Açıklama

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMA ŞEKLİ:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

BUMBA 600 SC, yaygın olarak ekilen nohut çeşitlerinde (Gökçe, Akçin, Sarı-98, Menemen-92, Damla, Aydın-92, Akdeniz ve Orta Anadolu yerli çeşitleri gibi) güvenle kullanılabilir. Ancak Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bazı yerli çeşitlerde (Diyarbakır gibi) fitotoksik olduğundan kullanılmamalıdır. Diğer çeşitlerde kullanmadan önce firmaya danışınız.

DİRENÇ YÖNETİMİ:

BUMBA 600 SC, adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup F3,13 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için BUMBA 600 SC'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup F3,13 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyuluyorsa ön karışım testi yapılmalıdır.

  • Önce etiketi okuyunuz.
  • Evde kullanmayınız
  • Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
  • Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
  • Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 15 gün insan ve hayvan sokmayınız.
  • İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Reflekslerde yavaşlama, idrarda sarı renk.

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ:

Soluma Sonrası: Kazazede temiz havaya çıkartılır, sıcak tutulmalı ve hareket ettirilmemelidir. Geçmeyen şikayetlerde derhal doktora başvurulmalıdır.

Cilt Teması Sonrası: Derhal ilacın bulaştığı giysileri çıkartın. İlaç değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Eğer deride tahriş devam ederse doktor çağırın. İlacın bulaştığı giysileri kullanmadan önce iyice yıkayın.

Göz Teması Sonrası: Derhal gözü ve göz kapaklarının altını bol su ile 15 dakika boyunca yıkayın. Varsa kontakt lensleri çıkartın. Derhal tıbbi yardım alın.

Yutma Sonrası: Yutulması durumunda ürün etiketi veya bu bilgi formu ile beraber tıbbi yardım alın. Aktif kömür verilmelidir. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey vermeyin ve kusmaya zorlamayın.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ UZEM TEL:114

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Bilinen özel bir antidotu yoktur. Hastanın midesi yıkanmalı ve belirtilere göre tedavi uygulanmalıdır.

İÇİNDEKİLER:

Aclonifen

ZARARLILIK İFADELERİ (H):

H302: Yutulması halinde zararlıdır.

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

H351: Kansere yol açma şüphesi var.

H400: Sucul ortamda çok toksiktir.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P):

P201: Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.

P202: Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan ellemeyin.

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P405: Kilit altında saklayın.

P501:İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH208: Aclonifen içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

  • Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı uygulamayınız.
  • Balıklar için zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
  • Ürünü ambalajında kapalı olarak bulundurunuz.
  • Uygulamadan sonra alet ve makineleri bol su ile yıkayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA:

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Acıdere Organize Sanayi Mahallesi Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 45 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Ayçiçeği (Çıkış öncesi) Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)

Sirken-Iştır (Chenopodium album)

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Ballıbaba (Lamium amplexicaule)

Yabani hardal (Sinapsis arvensis)

Kuş otu (Stellaria media)

Yavşan otu (Veronica hederifolia)

Geniş yapraklı yabancı otlarda: 200 ml/da

Darıcan otuna: 300 ml/da

Ayçiçeği ekiminden sonra çıkış öncesi olarak

—-
Ayçiçeği (Çıkış sonrası) Sirken-Iştır (Chenopodium album)

Yabani hardal (Sinapis arvensis)

125 ml/da

Çıkış sonrası yabancı otların 4-6 gerçek yaprak döneminde

45-50 gün
Havuç Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)

Sirken-Iştır (Chenopodium album)

Yabani semizotu (Portulaca oleracea)

Yeşil kirpi darı (Setaria viridis)

Yabani hardal (Sinapis arvensis)

Eşek marulu (Sonchus arvensis)

150 ml/da

Havuç ekiminden sonra çıkış öncesi olarak

—-
Nohut Sirken-Iştır (Chenopodium album)

Dilkanatan (Galium aparine)

Sarmaşık çobandeğneği

(Polygonum convolvulus)

Küçük turp (Rapistrum rugosum)

Yabani hardal (Sinapis arvensis)

125 ml/da

Çıkış sonrası yabancı otların 2-4 gerçek yaprak döneminde

45-50 gün
Dikenli yabani marul (Lactuca serriola) 75 ml/da

Çıkış sonrası yabancı otların 2-4 gerçek yaprak döneminde

Mercimek (Çıkış öncesi) Gönül hardalı (Myagrum perfoliatum)

Yabani hardal (Sinapis arvensis)

250 ml/da

300 ml/da

Mercimek ekiminden sonra çıkış öncesi olarak

—-
Mercimek (Çıkış sonrası) Yabani hardal (Sinapis arvensis) 125 ml/da

Çıkış sonrası yabancı otların 2-4 gerçek yaprak döneminde

45-50 gün
Gönül hardalı (Myagrum perfoliatum)

Sarmaşık çobandeğneği(Polygonum convolvulus)

150 ml/da

Çıkış sonrası yabancı otların 2-4 gerçek yaprak döneminde