Açıklama

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMA ŞEKLİ:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Pamuk ve Ayçiçeği; En iyi sonuç ilacın toprağa karıştırılması ile elde edilir. Uygulama ekimden 7 gün öncesine kadar yapılabilir. Tarla keseksiz ve düzgün hazırlanmış olması gerekir. Uygulamadan sonra toprağa karıştırma işlemi 5-8 cm derinlikte diskli pulluk, tırmık veya rototiller ile yapılır. Uygulamadan sonra 4 gün içinde yağış olması durumunda toprağa karıştırma işlemi zorunlu olmaz. Pamukta tek uygulama şeklinde ekimi takip eden 5 gün içinde çıkış öncesi uygulanmalıdır.

Patates, Mısır, Soğan ve Fideden Yetiştirilen Domateslerde; Bu bitkilerde ilaç uygulaması tohum ekiminden veya dikimden sonra çıkış öncesi olarak toprak yüzeyine uygulanır. Tohum ekim derinliği 4-5 cm olmalıdır. Patateste patates ve yabancı otların çıkışından önce uygulanmalıdır. İlacın Mısır'da kullanımında kesinlikle toprağa karıştırma işlemi yapılmaz ve şeker mısırında kullanılmaz. Tohum üretimi amacıyla ekilen mısırlarda kullanmadan önce firmaya danışınız. Soğanda çıkış öncesi olarak kullanıldığı gibi, soğanın 2 yapraklı devresinden sonra yabancı otlar çok küçük devrede (1-2 yaprak) iken de uygulanabilir. Yabancı otlar 1-2 yaprağı geçerse etki düşer ve gerekli fayda sağlanmaz. Domates fideleri ilaçlamayı takiben 2. ve 6.günler arasında dikilmelidir. Fide dikimi sırasında fide köklerinin ilaçlı tabakaya değmemesine özen gösterilmelidir. Kurak şartlarda uygulamayı takip eden 3-7 gün içinde 5-10 mm. Sulama yapılmalıdır.

Münavebe Bitkileri:

RECLAME 330 EC ile uygulamadan sonra 6 aya kadar aşağıda belirtilen bitkilerden başkası münavebeye giremez. Pamuk, fasulye, bezelye, mısır, soya fasulyesi, yer fıstığı, ayçiçeği ve şaşırtılan bitkiler. Herhangi bir nedenle tarla bozulduğunda toprak en az 15 cm derinlikte işlenerek patates, fasulye, yazlık hububat, mısır, pamuk, soya fasulyesi, bezelye ekilebilir. Mısır, fasulye ve bezelye toprak işlemesi yapılmadan en az 5 cm derinlikte olması kaydı ile ekilebilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

RECLAME 330 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup K1,3 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için RECLAME 330 EC' nin aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup K1,3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyulursa ön karışım testi yapılması önerilir.

 • Önce etiketi okuyunuz.
 • Evde kullanmayınız
 • Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
 • Maske, koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız.
 • Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
 • Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
 • İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Gözlerde ve deride tahriş, kan hücumu, ateş.

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ:

Soluma sonrası: Hastayı sakinleştirin, temiz havaya çıkarın tıbbi yardım isteyin.

Cilt Teması Sonrası: Derhal ilacın bulaştığı giysileri çıkartın. İlaç değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ile yıkayın. Eğer deride tahriş devam ederse doktor çağırın. İlacın bulaştığı giysileri kullanmadan önce iyice yıkayın.

Göz Teması Sonrası: Derhal gözü ve göz kapaklarının altını bol su ile 15 dakika boyunca yıkayın. Varsa kontakt lensleri çıkartın. Derhal tıbbi yardım alın.

Yutma Teması Sonrası: Yutulması durumunda ürün etiketi veya bu bilgi formu ile beraber tıbbi yardım alın. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey vermeyin ve kusmaya zorlamayın.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL:114

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır. Yutulduğu takdirde bol süt, yumurta akı veya bunlar yoksa su içirin. Alkolden kaçının. Tıbbi müdahale için doktor çağırın.

İÇİNDEKİLER:

Pendimethalin

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H226: Alevlenir sıvı ve buhar.

H312: Cilt ile teması halinde zararlıdır.

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

H332: Solunması halinde zararlıdır.

H400: Sucul ortamda çok toksiktir.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P210: Isıdan uzak tutun. – Sigara içilmez

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P370+P378: Yangın durumunda: Söndürme için su püskürtme, karbondioksit, köpük, kuru toz kullanın

P501: İçeriği/kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.

EUH208: Pendimethalin içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

 • Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
 • Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
 • Tohum yatağı iyi hazırlanmalı, toprak ince ve keseksiz olmalıdır.
 • Tavsiye edilen ekim derinliklerine uyunuz.
 • Toprak rutubetinin iyi olması gereklidir.
 • %10'dan fazla organik madde içeren topraklarda kullanıldığında ot kontrolünde azalma olabilir.
 • Yüzey sularının biriktiği alanlarda kullanılmamalıdır.
 • Bitki stres altında ise bu alanlarda kullanılmamalıdır.
 • Sıvı ve buharı tutuşabilir.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA:

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Acıdere OSB Mahallesi Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 45 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

KULLANILDIĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR:

Bitki Adı Yabancı Otlar Dozu
Ayçiçeği

Soğan

Pamuk

Mısır

Patates Domates

Dar Yapraklı Yabancı Otlar

Tilki Kuyruğu (Alopecurus myosuroides)

Rüzgar Otu (Apera spica-venti)

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Çatal Otu (Digitaria sanguinalis)

Çayır Salkım Otu (Poa pratensi)

Darı (Panicum miliaceum)

Kanyaş (Geliç) (Sorghum halepense) (tohumdan)

500 ml/da
Geniş Yapraklı Yabancı Otlar

Kırmızı Köklü Tilki Kuyruğu

(Amaranthus retroflexus)

Fare Kulağı (Anagallis arvensis)

Kara Pazı (Atriplex patula)

Çoban Çantası (Capsella bursa-pastoris)

Kaz Ayağı-Sirken (Chenopodium album)

Bambul Otu (Chrozophora tinctoria)

Sütleğen (Euphorbia heterophylla)

Yapışkan Otu (Galium aparine)

Boz Ot (Heliotropium europaeum)

Ballıbaba (Lamium purpureum)

Çoban Değneği (Polygonum spp.)

Semiz Otu (Portulaca oleracea)

Köpek Üzümü (Solanum nigrum)

Kuş Otu (Stellaria media)

Bülbül Otu (Sisymbrium officinale)

Tarla Akça Çiçeği (Thlaspi arvense)

Isırgan Otu (Urtica urens)

Papatya (Matricaria spp.)

Gelincik (Papaver rhoaes)