerinde (2-6 yaprak) kullanılmalıdır. Kültür bitkileri ve yabancı otların kuraklık, soğuk vb. nedenlerle stres altında bulunduğu koşullarda uygulama yapılamamalı, stres koşulları ortadan kalkıncaya kadar beklenmelidir.

İyi bir kaplama uygulama yapacak şekilde yeterli su kullanılmalıdır. Bunun için uygulamaya geçmeden önce aletinizi kalibrasyon yapınız. Dekara 20-40 litre su kullanınız.

TOLOSA SUPER uygulanmış alana geniş yapraklı ot ürünlerini en az 24 saat sonra atınız.

-Çok yıllık otlarda sürme olması halinde ikinci bir uygulama yapılabilir.

-Uygulamadan 7 gün önce ve sonra herhangi bir toprak işlemesi yapmayınız.

-Bir saat içerisinde yağmur beklentisi olması halinde uygulamayı erteleyiniz.

-Sulama yapılan alanlarda uygulamayı sulamadan 4-5 gün sonra yapınız.

DİRENÇLE İLGİLİ BİLGİ:

TOLOSA SUPER adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A,1 olarak sınıflandırılmış bir Herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için TOLOSA SUPER' in aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup A,1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyuluyorsa ön karışım testi yapılmalıdır.

 • Önce etiketi okuyunuz.
 • Evde kullanmayınız
 • Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
 • Maske, koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız.
 • Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
 • Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1güninsan ve hayvan sokmayınız.
 • İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması kesinlikle yasaktır

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ:

Deri ile Teması Halinde; Derhal ilacın bulaştığı giysileri çıkartın. İlaç değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Eğer deride tahriş devam ederse doktor çağırın. İlacın bulaştığı giysileri kullanmadan önce iyice yıkayın.

Göz ile Teması Halinde; Derhal gözü ve göz kapaklarının altını bol su ile 15 dakika boyunca yıkayın. Varsa kontakt lensleri çıkartın. Derhal tıbbi yardım alın.

Solunması Halinde; Eğer solunum rahatsızlığı veya tahriş olursa, kişiyi temiz havaya taşıyın. Rahatsızlık veya tahriş devam ederse bir doktora görün.

Yutulması Halinde; Yutulursa, bir doktor çağırın veya tıbbi yardım alın. Kusturmayın. Derhal bol miktarda süt, yumurta akı, jelâtin solüsyonu veya bunlar mevcut değilse bol miktarda su içiniz. Alkolden kaçının.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL:114

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ:

İlaç petrol yapılı solvent ihtiva ettiğinden zararlı olabilir. Aspirasyon zararlı olabilir. Semptomatik tedavi uygulanmalıdır.

İÇİNDEKİLER

 1. Clethodim

ZARARLILIK İFADELERİ(H):

H226: Alevlenir sıvı ve buhar.

H302: Yutulması halinde zararlıdır.

H312: Cilt ile teması halinde zararlıdır.

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.

H332: Solunması halinde zararlıdır.

H360: Doğmamış çocukta hasara yol açabilir veya üremeye zarar verebilir.

H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P):

P201: Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.

P241: Patlamaya dayanıklı malzeme kullanın.

P243: Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.

P240: Kabı ve alıcı ekipmanı toprağa oturtun.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

 • Arılara zehirlidir. Balıklara az zehirlidir.
 • Balıklar için zehirlidir. Yer altı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
 • Rüzgara karşı ilaçlama yapmayınız.
 • Tıkanmış memeleri ağzınızla üfleyerek açmayınız. Fırça ile temizleyiniz.
 • İlaçlı mahlulün tamamını tarlaya püskürtünüz. Hazırlanmış ilacı aynı gün içinde kullanınız.
 • Her ilaçlamadan sonra aletinizi temizlemeden diğer mücadele işlerinde kullanmayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA:

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Acıdere OSB Mahallesi Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 45 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

KULLANILDIĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR:

Bitki Adı Yabancı Otlar Kullanma Dozu Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
Pamuk Yıllık Çimensi Otlar

Darıcan (Echinochloa crus galli)

Benekli darıcan (E. Colonum)

Yeşil kirpi darı (Seteria viridis)

Yapışkan ot (S. verticillata)

75 ml / da 56 gün
Çok Yıllık Otlar

Kanyaş (Sorghum halepense) (Rizomdan)

125 ml / da 56 gün
Kırmızı Mercimek Kısır Yabani Yulaf (Avena sterillis) 70 ml / da 56 gün
Kendigelen buğday

(Triticum aestivum)

Kendi gelen arpa (Hordeum vulgare)

80 ml / da 56 gün
Şeker

Pancarı

Darıcan (Echinochloa crus galli) 60 ml/ da 56 gün
Kısır yabani yulaf (Avena sterilis) 70 ml/da
Su ayrığı (Paspalum paspalodes)

Tohumdan gelen Kanyaş

(Sorghum halepense)

80 ml/da
Domates Darıcan (Echinochloa crus galli) 60 ml/da 28 gün
Tohumdan gelen Kanyaş

(Sorghum halepense)

80 ml/da
Soğan Delice (Lolium temulentum)

Yumuşak başaklı kuş yemi

(Phalaris paradoxa)

Kısa başaklı kuş yemi

(Phalaris brachystachys)

Kısır yabani yulaf (Avena sterilis)

60 ml/da 42 gün