Açıklama

UYGULAMAYA HAZIRLAMA VE KULLANMA ŞEKLİ

İlacın Uygulamaya Hazırlanması:

İlaçlama aletinin deposu yarı yarıya su ile doldurulur. Gerekli miktar ilaç az miktar su ile ayrı bir kapta karışıtırılarak depoya konur. Karıştırma düzeni çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir. Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli bir miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur. Daha sonra ilaçlamaya geçilir.

İlacın Kullanım Şekli:

Ayçiçeği: Ekimden sonra 1 hafta içerisinde ve yabancı otlar çıkmadan önce kullanılır.

Soğan:

a)Tohumdan üretiminde: Soğanların 2-3 yapraklı devresinde mum baş soğan tabakası oluştuktan sonra.

 1. b) Arpacıktan baş soğan üretiminde: Ekim sonrası, soğanların çıkışından önce veya soğanların 2-3 yapraklı gerçek yaprak döneminde.

Karnabahar: Dikimden 1 gün önce toprak üstüne, yabancı otlar 2-3 cm boydayken veya çıkmadan önce uygulanılır.

Narenciye ve Armut: Yabancı otlar çıkmadan önce kullanılır.

Dekara kullanılan su miktarının 40-50 Litre arasında olması tavsiye edilir.

Çıkış öncesi toprak yüzeyine uygulamalarda ilaç bir film tabakası oluşturur. Yabancı otlar çimlenirken ve bu tabakadan geçerken ilaçla temas ederek ölürler. Bunun için çıkış öncesi uygulamalardan sonra toprak işlemesi kesinlikle yapılmamalıdır. İlaçlama öncesi toprak işlemesinin çok iyi bir şekilde yapılması, tarla yüzeyinin keseksiz olması, toprağın tavında olması ve ortam rutubeti ilacın etkisini artırır. Çok kurak geçen mevsimlerde sulama yapılması gerekir. Uygulama sırasında yabancı otların çok erken gelişme dönemlerinde olması ilacın etkinliğini artırır.

DİRENÇLE İLGİLİ BİLGİ

MANIFESTO 24 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup E,14 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için MANIFESTO 24 EC' nin aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup E,14 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Dar yapraklı yabancı otlara etkili ilaçlarla karıştırılarak kullanılabilir. Yayıcı yapıştırıcı ile birlikte kullanmayınız.

 • Önce etiketi okuyunuz.
 • Evde kullanmayınız
 • Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
 • Maske, koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız.
 • Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
 • Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 7 gün insan ve hayvan sokmayınız.
 • İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
 • Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.
 • Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Baş ağrısı, baş dönmesi, iştahsızlık.

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ

Hastayı ilaçlı yerden uzaklaştırın ve hastayı sakin bir yerde tutun.

Deri ile Teması Halinde; Bkz- Önlem İfadeleri (P303+P361+P353)

Göz ile Teması Halinde; Bkz- Önlem İfadeleri (P305+P351+P338) Solunması Halinde; Bkz- Önlem İfadeleri (P304+P340)

Yutulması Halinde; Hastaya bol su verip doktor çağırın, hastayı kusturmayın.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL:114

İÇİNDEKİLER

 • Oxyfluorfen

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H226: Alevlenir sıvı ve buhar.

H312: Cilt ile teması halinde zararlıdır.

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

H332: Solunması halinde zararlıdır.

H400: Sucul ortamda çok toksiktir.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P210: Isıdan uzak tutun. – Sigara içilmez

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P303+361+353: DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.

P304+P340: SOLUNDUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, Kurbanı temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun

P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P370+P378: Yangın durumunda: Söndürme için su püskürtme, karbondioksit, köpük, kuru toz kullanın

P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

RUHSAT SAHİBİ ve İMALATÇI FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Hacı Sabancı Organize Sanayi Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 45 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.
 • İlacı kendi ambalajında, ağzı kapalı olarak serin ve iyi havalanabilen depolarda muhafaza ediniz.
 • Kuraklık, su göllenmesi, aşırı gübreleme veya toprak tuzluluğu, rüzgar, dolu, don zararı, hastalık ya da böcekler nedeniyle bitkilerin sağlıklı gelişemediği durumlarda ilaçlama yapılmamalıdır.
 • İlaçlama yapıldıktan sonra ilaçlama ekipmanlarınızı iyice yıkayınız.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve İMALATÇI FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Hacı Sabancı Organize Sanayi Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 45 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

KULLANILDIĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki Adı Yabancı Otlar Dozu Son İlaçlama İle Hasat Ara.Süre
Soğan

Dar Yapraklı Yabancı Otlar

Benekli darıcan (Echinochloa colonum)

Bambul otu (Chrozophora tinctoria)

Çatal ot (Digitaria sanguinalis)

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Kirpi darı (Setaria spp.)

Püsküllü çayır (Bromus sterilis)

Geniş Yapraklı Yabancı Otlar

Çoban değneği(Polygonum convolvulus)

Domuz pıtrağı (Xanthium spp.)

Düğün çiçeği (Ranunculus arvensis)

Eşek marulu (Sonvhus spp.)

Fare kulağı (Anagallis arvensis)

Gelincik (Papaver rhoeas)

Horoz ibiği (Amaranthus retroflexus )

Kara pazı (Atriplex spp.)

Kokar ot (Bifora radians)

Köpek üzümü (Solanum nigrum)

Papatya (Matricaria chamomilla)

Semiz otu (Portulaca oleracea)

Sirken (Chenopodium album)

Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis)

Yabani hardal (Sinapis arvensis)

Yavşan otu (Veronica hederifolia)

75 ml/da 21 gün