Açıklama

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Şekerpancarı kotiledon – 2 yaprak döneminde iken ilaca karşı çok hassas olduğundan dekara 75 ml'den fazla kullanmayınız ve katlama ilaçlama yapmayınız. İlacı kullanırken, şeker pancarının dönemine göre tavsiye edilen dozlara mutlaka uyunuz.
BATTLE EC, yabancı otların 2-6 yapraklı oldukları genç dönemlerinde kullanılmalıdır.

Hava sıcaklığı 25°C'nin üzerinde ise ilaçlama yapılmamalı, günün serin saatlerinde kullanılmalıdır. Yağmur veya çiğden ıslanmış yabancı otlara ilaç atılmamalıdır. İlaçlamadan sonra 6 saat içinde yağmur yağmamalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

BATTLE EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup N+C1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için BATTLE EC' nin aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup N+C1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer ilaçlarla karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyulursa ön karışım testi yapılmalıdır.

 • Önce etiketi okuyunuz.
 • Evde kullanmayınız
 • Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
 • Maske, koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız.
 • Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
 • Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
 • İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtisi görülebilir.

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ:

Soluma Sonrası: Temiz havaya çıkartınız. Hastayı sıcak tutunuz ve kıpırdatmayıp, dinlendiriniz. Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz.

Cilt Teması Sonrası: Derhal ilacın bulaştığı giysileri çıkartın. İlaç değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın veya varsa polietilen glikol 400'le ve arkasından bol suyla yıkanmalıdır. Eğer deride tahriş devam ederse doktor çağırın.

Göz Teması Sonrası: Derhal gözü ve göz kapaklarının altını bol su ile 15 dakika boyunca yıkayın. Gözlerde lens varsa, ilk beş dakika sonunda çıkarınız, sonra gözleri yıkamaya devam ediniz. Derhal tıbbi yardım alınız.

Yutma Sonrası: Yutulması durumunda ürün etiketi veya bu bilgi formu ile beraber tıbbi yardım alın. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey vermeyin ve kusmaya zorlamayın.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ:

Bilinen özel bir antidotu yoktur. Hastanın midesi yıkanmalı ve belirtilere göre tedavi uygulanmalıdır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL:114

İÇİNDEKİLER:

 • Ethofumesate
 • Phenmedipham
 • Desmedipham

ZARARLILIK İFADELERİ (H):

H226: Alevlenir sıvı ve buhar.

H302: Yutulması halinde zararlıdır.

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.

H332: Solunması halinde zararlıdır.

H335: Solunum yolu tahrişine yol açabilir.

H400: Sucul ortamda çok toksiktir.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P):

P210: Isıdan uzak tutun. – Sigara içilmez

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu /yüz koruyucu kullanın.

P405: Kilit altında saklayın.

P501: İçeriği/kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

 • Arılar için zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
 • Balıklar için zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
 • İlaçlı mahlulün tamamını tarlaya püskürtünüz.
 • Rüzgarlı havada ilaçlama yapmayınız.
 • Bekleme süresine uyunuz.
 • Tıkanmış adaptörleri ağzınızla üfleyerek açmayınız, fırça ile temizleyiniz.
 • Kullanılan alet ve edevatı iyice temizlemeden diğer mücadele işlerinde kullanmayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydıyla, imalatçı ürünlerinin kalitesini garanti eder. İmalatçı ürünün uygun olmayan koşullarda depolanması, hatalı tatbiki veya tavsiye dışı kullanımdan doğabilecek zararlardan sorumlu değildir.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Acıdere OSB Mahallesi Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 44 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

KULLANILDIĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR:

Bitki Adı Yabancı Otlar Dozu Uygulama Zamanı
Şeker Pancarı Yabani Hardal (Sinapis arvensis)

Kırmızı Köklü Tilki Kuyruğu (Amaranthus retroflexus)

Kaz Ayağı (Chenopodium album)

Köpek üzümü (Solanum nigrum)

75 ml/da Şekerpancarı; Kotiledon – 2 gerçek yaprak dönemi, teklemeden önce

Yabancı otlar;

Erken çimlenen 2-6 yaprakta uygulanır.

Yabani Hrdal (Sinapis arvensis)

Köpek Üzümü (Solanum nigrum)

Kaz Ayağı (Chenopodium album)

Sarmaşık Çoban Değneği

(Polygonum convolvulus)

Bambul Otu

(Heliotropium europaeum)

Yavşan Otu (Veronica hederifolia)

Yabani Turp

(Raphanus raphanistrum)

Fare Kulağı (Anagallis arvensis)

Şeytan Elması

(Datura stramonium)

250 ml/da Şekerpancarı; Kotiledon – 2 gerçek yaprak dönemi, teklemeden önce

Yabancı otlar;

Erken çimlenen 2-6 yapraklı genç dönemlerinde uygulanır.

Yabani Bamya (Hibiscus trionum)

Süpürge Otu (Descurainia sophia)

Çoban Çantası

(Capsella bursa pastoris)

Soda Otu (Salsola kali)

Sarı Taş Yoncası

(Melilotus officinalis)

Yapışkan Otu

(Galium tricorne, G. aparine)

Bülbül Otu (Sysimbrium officinale)

İtalyan Sığır Dili (Anchusa azurea)

Pire Otu (Conyza canadensis)

Gelincik (Papaver rhoeas)

Şahtere (Fumaria officinalis)

Kanarya Otu (Senecio vulgaris)

Kırmızı Köklü Tilki Kuyruğu (Amaranthus retroflexus)

Kaz Ayağı – Sirken

(Chenopodium album)

350 ml/da Şekerpancarı; Kotiledon – 2 gerçek yaprak dönemi, teklemeden önce

Yabancı otlar;

Erken çimlenen 2-6 yapraklı genç dönemlerinde uygulanır.