Açıklama

UYGULAMAYA HAZIRLAMA VE KULLANMA ŞEKLİ

İlacın Uygulamaya Hazırlaması:

Önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur ve sonra hesaplanan gerekli miktar ilaç ayrı bir kapta suyla çoğaltılarak iyice karıştırılır. Aletin deposuna dökülür ve gerekli miktar su aletin deposuna ilave edilir. İyice karıştırılarak doğrudan yabancı otlara pülverize edilir.

İlacın Kullanım Şekli:

En iyi sonuç yabancı otların aktif olarak büyüdükleri zamanda elde edilir. İlaçlı mahlûlün kültür bitkilerinin yeşil aksamına ve genç fidanların henüz odunlaşmamış yeşil kabuğuna pülverize edilmemesine dikkat edilmelidir. FİRE 48 SL sistemik etkili bir ilaç olduğundan ilacın otlara nüfuz edebilmesi için ilaçlamadan sonra en az 4–5 gün geçmeden yabancı otları zedeleyecek toprak işlemesi yapılmamalıdır. Dekara kullanılacak ideal su miktarı 20-40 litredir. Uygulamalarda örneğin; yelpaze huzmeli memeler kullanılarak ve ilaçlama aletini düşük basınçta çalıştırarak bu amaca ulaşılır. Çok rüzgarlı havalarda ve yüksek basınçlı aletlerle ilaçlama yapmayınız.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

FİRE 48 SL adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G/9 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için FİRE 48 SL' nin aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup G/9 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

2,4-D Esterli herbisitlerle karıştırılarak kullanılabilir.

 • Önce etiketi okuyunuz.
 • Evde kullanmayınız
 • Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
 • Maske, koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız.
 • Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
 • Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
 • İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
 • Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.
 • Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Halsizlik, hissizlik, mide ağrıları.

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ

İlaca değen vücut kısımlarını, bilhassa gözleri çok iyi yıkayınız. İlaç yutulmuş ise doktora gidiniz, ilaç ve etiketini birlikte götürünüz.

Deri ile Teması Halinde; Bkz- Önlem İfadeleri (P302+P352)

Göz ile Teması Halinde; Bkz- Önlem İfadeleri (P305+P351+P338)

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL:114

İÇİNDEKİLER

 1. Glyphosate IPA Tuzu

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P310: Hemen ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.

P332+P313: Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P391: Döküntüleri toplayın

P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

RUHSAT SAHİBİ ve İMALATÇI FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Hacı Sabancı Organize Sanayi Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 45 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Arılara, kuşlara ve balıklara zehirlidir.
 • İlaçlı mahlûlü öldüreceğiniz yabancı otların üzerine püskürtünüz.
 • Çinko ve galvanizli metal kapları ilacın hazırlanmasında kullanmayınız. İlacın hazırlanmasında temiz su kullanınız.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve İMALATÇI FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Hacı Sabancı Organize Sanayi Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 45 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

KULLANILDIĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki Adı Yabancı Otlar Dozu Uygulama Dönemi
Turunçgiller, Bağ (*),

Fındık,

Meyve bahçeleri ve ekili olmayan alanlar

Tek yıllık yabancı otlar

Yabani yulaf (Avena Sterilis)

Yabani havuç (Dacus Carota)

Kısır brom (Bromus Sterilis)

Kuş yemi (Phalaris spp.)

Çimensi mürdümük (Lathyrus nissolia)

Ballıbaba (Lamium sp.)

Kanarya otu (Senecio vernalis)

Tilki kuyruğu (Alopecurus myosurodies)

Yer fesleğeni (Mercurialis annua)

Çukurova hardalı

(Ochthodium aegyptiacum)

Düğün çiçeği (Ranunculus arvensis)

Turna gagası (Geranium spp.)

Yabani fiğ (Vicia spp.)

Kuş otu (Stellaria media)

Yabani hardal (Sinapis arvensis)

Ebegümeci (Malva parviflora)

Yabani yonca (Medicago spp.)

Semiz otu (Portulaca oleracea)

Sütleğen(Euphorbia sp.)

Sirken(Kazayağı) (Chenopodium album)

Bambul otu (Chrozophora tinctoria)

Domuz pıtrağı (Xantium strumarium)

Zincir pıtrağı (Xanthium spinosum)

Kırmızı köklü tilki kuyruğu

(Amaranthus retroflexus)

Kirpi darı (Yapışkan otu) (Setaria viridis)

Darıcan (Echinochloa colonum)

Horoz ibiği (Amaranthus albus)

Yeşil horoz ibiği (Amaranthus viridis)

300 ml/da

Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devre.

(Pamuk ekimi için hazırlanmış sırtlardaki ve sıralardaki yabancı otlara pamuk ekiminden önce)

Çok yıllık yabancı otlar

Topalak (Cyperus rotundus

Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon)

Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvesis)

Isırgan otu (Urtica dioica)

Pelin otu (Arthemesia vulgaris

Kanyaş (Geliç) (Sorghum halepense)

600 ml/da Yabancı otların aktif olarak büyüdüğü çiçeklenme öncesi devre (Pamuk ekimi için hazırlanmış sırtlardaki ve sıralardaki yabani otlara pamuk ekiminden önce;hububat ekili alanlarda hasattan sonra yeniden sürmüş kamış vb. çok yıllık yabancı otlara)
Kara, Demiryolu kenarları Hava alanları, fabrika bahçeleri, tarihi alanlar, tarla Kenarları vs. Çalımsı ve odunsu bitkilere karşı 1000 ml/da
Banketler, su ve drenaj Kanalları Banket ve su üstü yabancı otlar 1000-1500 ml/da

(*)Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.