Açıklama

İlacın Etki şekli:

EAST STAR EC; dar yapraklı yabancı otların yapraklarından alınır. İlaca hassas dar yapraklı yabancı otlarda aktif büyüme 48 saat içerisinde durur. Ot türlerine ve çevre şartlarına bağlı olarak ilacın etkileri bir ila üç hafta içinde görülür. Yabancı ot boğumları ve büyüme noktalarındaki çürümeler gözle görülür, genç yapraklarda sararmayı muteakip ölümler meydana gelir. Uygulamadan 2 – 3 saat sonra meydana gelen yağıştan etkilenmez. İlacın formülasyonunda yer alan yardımcı madde (safener); metabolizmayı teşvik ederek ilacın buğday üzerindeki selektivitesini arttırır.

Bitki tahammülü:

Tavsiye edildiği dönem ve dozda kullanıldığında buğday tarafından çok iyi tolere edilir.

Münavebe esnekliği:

East Star EC toprakta kısa sürede ayrıştığı için, topraktan etkisi yok denecek kadar azdır. Bu nedenle münavebe ile ilgili herhangi bir kısıtlama yoktur.

UYGULAMAYA HAZIRLAMA VE KULLANMA ŞEKLİ

İlacın Uygulamaya Hazırlaması:

Traktör ile çekilen pulverizatör; Aletin deposunu 1/3 ila 1/2 seviyesine kadar suyla doldurunuz. Bunun üzerine gerekli miktar ilacı ilave ediniz.daha sonra depoyu su ile üst seviyesine kadar doldurunuz.Boş ambalaj kaplarını su ile 3 kez çalkalayınız ve bu çalkalama suyunu ilaçlı mahlüle ilave ediniz..İlacın hazırlanması ve uygulanması esnasında mütecanis bir emülsiyon elde etmek için aletin karıştırıcısı daima çalışır vaziyette olmalıdır. İlacın hazırlanmasında temiz su kullanılmalıdır.

EAST STAR EC; orta veya yüksek hacimli yer ilaçlama aletleri ile dekara asgari 15 litre su kullanılarak, traktörle çekilen pulverizatörle uygulanmalıdır. İlaçlamada, atomizor veya sırt pulverizatörü kullanılması tavsiye edilmez!

İlaçlı mahlülün mütecanis dağılması için düz yelpaze meme (püskürtme açısı:110 derece) kullanılması tavsiye edilir. Pompa basıncı 2-3 atmosfer olmalı ve bitkiler ilaçlı mahlül ile iyi bir şekilde kaplanmalıdır.

İlacın Kullanım Şekli:

EAST STAR EC, buğday ve yabancı otlar çıktıktan sonra (post-em) örneğin buğdayın 3 yapraklı devresinden kardeşlenme sonuna kadar herhangi bir zamanda kullanılabilir. EAST STAR EC en iyi sonuç; yabancı otların çoğunluğunun çıktığı ve örneğin ılık, rutubetli şartlarda aktif olarak büyüdükleri devrede uygulandığında elde edilir. EAST STAR EC kalıcı etkisi olmadığından ilaç uygulamasından sonra çıkan dar yapraklı yabancı otlar kontrol edilmezler. İlaçlamayı müteakip 2 saat içinde yağış beklenen hallerde uygulama yapılmamalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

EAST STAR EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için EAST STAR EC' nin aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Dar yapraklı yabancı otların yanı sıra geniş yapraklı yabancı otlarda kontrol edilmek istendiğinde EAST STAR EC; ( Dicamba + Triasulfuron) ile karışım halinde kullanılabilir EAST STAR EC buğday fungisitleri ile birlikte kullanılabilir.

 • Önce etiketi okuyunuz.
 • Evde kullanmayınız
 • Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
 • Maske, koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız.
 • Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
 • Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
 • İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
 • Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.
 • Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.

KULLANICININ EMNİYETİ

Şayet rahatsızlık hissedilir ise derhal işi bırakınız ve ilk yardım tedbirlerine başvurunuz. Konsantre ilacın bulaşması halinde derhal bulaşan yerleri bol su ile yıkayınız. İş bittikten sonra vücudu iyice yıkayınız. İş elbiseleri ve koruyucu ekipmanı tekrar kullanmadan önce yıkayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

İnsanlarda zehirlenme belirtisi görülmemiştir.

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ

Zehirlenmeden şüphe ediliyor ise, derhal işi bırakınız ve doktor çağırınız.

Deri ile Teması Halinde; Bkz- Önlem İfadeleri (P303+P361+P353)

Göz ile Teması Halinde; Bkz- Önlem İfadeleri (P305+P351+P338)

Solunması Halinde; Bkz- Önlem İfadeleri (P304+P340)

Yutulması Halinde; Ağız yoluyla alınması durumunda bol su ile tıbbi kömür veriniz. Konsantre ilacın ağız yoluyla çok miktarda alınması halinde ise tıbbi yardım istenir. Baygın hastaya kesinlikle ağızdan bir şey verilmez.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

İÇİNDEKİLER

 • Clodinafop-propargyl
 • Cloquintocet-mexyl (safener)

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H226: Alevlenir sıvı ve buhar.

H302: Yutulması halinde zararlıdır.

H312: Cilt ile teması halinde zararlıdır.

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

H332: Solunması halinde zararlıdır.

H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.

H400: Sucul ortamda çok toksiktir.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P210: Isıdan uzak tutun. – Sigara içilmez

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P303+P361+P353: DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.

P304+P340: SOLUNDUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, Kurbanı temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P370+378: Yangın durumunda: Söndürme için su püskürtme, karbondioksit, köpük, kuru toz kullanın

P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH208: Clodinafop-Propargyl ve Cloquintocet-Mexyl içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

RUHSAT SAHİBİ ve İMALATÇI FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Hacı Sabancı Organize Sanayi Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 45 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Balıklara zehirlidir.
 • İlaç artıklarıyla su kaynaklarına bulaştırmayınız.
 • Gıda ve yemleri ilaçla bulaştırmayınız.
 • İlaçlama aletlerini ve koruyucu ekipmanı temiz suyla yıkayınız.
 • İlaçlama aletlerini iyice süzdürerek boşaltınız.
 • Temiz su ile aletin deposunu, ilaçlama çubuğunu ve memeleri 2-3 defa çalkalayınız.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve İMALATÇI FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Hacı Sabancı Organize Sanayi Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 45 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

KULLANILDIĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki Adı Yabancı Otlar Dozu Uygulama Dönemi
Buğday Yabani yulaf=Şifanak

(Avena sterilis)

30 ml/da

.

Tercihen buğdayın erken kardeşlenme devresinde, en geç kardeşlenme sonuna kadar kullanılır