Açıklama

UYGULAMAYA HAZIRLAMA VE KULLANMA ŞEKLİ

İlacın Uygulamaya Hazırlaması:

İlaçlama deposuna yarıya kadar su konur, üzerine lüzumlu miktarda BAZUCA 48 SL ayrı bir kapta suyla çoğaltılarak iyice karıştırılır ve aletin deposuna dökülür. Aletin karıştırıcısı çalıştırılarak depo su ile doldurulur.

İlacın Kullanım Şekli:

BAZUCA 48 SL çıkış sonrası kullanılan bir yabancı ot ilacı olup, uygulama genel olarak bitkilerin 1-3 yapraklı döneminde ve yabancı otların erken çıkış dönemlerinde yapılır. Şayet yabancı otlar uygulama esnasında 4 yaprak teşkil etmişlerse doz 200-250 ml/da.'a çıkarılmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

BAZUCA 48 SL adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C3;6 olarak sınıflandırılmış bir Herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için BAZUCA 48 SL' nin aynı sezon içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C3;6 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

BAZUCA 48 SL fungisitler ve yaprak gübreleriyle karıştırılabilir

 • Önce etiketi okuyunuz.
 • Evde kullanmayınız
 • Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
 • Maske, koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız.
 • Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
 • Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
 • İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
 • Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.
 • Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, bulanık görme.

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ

Deri ile Teması Halinde; Bkz- Önlem İfadeleri (P303+P361+P353)

Göz ile Teması Halinde; Bkz- Önlem İfadeleri (P305+P351+P338) Solunması Halinde; Bkz- Önlem İfadeleri (P304+P340)

Yutulması Halinde; Hasta soluk almakta güçlük çekiyorsa suni teneffüs yaptırın. Ağız yoluyla gelen zehirlenmelerde hasta kendinde ise ılık tuzlu su, sabunlu su yardımıyla veya boğaza parmak sokmak suretiyle kusturun. Hastayı başı yana dönük olarak yatırın ve sıcak tutun. Doktor çağırın veya ilacın ambalajı veya etiketi ile birlikte hastayı doktora götürün.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Bilinen özel bir antidotu yoktur. Hastanın midesi yıkanmalı ve belirtilere göre tedavi uygulanmalıdır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL:114

İÇİNDEKİLER

 1. Bentazone

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H302: Yutulması halinde zararlıdır.

H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.

H412: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P261: Spreyini solumaktan kaçının.

P303+361+353: DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.

P304+P340: SOLUNDUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, Kurbanı temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P362: Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P405: Kilit altında saklayın.

P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH208: Bentazone içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.
 • İlacı özel ambalajında kapalı olarak, serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve İMALATÇI FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Hacı Sabancı Organize Sanayi Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 45 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

KULLANILDIĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki Adı Yabancı Otlar Dozu

Ve Uygulama Zamanı

Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
Soya Topalak (Cyperus rotundus)

Pıtrak (Xanthium macrocarpus)

Semizotu (Portulaca oleracea)

Horoz ibiği (Amaranthus retroflexus)

Sütleğen (Euphorbia prostrata)

Yapışkan otu (Galium aparine)

150 ml / da

Soya 1-3 yapraklı,

Yabancı otlar

2-3 yapraklı dönemde

28 gün
Bezelye Yabani hardal (Sinapis arvensis)

Çoban çantası

(Capsella bursapastoris)

Ballıbaba (Lamium amplexicaule)

Kuşotu (Stellaria media)

200 ml / da

Yabancı otlar 2-3 yapraklı dönemde

28 gün
Soğan Horoz ibiği (Amaranthus retroflexus),

Yoğurt otu (Galium tricornutum)

Yabani hardal (Sinapis arvensis)

Kuşotu (Stellaria media)

Şeytan elması (Datura stromonium)

Çoban çantası

(Capsella bursa-pastoris)

Kangal (Silybum marianum)

Eşek marulu (Sonchus oleraceus)

200 ml / da

Soğan 2-3 yapraklı dönemde

28 gün
Fasulye Horoz ibiği (Amaranthus retroflexus,)

Yabani hardal (Sinapis arvensis)

Pıtrak (Xanthium macrocarpus)

200 ml /da

200 ml /da

250 ml /da

Yabancı otlar 2-3 yapraklı döneminde

28 gün