Açıklama

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMA ŞEKLİ:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Yabancı otların sap ve yapraklarından kolaylıkla emilir ve bitkinin her tarafına taşınır. Yabancı otların gelişmesini engeller ve 3-4 hafta içerisinde ölümlere neden olur.

IMI Toleranslı Ayçiçeği Çeşitleri: Huesca Ultra IMI toleranslı ayçiçeği çeşitlerinde kullanılır. Sezon içerisinde tek uygulama önerilir. İyi sonuç almak için tarladaki hakim yabancı ot türleri iyi tespit edilmeli ve dikkate alınmalıdır. Uygulamada hedef Canavar otu (Orabanş) ise ayçiçeğinin 6-10 yapraklı döneminde olması en uygun zamandır.

DİRENÇLE İLGİLİ BİLGİ:

HUESCA ULTRA adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup B,2 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için HUESCA ULTRA 'nın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup B,2 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyulursa ön karışım testi yapılmalıdır.

 • Önce etiketi okuyunuz.
 • Evde kullanmayınız
 • Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
 • Maske, koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız.
 • Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
 • Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
 • İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ:

Soluma Sonrası: Hastayı sakinleştirin, açık havaya çıkarın.

Cilt Teması Sonrası: Derhal ilacın bulaştığı çıkartın. İlaç değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Eğer deride tahriş devam ederse doktor çağırın. İlacın bulaştığı giysileri kullanmadan önce iyice yıkayın.

Göz Teması Sonrası: Derhal gözü ve göz kapaklarının altını bol su ile 15 dakika boyunca yıkayın. Varsa kontakt lensleri çıkartın. Derhal tıbbi yardım alın.

Yutma Sonrası: Yutulması durumunda ürün etiketi veya bu bilgi formu ile beraber tıbbi yardım alın. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey vermeyin ve kusmaya zorlamayın.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur, zehirlenme durumunda semptomatik tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL:114

İÇİNDEKİLER:

Imazamox

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H302: Yutulması halinde zararlıdır.

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.

H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.

H400: Sucul ortamda çok toksiktir.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P260: Spreyini solumayın.

P264: Kullanmadan sonra su ile iyice yıkayın.

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu /yüz koruyucu kullanın.

P391: Döküntüleri toplayın.

P501: İçeriği/kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

 • Balıklara zehirlidir. Yer altı ve yer üstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
 • Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
 • Uygulama sırasında diğer kültür bitkilerine sıçratmayınız ve sulama sularına bulaştırmayınız.
 • İklim ve toprak koşularının uygun gitmediği dönemlerde herbisit uygulamaları sararma vb görüntüler oluşturabilmektedir. Bu tür belirtiler normal olup kısa sürede ortadan kalkar.
 • Uygulamalar yağışsız ve sakin günlerde yapılmalıdır.
 • Tavsiye edilen dozlarda kullanıldığında kültür bitkilerine fitotoksik değildir.
 • Doğrudan güneş ışığından ve sıcaktan koruyunuz.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar bitki koruma ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA:

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Acıdere OSB Mah. Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 45 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

KULLANILDIĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR:

Bitki Adı Yabancı Otlar Dozu ve Uygulama Dönemi
Bezelye Çobançantası (Capsella bursa-pastoris)

Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium)

Sirken (Chenopodium album)

Şeytan elması (Datura stromonium)

Hakiki şahtere (Fumaria officinalis)

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Ballıbaba (Lamium amplexicaule)

Çobandeğneği (Polygonum aviculare)

Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)

Yapışkan ot (Setaria verticillata)

Kuş otu (Stellaria media)

Isırgan otu (Urtica urens)

Yavşan otu (Veronica spp.)

100 ml/da

Erken çıkış sonrası

Fasulye Domuz pıtrağı (Xanthium strumanium)

Sirken (Chenopodium album)

Şeytan elması (Datura stromonium)

Hakiki şahtere (Fumaria officinalis)

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Çobandeğneği (Polygonum aviculare)

Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)

Yapışkan ot (Setaria verticillata)

Köpek üzümü (Solanum nigrum)

100 ml/da

Erken çıkış sonrası

Soya Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)

Sütleğen (Euphorbia spp.)

Yapışkan ot (Setaria verticillata)

Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium)

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

125 ml/da

Erken çıkış sonrası

Yerfıstığı Yapışkan ot (Setaria verticillata)

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Hakiki şahtere (Fumaria officinalis)

100 ml/da

Erken çıkış sonrası

Çukurova fener otu (Physalis angulata)

Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium)

Çobandeğneği (Polygonum aviculare)

125 ml/da

Erken çıkış sonrası

Ayçiçeği (IMI toleranslı çeşitler Horozibiği (Amaranthus albus)

Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)

Sirken (Chenopodium album)

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Canavar otu (Orobanche cernua)

Çobandeğneği (Polygonum aviculare)

Köpek üzümü (Solanum nigrum)

Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium)

125 ml/da

Ayçiçeğinin 4-8 gerçek yapraklı dönemi