Açıklama

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMA ŞEKLİ:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Ürün yabancı otların 3-6 yapraklı olduğu ve hızlı gelişme gösterdikleri genç dönemlerinde (Kanyaş için dönem yabancı otların 30 cm oldukları devredir.) otların üzerine püskürtülmek sureti ile kullanılır. İlaçlamada iyi bir kaplama sağlanmalıdır. Yabancı otların gelişmelerinin çok yavaş olduğu kurak şartlarda ve düşük sıcaklıkta yapılmamalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

ECHO 5 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A: 1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için ECHO 5 EC'nin aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup A: 1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer ilaçlarla karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyulursa ön karışım testi yapılmalıdır.

 • Önce etiketi okuyunuz.
 • Evde kullanmayınız
 • Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
 • Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
 • Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 7 gün insan ve hayvan sokmayınız.
 • İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Baş dönmesi, baş ağrısı, halsizlik, bulanık göre v.s.

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ:

Soluma sonrası: Eğer zehirlenme belirtileri açıkça görünüyor ise, Zehirlenme Merkezine başvurun ve veya derhal doktora başvurun. Kimyasal maddenin bulaşmış olduğunu kaynağı ya da kazazedeyi ortamdan uzaklaştırın. Eğer kişinin solunumunda bir problem var ise bilirkişiler tarafından ve doktor gözetimi altında altın da oksijen takviyesi faydalı olabilir. Kazazedenin gereksiz yere hareket etmesine izin vermeyin.

Cilt teması sonrası: Derhal ilacın bulaştığı giysileri çıkartın. İlaç değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Eğer deride tahriş devam ederse doktor çağırın. İlacın bulaştığı giysileri kullanmadan önce iyice yıkayın.

Göz teması sonrası: Bulaşmış olan kimyasal tamamen çıkana kadar, gözler dikkatlice 20 dakika boyunca, göz kapakları açık bir biçimde yıkanmalıdır. Kimyasal üründen etkilenmemiş olan diğer göz ya da yüzün tamamına, maddenin bulaşmasına dikkat edilmelidir. Derhal doktora başvurulmalıdır. Eğer kazazede kontak lens kullanıyorsa daha dikkatli olunmalıdır.

Yutma sonrası: Yutulması durumunda ürün etiketi veya bu bilgi formu ile beraber tıbbi yardım alın. Bilinci kapalı hasaya kesinlikle ağızdan bir şey vermeyin ve kusmaya zorlamayın.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL:114

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanmalıdır.

İÇİNDEKİLER:

Quizalofop-p-ethyl

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H226: Alevlenir sıvı ve buhar.

H302: Yutulması halinde zararlıdır.

H312: Cilt ile teması halinde zararlıdır.

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.

H332: Solunması halinde zararlıdır.

H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P):

P210: Isıdan uzak tutun. – Sigara içilmez

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P403+P233: İyi havalandırılmış bir alanda depolayanız. Kabı sıkıca kapalı tutun.

P405: Kilit altında saklayın.

P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

 • Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.
 • Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
 • Depoda başka ürünlerle karışmasına mani olunuz.
 • Ürünün hazırlanmasında temiz su kullanınız.
 • Boş ürün kaplarını herhangi bir gaye için kullanmayınız.
 • Tohumlarla temas ettirmeyiniz.
 • Buğdaygillere karşı fitotoksiktir.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA:

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Acıdere Osb Mah. Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 44 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR:

Bitki Adı Yabancı Otlar Uygulama Dozu ve Dönemi
Kırmızı

Mercimek

Ayrık (Elymus repens)

100 ml/da

(Mercimek 8-12 cm boyda iken, yabancı otların 2-4 yapraklı olduğu dönemde çıkış sonrası uygulanır.)

Tilki Kuyruğu (Alopecurus myosuroides)

Kısır Yabani Yulaf (Avena sterilis)

Kendi gelen arpa (Hordeum vulgare)

Kendi gelen buğday (Triticum aestivum)

75 ml/da

(Mercimek 8-12 cm boyda iken, yabancı otlar 2-4 yapraklı olduğu dönemde çıkış sonrası uygulanır.)

Pamuk Kanyaş (Sorghum halepense) 75-100 ml/da

(Tohumdan gelenlerde düşük, rizomdan gelenlerde yüksek doz uygulanır.)

Soya Fasulyesi Tilki Kuyruğu (Alopecurus myosuroides) Köpek Dişi ayrığı (Cynodon dactylon)

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Kuşyemi (Phalaris spp.)

Yabani Darı (Panicum spp.)

Kanyaş (Sorghum halepense)

100 ml/da

(Yabancı otlar 3-6 yapraklı iken çıkış sonrası uygulanır.)

Domates Köpek Dişi Ayrığı (Cynodon dactylon)

Kanyaş (Sorghum halepense)

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

100 ml/da

(Domates 15-20 cm boyda,

Yabancı otlar 3-6 yapraklı dönemde, çıkış sonrası uygulanır.)

Ayçiçeği Tilki Kuyruğu (Alopecurus myosuroides)

Püsküllü Çayır (Bromus tectorum)

Köpek Dişi Ayrığı (Cynodon dactylon)

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Yabani Arpa (Hordeum spontaneum)

Yabani Darı (Panicum spp.)

Çayır Püskülü (Poa spp.)

Yapışkan Ot (Setaria spp.)

Kanyaş (Sorghum halepense)

100 ml/da

(Ayçiçeği ve yabancı otlar 3-4 yapraklı iken, çıkış sonrası uygulanır.)

Bağ * Köpek Dişi Ayrığı (Cynodon dactylon)

Kanyaş (Sorghum halepense)

100 ml/da

(Köpek Dişi Ayrığı 15-20 cm,

Kanyaş 2-3 kardeşte iken)

Şeker Pancarı Tilki Kuyruğu (Alopecurus myosuroides)

Yabani Yulaf (Avena fatua)

Püsküllü Çayır (Bromus tectorum)

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

75-100 ml/da

(Tek yıllık yabancı otlarda düşük doz, çok yıllık yabancı otlarda yüksek doz uygulanır.)

Soğan Kanyaş (Sorghum halepense)

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Yapışkan Darı (Setaria sp.)

100 ml/da

(Soğan 15-20 cm boyunda,

Kanyaşlar 3-5 yapraklı

Darıcan ve Yapışkan darılar 10-15 cm boyunda iken.)

(*) Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.