Açıklama

UYGULAMAYA HAZIRLAMA VE KULLANMA ŞEKLİ

İlacın Uygulamaya Hazırlanması:

Önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktar ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile iyice karıştırılır. Hazırlanan bu karışım aletin yarım doldurulmuş deposuna karıştırma düzeni çalışır vaziyette iken yavaş yavaş ilave edilir. Deponun geri kalan kısmı su ile tamamlanır. İyi bir ot kontrolü için, iyi bir kaplama ilaçlama yapılmasına dikkat edilmelidir. Kullanılacak su miktarı dekara 10-40 l.dir. Ot yoğunluğu fazla ise kullanılacak su miktarı artırılmalıdır. İlaçlamalarda mümkünse yelpaze tipi meme (11003-11002) kullanılmalıdır. İlaçlamayı günün sıcak saatlerinde yapmayınız. İlaçlamadan sonra 4-5 saat yağış olmamalıdır. Organik fosforlu toprak insektisitleri ile aynı yıl içinde kullanmayınız mısır gelişimi etkilenir. Yapraktan uygulanan organik fosforlu ilaçlarla arada en az 7 gün olmalıdır.

Dar yapraklı yabancı otlarda; kardeşlenme öncesi veya kardeşlenme içinde oldukları erken dönemde (2-8 yaprak),

Geniş yapraklı yabancı otlarda; gelişmelerinin 2-6 yapraklı oldukları genç dönemde, Kanyaş (Geliç)'da, ilacı bünyeye alacak yeterli çıkışlar olduktan sonra (10-30 cm boyda) iken ilaçlamayı yapınız.

Münavebede Dikkat Edilecek Hususlar:

MOONSON uygulanan tarlada 4 ay sonra sadece buğday, arpa, soya fasulyesi; 10 ay sonra istenen kültür bitkisi ekilebilir.

DİRENÇLE İLGİLİ BİLGİ

MOONSON adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup B2 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için MOONSON' un aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup B2 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

MOONSON, Bromoxynil terkipli ilaçlarla tank karışımı yapılarak kullanılabilir. Organik fosforlu ilaçlarla karışmaz.

  • Önce etiketi okuyunuz.
  • Evde kullanmayınız
  • Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
  • Maske, koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız.
  • Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
  • Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya İLAÇ BİTKİ ÜZERİNDE KURUDUKTAN SONRA GİRİLMESİNDE BİR SAKINCA YOKTUR.
  • İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
  • Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.
  • Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Ağız yolu ile tosisitesi düşük bir ilaçtır. İlacın insanlarda zehirlenme ile ilgili belirtilerine rastlanmamıştır.

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ

Deriye teması halinde: İlacın temas ettiği kısımları su ve sabunla yıkayınız. İlaçla bulaşık elbiseleri çıkarınız.

Göze teması halinde: Derhal göz kapakları açık tutularak en az 10 dakika göz solüsyonu veya temiz su ile yıkanmalıdır. Tıbbi yardım istenmelidir.

Uzun süreli teneffüs edilmesi halinde: Normal şartlarda zararlı etkisi yoktur. Hastayı ilaçlı alandan uzaklaştırınız, sakin ve havadar bir yere alınız. Hemen doktora gidiniz, ilaç ambalajı veya etiketini birlikte götürün.

Yutulması halinde: Derhal tıbbi yardım isteyin, hastayı kusturmaya çalışmayın. İlaç ambalaj ve etiketini doktora gösterin.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL:114

RUHSAT SAHİBİ ve İMALATÇI FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Hacı Sabancı Organize Sanayi Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 45 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

KULLANILDIĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki Adı Yabancı Otlar Dozu ve Son İlaçlama ile Hasat Arasında Kalan Süre
Mısır

(4-8 Yaprak)

Darıcan

(Echinochloa crus-galli)

Benekli darıcan

(Echinochloa colonum)

Çatal otu

(Digitaria sanguinalis)

Kirpi darı (Setaria viridis)

125 ml/da

Kardeşlenme öncesi veya kardeşlenme içinde oldukları erken dönemde

30 gün
Kaynaş (Geliç)

(Sorghum halepense)

125 ml/da

İlacı bünyeye alacak yeterli çıkışlar olduktan sonra

(10-30 cm boyda)

Kırmızı köklü tilki kuyruğu

(Amaranthus retroflexus)

Köpek üzümü

(Chenopodium album)

Domuz Pıtrağı

(Xanthium strumarium)

Yabani semiz otu

(Portulaca oleraceae)

125 ml/da

Gelişmelerinin 2-6 yapraklı olduğu genç dönemlerinde