Açıklama

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMA ŞEKLİ:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışımlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 lt olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır.
Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Çıkış öncesi uygulama: Ekimden sonra 1-2 gün içerisinde yapılır. Uygulama Sırasında toprak tezeksiz olmalıdır.Uygulamanın yapıldğı alanda en az 20 gün hiçbir toprak işlemesi yapılmamalıdır. Killi ve organik maddece zengin topraklarda uygulama daha yüksek dozlarda atılabilir. Çok hafif ve kumlu geçirgen topraklarda ürünü kullanırken dikkatli olunmalı ve düşük doz tercih edilmelidir.

Çıkış sonrası uygulama: Yabancı otların genç dönemlerinde yapılmalıdır. Toprakta birikimi söz konusu değildir. Birkaç ay içinde toprakta mikroorganizmalar tarafından parçalanır. Bundan dolayı müteakip sene ekilen kültür bitkisine zararlı olmaz.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

ARAGORN 450 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C:2 olarak sınıflandırılmış bir Herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için ARAGORN 450 SC 'nın aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C:2 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

ARAGORN 450 SC diğer yabancı ot bitki koruma ürünlerinin birçoğu ile karıştırılabilir. Ancak çiftçiye kendi imkan ve sorumluluğunda bir ön karışım denemesi öneririz. Hormonlu bitki koruma ürünlerinin esterli formulasyonları ile karıştırılamaz.

 • Önce etiketi okuyunuz.
 • Evde kullanmayınız
 • Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
 • Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
 • Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 7 gün insan ve hayvan sokmayınız.
 • İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir. Baş ağrısı, baş dönmesi, kusma vb.

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ

Soluma Sonrası: Hastayı açık havaya çıkartın. Soluk alıp verme düzenli değilse veya durmuşsa suni solunum uygulayın. Hastayı sıcak ve rahat bir yerde tutun. Derhal bir doktora veya zehir danışma merkezine başvurun.

Cilt Teması Sonrası: Derhal ürünün bulaştığı giysileri çıkartın. Ürün değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Eğer deride tahriş devam ederse doktor çağırın. Ürünün bulaştığı giysileri kullanmadan önce iyice yıkayın.

Göz Teması Sonrası: Derhal gözü ve göz kapaklarının altını bol su ile 15 dakika boyunca yıkayın. Varsa kontak lensleri çıkartın. Derhal tıbbi yardım alın.

Yutma Sonrası: Yutulması durumunda ürün etiketi veya bu bilgi formu ile beraber tıbbi yardım alın. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey vermeyin ve kusturmaya zorlamayın.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi ve destekleyici tedavi uygulayın.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL

İÇİNDEKİLER

 1. Linuron

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H302: Yutulması halinde zararlıdır.

H351: Kansere yol açma şüphesi var.

H360Df: Doğmamış çocukta hasara yol açabilir. Üremeye zarar verme şüphesi var.

H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.

H400: Sucul ortamda çok toksiktir.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P201: Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.

P202: Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin.

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P391: Döküntüleri toplayın.

P405: Kilit altında saklayın.

P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Balıklara zehirlidir. Yer altı ve yer üstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
 • Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
 • Rüzgarlı havalarda uygulama yapmayınız.
 • Komşu kültür bitkisine bulaşmamasına dikkat ediniz.
 • Tıkanmış adaptörleri ağzımızla üfleyerek açmayınız, fırça ile temizleyiniz.
 • Uygulamada kullanılan ekipmanları diğer mücadele işlerinde kullanmadan önce sabunlu ve sodalı su ile iyice yıkayınız.
 • Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlar altında orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar bitki koruma ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve İMALATÇI FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Acıdere OSB Mah. Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 44 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

KULLANILDIĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu
Ayçiçeği Gönül hardalı (Myagrum perfoliatum)

Kazayağı (Chenopodium album)
Yabani hardal (Sinapis arvensis)

Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus)

Sarmaşık çoban değneği

(Polygonum convolvulus)

Fare kulağı (Anagallis arvensis)

250 ml/da

Kültür bitkisi: Ekimden hemen sonra

Yabancı Otlar: Çıkış öncesi

Patates Yabani hardal (Sinapis arvensis)

Kazayağı (Chenopodium album)

Yer fesleğeni (Mercurialis annua)

Sarmaşık çoban değneği

(Polygonum convolvulus)

Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus)

250 ml/da

Kültür bitkisi: Ekimden hemen sonra

Yabancı Otlar: Çıkış öncesi

Kimyon Sirken-Kazayağı (Chenopodium spp.)

Yapışkan nakil (Silene conodea)

Muhabbet otu (Reseda lutea)

Pıtrak (Turgenia latifolia)

Boynuzlu yoğurt otu (Galium tricorne)

Düğün çiçeği (Ranunculus arvensis)
Taşkesen otu (Litospermum arvense)

Y.Süpürgeotu (Sisymbrium officinale)

Sodaotu (Salsola ruthenica)

200 ml/da

Kültür bitkisi: 3-4 çatal döneminde

Yabancı Otlar: 2-4 yapraklı genç dönemde

Soğan (Tohum) Yabani hardal (Sinapis arvensis)

Kazayağı (Chenopodium albüm)

Fare kulağı (Anagallis arvensis)

Sarmaşık çoban değneği

(Polygonum convolvulus)

Gelincik (Papaver rhoeas)

Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus)

Yavşan otu (Veronica sp.)

75 ml/da

Kültür bitkisi: İki gerçek yapraklı dönemden sonra(yapraklar dikleşip olgun bir görünüm aldığında)

Yabancı Otlar: 2-4 yapraklı genç dönemde

Soğan (Arpacık) Yabani hardal (Sinapis arvensis)

Kazayağı (Chenopodium album)

Gönül hardalı (Myagrumperfoliatum)

Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus)

Çoban değneği (P.aviculare)

Sarmaşık çoban değneği (Polygonum convolvulus)

Pıtrak (Xantium spinosum)

Farekulağı (Anagallis arvensis)

Gelincik (Papaver rhoeas)

Tatula (Datura stramonium)

Yavşan otu (Veronica sp.)

150 ml/da

Kültür bitkisi: 2-4 yapraklı dönem

Yabancı otlar:2-4 yapraklı genç dönemde

Anason Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus)

Kazayağı (Chenopodium album)

Sarmaşık çoban değneği

(Polygonum convolvulus)

175 ml/da

Kültür bitkisi: Ekimden sonra

Yabancı Otlar: Çıkış öncesi

Kazayağı (Chenopodium album)

Horozibiği (Amaranthus retroflexus)

Sarmaşık çoban değneği

(Polygonum convolvulus)

Yabani hardal (Sinapis arvensis)

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

150 ml/da

Kültür bitkisi: Çıkış sonrası

Yabancı Otlar: Çıkış öncesi

Havuç Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus)

Kazayağı (Chenopodium album)

Yabani hardal (Sinapis arvensis)

Sarmaşık çoban değneği

(Polygonum convolvulus)

Darıcan (Echinochloa crusgali)

175 ml/da

Kültür bitkisi: Ekimden hemen sonra

Yabancı Otlar: Çıkış öncesi

Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus)

Kazayağı (Chenopodium album)

Yabani hardal (Sinapis arvensis)

Sarmaşık çoban değneği

(Polygonum convolvulus)

150 ml/da

Kültür bitkisi: Çıkış sonrası

Yabancı Otlar: 2-4 yapraklı genç dönemde