Açıklama

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

KALİBRASYONU:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için ilaçlama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurulduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

Uygulamadan en iyi sonuç, yeşil aksamın bol olduğu ve yabancı otların aktif olarak geliştiği genç dönemlerde elde edilir. Dekara 20-40 litre suyla, düşük basınçlı aletlerle ve yelpaze huzmeli memeler kullanılarak ilaçlama yapılmalıdır. Kültür bitkilerinin yeşil aksamına ve genç fidanların henüz odunlaşmamış yeşil kabuğuna ilaç temas etmemelidir. İlacın etki şekli sistemik olduğundan, ilacın etkisinin azalmaması için ilaçlama üzerinden 4 ila 5 gün geçmeden yabancı otları zedeleyecek toprak işlemesi yapılmamalıdır.

DİRENÇLE İLGİLİ BİLGİ:

MISKET 200 SL adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup H olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için MISKET 200 SL'nin aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup H harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Eğer bir karışıma gerek duyuluyorsa ön karışım testi yapılmalıdır.

 • Önce etiketi okuyunuz.
 • Evde kullanmayınız
 • Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
 • Maske, koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız.
 • Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
 • Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1güninsan ve hayvan sokmayınız.
 • İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Baş dönmesi ve baş ağrısına neden olabilir.

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ:

Zehirlenme anında, aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

Deri ile Teması Halinde; Derhal ilacın bulaştığı giysileri çıkartın. İlaç değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Eğer deride tahriş devam ederse doktor çağırın. İlacın bulaştığı giysileri kullanmadan önce iyice yıkayın.

Göz ile Teması Halinde; Derhal gözü ve göz kapaklarının altını bol su ile 15 dakika boyunca yıkayın. Varsa kontakt lensleri çıkartın. Derhal tıbbi yardım alın.

Solunması Halinde; Temiz havaya çıkarın. Hastayı sıcak tutun ve dinlenmesini sağlayın. Eğer semptomlar devam ederse bir doktora başvurulmalıdır.

Yutulması Halinde; Yutulması durumunda ürün etiketi veya bu bilgi formu ile beraber tıbbi yardım alın. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey vermeyin ve kusmaya zorlamayın.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL:114

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

İÇİNDEKİLER:

1.Glufosinateammonium tuzu

ZARARLILIK İFADELERİ(H):

H302: Yutulması halinde zararlıdır.

H312: Cilt ile teması halinde zararlıdır.

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

H332: Solunması halinde zararlıdır.

H360Fd: Üremeye zarar verebilir. Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.

H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.

ÖNLEM İFADELERİ (P):

P201: Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.

P202: Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin.

P271: Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P405: Kilit altında saklayın.

P501:İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

 • İlacı, ambalajında kapalı olarak yem ve gıda maddelerinden ayrı, kilitli, iyi havalanabilen, serin ve kuru bir yerde muhafaza ediniz. +350C'nin üzerinde depolamayınız. Dondan koruyunuz.
 • Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız,
 • Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.
 • Rüzgarlı havalarda ve yüksek basınçlı aletlerle ilaçlama yapılmamalıdır. İlacın hazırlanmasında ve depolanmasında çinko ve galvanizli metal kaplar kullanmayınız. İlaçlamada temiz su kullanınız.
 • Boş ilaç ambalajlarını başka bir gaye için kullanmayınız
 • Total bir herbisit olduğundan dolayı tüm kültür bitkilerine fitotoksiktir.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA:

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Acıdere OSB Mahallesi Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 45 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR:

Bitki Adı Yabancı Otlar Dozu Uygulama Dönemi
Meyve

Bağ*

Turunçgil Bahçeleri

Tek Yıllık Yabancı Otlar

Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)

Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)

Püsküllü çayır (Bromus tectorum)

Sirken (Chenopodium album)

Çatal otu (Digitaria sanguinalis)

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Turnagagası (Geranium dissectu

Dikenli yabani marul (Lactuca serriola)

Sinir otu (Plantago major)

Semizotu (Portulaca oleracea)

İmam kavuğu (Senecio vulgaris)

Yabani hardal (Sinapis arvensis)

Eşek marulu (Sonchus arvensis)

Yonca (Medicago spp.)

300-750

ml/da

Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Çok Yıllık Yabancı Otlar

Kanyaş (Sorghum halepense)

Topalak (Cyperus rotundus)

Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis)

Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon)