Açıklama

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLAMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su dolduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Domateste kurşuni küf: Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde veya çiçeklenme devresinde iken uygulamaya başlanmalıdır. Uygulamalar 10 gün arayla yapılmalıdır.

Bağ kurşuni küf: 1. uygulamaya ürünlerin olgunlaşma başlangıcından hemen önce başlayarak, 21 gün sonra 2 uygulama yapılmalıdır. Son uygulama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilmelidir.

Çilek kurşuni küf: 1. Uygulama; ilk çiçeklerin %10'u açınca 2. Uygulama; çiçeklerin %50'si açınca, 3. Uygulama; ilk yeşil meyvelerin görüldüğü dönemde yapılmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

WAİTDOOR SC 500 adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G3: 17 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için WAİTDOOR SC 500'ün aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup G3: 17 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

WP formülasyonlarla karıştırılabilir. Diğer formülasyonlarla bir ön deneme yapmak gereklidir. Yüksek derecede asidik ve bazik formülasyonlarla karıştırılmaz.

 • Önce etiketi okuyunuz.
 • Evde kullanmayınız.
 • Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
 • Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
 • Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 2 saat insan ve hayvan sokmayınız.
 • İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.

Kullanılan ürünün boş ambalajların içine ¼ ‘üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ

Soluma Sonrası: Hastayı açık havaya çıkartın. Soluk alıp verme düzenli değilse veya durmuşsa suni solunum uygulayın. Hastayı sıcak ve rahat bir yerde tutun. Derhal doktor veya zehir danışma merkezine başvurun.

Cilt Teması Sonrası: Bol su ve sabunla cilt derhal yıkanmalıdır, eğer varsa polietilen glikol 400'le ve arkasından bol suyla yıkanmalıdır.

Göz Teması Sonrası: Derhal gözü ve göz kapaklarının altını bol su ile 15 dakika boyunca yıkayın. Varsa kontakt lensleri çıkartın. Derhal tıbbi yardım alın.

Yutma Sonrası: Yutulması durumunda ürün etiketi veya bu bilgi formu ile beraber tıbbi yardım alın. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey vermeyin ve kusmaya zorlamayın.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

İÇİNDEKİLER

Fenhexamid

ZARARLILIK İFADELERİ(H)

H302: Yutulması halinde zararlıdır.

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P301+P312: YUTULDUĞUNDA: kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.

P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE: bol sabun ve su ile yıkayın.

P304+P340: SOLUNDUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, kurbanı temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P405: Kilit altında saklayın.

P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Balıklar için zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.
 • Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
 • Rüzgarlı havada uygulama yapmayınız.
 • Bitki koruma ürünü uygulanmış mahlulün tamamını tarlaya kullanınız.
 • Boş ürün ambalajlarını başka bir amaç için kullanmayınız.
 • Kullanmadan önce şişeyi iyice çalkalayınız.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Acıdere OSB Mah. Sanayi Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 4561945 Faks:0 (322) 4561947

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Domates Kurşuni küf (Botrytis cinerea) 100 ml/100 L su 7 gün
Bağ* Kurşuni küf (Botrytis cinerea) 100 ml/100 L su 7 gün
Çilek Kurşuni küf (Botrytis cinerea) 100 ml/100 L su 3 gün

(*) Tüketim amaçlı olarak bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.