Açıklama

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

KALİBRASYONU:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için ilaçlama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurulduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

Yabancı otların hızlı geliştiği dönemde kullanıldığında en iyi sonuç alınır. Dekara kullanılacak ideal su miktarı 10-20 litredir. Uygulamalarda yelpaze hüzmeli memeler kullanılırsa daha iyi sonuç alınır. Çok rüzgarlı havalarda ve sıcaklığın 10-12o C'den düşük olması halinde uygulama yapmayınız.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

ERTAR ESTER 48 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 0/4 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için ERTAR ESTER 48 EC'in aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 0/4 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer ilaçlarla karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyulursa ön karışım testi yapılmalıdır.

 • Önce etiketi okuyunuz.
 • Evde kullanmayınız
 • Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
 • Maske, koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız.
 • Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
 • Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 15 gün insan ve hayvan sokmayınız.
 • İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

İlaç ağızdan alındığında kusma, ishal reflekslerde azalma, vücut faaliyetlerinde düzensizlik görülür.

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ:

Deri ile Teması Halinde; Derhal ilacın bulaştığı giysileri çıkartın. İlaç değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Eğer deride tahriş devam ederse doktor çağırın. İlacın bulaştığı giysileri kullanmadan önce iyice yıkayın.

Göz ile Teması Halinde; Derhal gözü ve göz kapaklarının altını bol su ile 15 dakika boyunca yıkayın. Varsa kontakt lensleri çıkartın. Derhal tıbbi yardım alın.

Solunması Halinde; Buhar solunumu muhtemel değildir. Damlacıkların solunması solunum yollarında tahrişe neden olabilir. Solunması durumunda, bulaşma kaynağını çıkarın, ya da mümkün olduğu kadar çabuk kirli bölgeyi terk edin ve temiz havaya çıkın

Yutulması Halinde; Yutulması durumunda ürün etiketi veya bu bilgi formu ile beraber tıbbi yardım alın. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey vermeyin ve kusmaya zorlamayın.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL:114

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

İÇİNDEKİLER:

2,4 D ester

ZARARLILIK İFADELERİ:

H226: Alevlenir sıvı ve buhar.

H302: Yutulması halinde zararlıdır.

H312: Cilt ile teması halinde zararlıdır.

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.

H332: Solunması halinde zararlıdır.

H400: Sucul ortamda çok toksiktir.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P):

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P370+378: Yangın durumunda: Söndürme için su püskürtme, karbondioksit, köpük, kuru toz kullanın.

P391: Döküntüleri toplayın.

P403+P233: İyi havalandırılmış bir alanda depolayanız. Kabı sıkıca kapalı tutun.

P405: Kilit altında saklayın

P501:İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH208: 2,4 D ester içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

 • Balıklara zehirlidir, yer altı ve yer üstü sularına bulaştırmayınız.
 • Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
 • Hububat hariç diğer kültür bitkilerine fitotoksiktir.
 • Buharlaşma özelliğine sahip olduğundan ilaçlama esnasında diğer bitkilere bulaşmamasına dikkat edilmelidir.
 • Tavsiye edilen müddetten evvel veya sonra kullanılırsa hububatta hafif yanmaya sebep olur.
 • Uygulama rüzgarsız havalarda yapılmalıdır.
 • Diğer tarım ilaçlarından, gübrelerden ve tohumlardan uzakta, kendi ambalajında kapalı olarak serin ve iyi havalanabilen depolarda saklanmalıdır.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA:

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Acıdere OSB Mahallesi Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 45 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR:

Bitki Adı Yabancı Otlar Dozu ve

Uygulama Dönemi

Hububat

Geniş Yapraklı Tek Yıllık Yabancı Otlar

Kandamlası (Adonis flammea)

Karamuk (Agrostemma githago)

Farekulağı (Anagallis arvensis)

Sığırdili (Anchusa officinalis)

Tarla köpek papatyası (Anthemis arvensis)

Tarla Yapışkan ot (Asperula arvensis)

Sarı ot (Boreava orientalis)

Taşkesenotu (Buglossoides arvensis)

Çan çiçeği (Campanula spp.)

Çobançantası (Capsella bursa-pastoris

Yabani tere (Cardaria draba)

Küçük pıtrak (Caucalis platycarpos)

Pelemir (Cephalaria syriaca)

Gökbaş (Centaurea cyanus)

Peygamber çiçeği (Centaurea depressa)

Boynuz otu (Cerastium arvense)

Yabani hindiba (Cichorium intybus)

Suriye turpu (Chorispora syriaca)

Köygöçüren (Cirsium arvense)

Doğu tarla hazeranı (Consolida orientalis)

Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis)

Yabani karanfil (Dianthus anatolicus)

Dönbaba (Erodium cicutarium)

Çırçır otu (Erophilla verna)

Sütleğen (Euphorbia microsphaera)

Anadolu şahteresi (Fumaria kralikii)

Adi şahtere (Fumaria vaillantii)

Yumrulu jeranyum (Geranium tuberosum)

Yabani çivit otu (Isatis tinctoria)

Dikenli yabani marul (Lactuca serriola)

Ballıbaba (Lamium amplexicaule)

Yabani mürdümük (Lathyrus aphaca)

Yabani ebegümeci (Malva sylvestris)

Papatya (Matricaria spp.)

Sarı taş yoncası (Melilotus officinalis)

Gönül hardalı (Myagrum perfoliatum)

Trakya hardalı (Neslia apiculata)

Topluiğne hardalı (Neslia paniculata)

Gelincik (Papaver rhoeas)

Çobandeğneği (Polygonum aviculare)

Tarla düğün çiçeği (Ranunculus arvensis)

Yabani turp (Raphanus raphanistrum)

Muhabbet çiçeği (Reseda lutea)

Zühretarağı (Scandix pecten-veneris)

Yapışkan nakıl (Silene conoidea)

Renkli nakıl (Silene colorata)

Yabani hardal (Sinapis arvensis)

Bülbül otu (Sisymbrium officinale)

Kuş otu (Stellaria media)

Yemlik (Tragopogon latifolius)

Pıtrak (Turgenia latifolia)

Arap baklası (Vaccaria pyramidata)

Yavşan otu (Veronica spp.)

Yabani fiğ (Vicia spp.)

125-166 ml/da

dozda

Hububatın kardeşlenme döneminde (düşük dozlar erken yüksek dozlar geç dönemde uygulanır) kullanılır.

(Monokültür tarım yapılan bölgelerde tavsiye edilir)