Açıklama

UYGULAMAYA HAZIRLAMA VE KULLANMA ŞEKLİ

İlacın Etki Şekli:

BUJUVAL EC, topalak ile dar yapraklı ve bazı geniş yapraklı yabancı otların mücadelesinde kullanılan bir herbisittir.

BUJUVAL EC, pamuk ekim ve domates dikim alanlarında ekimden / dikimden önce toprağa pülverize edilerek üst toprak tabakasına (5 cm kadar derinliğe) karıştırılarak kullanılan topalak (Cyperus spp.) başta olmak üzere bilhassa tek yıllık dar yapraklı yabancı otları; bunun yanında bazı geniş yapraklı yabancı otları başarı ile kontrol eden topraktan etkili selektif bir yabancı ot ilacıdır. Yabancı otlar çimlenip toprak yüzeyine çıkarken sürgün uçları ile ilacı alırlar ve imha olurlar.

İlacın Uygulamaya Hazırlaması:

İlaçlama aletinin deposunu yarıya kadar suyla doldurunuz, bunun üzerine gerekli miktar ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılarak ilave edilir. Karıştırmaya devam ederken depo, su ile üst seviyesine kadar doldurulur. Boş ambalaj kapları su ile 3 kez çalkalanarak ilaçlı mahlule ilave edilmelidir. İlaçlama süresince aletin karıştırıcısı daima çalışır vaziyette olmalı, ilacın hazırlanmasında temiz su kullanılmalıdır. Dekara 20-40 litre su ve yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

Kalibrasyon:

İlaçlamadan önce ilaçlama aletinin memeleri kontrol edilip temizlenmeli, aletin düzgün çalışması sağlanmalıdır. İlaçlamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunmalıdır. Dekara kullanılacak ilaçlı su miktarını belirlemek için önce sadece su ile belirli bir alan düzgünce ıslatılır, harcanan su miktarı belirlenerek dekara kullanılacak ilaçlı su miktarı hesaplanır.

İlacın Kullanım Şekli:

Ekim öncesi toprağa pülverize edilir ve toprağa karıştırılır. Topraktan etkili tüm herbisitlerde olduğu gibi BUJUVAL'dan beklenen üstün sonuçların alınabilmesi için iyi bir toprak işlemesi yapılmalı, toprak kesek, ot vs ihtiva etmemeli, toprakta yeterli nem bulunmalıdır. İlacın toprağa iyi bir şekilde karıştırılması başarı için gereklidir. İlaç tapanın önüne atılmamalı diskaro ile toprağa karıştırılmalıdır. Kültüvatör kullanılacak ise çaprazvari 2 defa çekilmesi önerilir. İlaçlamadan sonra orta derecedeki bir yağış veya sulamanın; ilacın yabancı otların çoğunluğunun çimlendiği toprağın üst tabakasına nüfuz etmesine yardımcı olduğu bilinmelidir. Çok hafif topraklarda BUJUVAL kullanılması tavsiye edilmez.

Bitki Tahammülü:

Normal kullanım şartlarında kullanıldığı bitki çeşitlerince tolere edilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

BUJUVAL adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup K3 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için BUJUVAL' ın aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup K3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Başka ilaçlarla karıştırılmaz.

 • Önce etiketi okuyunuz.
 • Evde kullanmayınız
 • Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
 • Maske, koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız.
 • Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
 • Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
 • İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
 • Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.
 • Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, bulanık görme vs.

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ

Zehirlenme halinde aşağıda belirtilen ilkyardım tedbirlerini alınız. Derhal işi bırakınız ve doktor çağırınız veya hastayı ilaç ambalajı ve etiketi ile birlikte doktora götürünüz. Rahatsızlık halinde hastayı havadar bir yere alın. Hasta soluk almakta zorluk çekiyorsa suni teneffüs yaptırın.

Deri ile Teması Halinde; Bkz- Önlem İfadeleri (P302+P352)

Göz ile Teması Halinde; Bkz- Önlem İfadeleri (P305+P351+P338)

Yutulması Halinde; Kusturmayınız, baygın hastaya ağızdan hiçbir şey vermeyiniz.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL:114

İÇİNDEKİLER

 1. S-Metolachlor
 2. Benoxacor

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H302: Yutulması halinde zararlıdır.

H304: Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

H312: Cilt ile teması halinde zararlıdır.

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

H400: Sucul ortamda çok toksiktir.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P261: Spreyini solumaktan kaçının.

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P312: Kendinizi iyi hissetmezseniz, ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.

P405: Kilit altında saklayın.

P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH208 S-Metolachlor ve Benoxacor içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

RUHSAT SAHİBİ ve İMALATÇI FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Hacı Sabancı Organize Sanayi Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 45 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

KULLANILDIĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki Adı Yabancı Otlar Dozu Uygulama Zamanı
Pamuk Topalak (Cyperus rotundus)

Darıcan (Echinochloa colonum,

Echinochloa crus-galli)

Horoz ibiği (Amaranthus albus)

Semiz otu (Portulaca oleracea)

Sirken (Chenopodium album)

150 ml/da

Ekim öncesi toprağa karıştırılarak uygulanır

Domates

(Tarla)

Horoz ibiği (Amaranthus albus)

Zincir pıtrağı (Xanthium spinosum)

Semiz otu (Portulaca oleracea)

Topalak (Cyperus rotundus)

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

150 ml/da Dikim (Şaşırtma) öncesi toprağa karıştırılarak uygulanır