Açıklama

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için ilaçlama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

ERTAR AMİN 500 SL, yabancı otların hızlı geliştiği dönemde kullanıldığında en iyi sonuç alınır. Sıcaklığın 10-12oC'den düşük olması halinde uygulama yapmayınız.

DİRENÇ YÖNETİMİ:

ERTAR AMİN 500 SL, adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup O,4 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için ERTAR AMİN 500 SL'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup O,4 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Sıvı yaprak gübreleri ile karışabilir. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

 • Önce etiketi okuyunuz.
 • Evde kullanmayınız
 • Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
 • Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
 • Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 14 gün insan ve hayvan sokmayınız.
 • İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız.bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Bitki koruma ürünü ağızdan alındığında kusma, ishal, reflekslerde azalma, vücut faaliyetlerinde düzensizlik görülür. Nabız hızlı atar, bazı vakalarda ölüm görülebilir. Hayvanlar üzerinde yapılan denemelerde karaciğer ve böbreklerde hasar görülmüştür. Temas ettiği derilerde arazlar görülebilir.

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ

Soluma Sonrası: Solunması durumunda, bulaşma kaynağını çıkarın, ya da mümkün olduğu kadar çabuk kirli bölgeyi terk edin ve temiz havaya çıkın.

Cilt Teması Sonrası: Tahriş olursa, kirli giysileri, ayakkabıları ve deri eşyaları (örneğin kemer, saat kordonu) çıkarın. Nazikçe kimyasal fazlalığı silin. Suyla ve Aşındırıcı olmayan sabunla yavaşça ve iyice yıkayın. Tahriş devam ederse hemen bir doktora danışın.

Göz Teması Sonrası: Hemen göz kapaklarını açık tutarak, 15 dakika boyunca ılık akan su veya tuzlu su çözeltisi ile hafifçe gözleri yıkayın. Tıbbi yardım alın.

Yutma Sonrası: Yutulması durumunda ürün etiketi veya bilgi formu ile beraber tıbbi yardım alın. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey vermeyin ve kusmaya zorlamayın.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL:114

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

İÇİNDEKİLER

 1. 2,4-D Asit

ZARARLILIK İFADELERİ(H)

H302: Yutulması halinde zararlıdır.

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P261: Spreyini solumaktan kaçının.

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P301+P312: YUTULDUĞUNDA: kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.

P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P362: Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P501:İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH208: 2,4-D DMA tuzu içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

 • Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı uygulamayınız.
 • Balıklar için zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
 • Ürün, tahıl dışındaki kültür bitkilerine zararlı olduğundan ilaçlı mahlül veya buharının civar bitkilere fitotoksik etki yapmaması için çok dikkatli olunmalıdır.
 • Rüzgar hızı 16 km/h den fazla olduğunda uygulamaya ara verilmelidir.
 • Uygulama sırasında hava sıcaklığı 10-25 oC arasında olmalıdır.
 • Uygulamadan sonra 6 saat içinde yağmur yağması halinde uygulama tekrarlanmalıdır.
 • Dondan veya uzun süre kurak geçen dönemlerden sonra çiğ olduğu veya yağış beklenen kapalı havalarda, bulutlu günlerde ilaçlama yapmayınız.
 • Şeker hastaları uygulama işinde çalıştırılmamalıdır.
 • Uygulamadan sonra uygulama aleti iyice temizlenmelidir.
 • Ürün ambalajında ve kapalı olarak muhafaza edilmelidir.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlar altında orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Acıdere Organize Sanayi Mahallesi Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 45 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu ve Dönemi
Hububat Kanavcı otu (Adonis spp.)

Kandamlası (Adonis flammea)

Karamuk (Agrostemma githago)

Fare kulağı (Anagallis arvensis)

Sığırdili (Anchusa leptophylla)

Papatya (Anthemis spp.)

Tarla köpek papatyası (Anthemis arvensis)

Taşkesen otu (Buglossoides arvensis)

Sürünücü çan çiçeği (Campanula rapunculoides)

Küçük pıtrak (Caucalis platycarpos)

Çobançantası (Capsella bursa-pastoris)

Güneş dikeni (Centraurea solstitialis)

Pelemir(Cephalaria syriaca)

Farekulaklı boynuz otu (Cerastium perfoliatum)

Sarı mum çiçeği (Cerinthe minor)

Sirken (Chenopodium album)

Ak hindiba (Chondrilla juncea)

Yabani hindiba (Cichorium intybus)

Hazeran (Consolida anthoroidea)

Yabani karanfil (Dianthus anatolicus)

Avrupa dönbabası (Erodium hoefftianum)

Sütleğen (Euphorbia microsphaera)

Tarla atkuyruğu (Equisetum arvense)

Anadolu şahteresi (Fumaria kralikii)

Hakiki şahtere (Fumaria officinalis)

Adi şahtere (Fumaria vaillantii)

Turnagagası (Geranium spp.)

Yabani çivit otu (Isatis tinctoria)

Dikenli yabani marul (Lactuca serriola)

Mürdümük (Lathyrus spp.)

Yabani tere (Cardaria draba)

Ballıbaba (Lamium amplexicaule)

Yabani mürdümük (Lathyrus aphaca)

Yabani ebegümeci (Malva sylvestris)

Taş yoncası (Melilotus indica)

Sarı taş yoncası (Melilotus officinalis)

Gelincik (Papaver rhoeas)

Çobandeğneği (Polygonum aviculare)

Tarla düğün çiçeği (Ranunculus arvensis)

Yabani turp (Raphanus raphanistrum)

Muhabbet çiçeği (Reseda lutea)

Kanarya otu (Senecio vernalis)

Yabani hardal (Sinapis arvensis)

Bülbül otu (Sisymbrium officinale)

Kuş otu (Stellaria media)

Yemlik (Tragopogon buphthalmoides)

Pıtrak (Turgenia latifolia)

Arap baklası (Vaccaria pyramidata)

Yavşan otu (Veronica persica)

Yabani fiğ (Vicia spp.)

160 ml/da

Kardeşlenme dönemi başlangıcında

200 ml/da

Kardeşlenme dönemi sonunda

300 ml/da

Karadeniz bölgesinde geç dönemde

Polikültür tarım yapılan bölgeler için tavsiye edilir.

Mısır Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)

Sirken (Chenopodium album)

Boz ot (Heliotropium europaeum)

Yabani turp (Raphanus raphanistrum)

Yabani hardal (Sinapis arvensis)

Eşek marulu (Sonchus arvensis)

200 ml/da

Çıkış sonrası uygulanır.

Mısırlar 2-4 yapraklı devrede olmalıdır.