Açıklama

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışımlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

Damlama sisteminin kalibrasyonu: Damlama sisteminin kalibrasyonu için baştan ve sondan 3 meme 10 dakika çalıştırılarak debisi ölçülür. Sapma %10'u geçmemelidir. Dekara verilecek bitki koruma ürünü için gerekli su miktarı belirlenir.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurulduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ KULLANMA ŞEKLİ:

Süzgeçli kova ile uygulama: Tohumlar ekildikten hemen sonra m² ye 3 litre karışım (mahlul) gelecek şekilde süzgeçli kova veya ilaçlama makinesi ile toprak yüzeyine uygulama yapılır.

Biberde damlama sulama ile uygulama: Dekara hesaplanan bitki koruma ürünü miktarı, damlama sulama ünitesi 10 dakika çalıştırılarak, damlama sulama ile toprağa verilir. 1.uygulama dikimden 1 gün sonra, 2. Uygulama birinci uygulamadan 30 gün sonra yapılır.

Muzda uygulama: Dikim sonrası dekara 750 ml bitki koruma ürünü uygun bir yöntemle (damlama sulama) toprağa verilir. Hastalık belirtileri ortaya çıktıktan sonra kimyasal mücadele etkili değildir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

UNICORN 36 SL adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A3: 32 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için UNICORN 36 SL' nin aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup A3: 32 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan ön karışım denemesi yapılmalıdır.

 • Önce etiketi okuyunuz.
 • Evde kullanmayınız.
 • Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
 • Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
 • Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
 • İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.

 • Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir. Baş ağrısı, baş dönmesi, kusma titreme, kasılma vb.

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ

Solunması Halinde: Bakınız Önlem İfadeleriP304+P340

Cilt Teması Halinde: Derhal ürünün bulaştığı giysileri çıkartın. Ürün değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Eğer deride tahriş devam ederse doktor çağırın. Ürünün bulaştığı giysileri kullanmadan önce yıkayın.

Göz Teması Halinde: Bakınız Önlem İfadeleriP305+P351+P338

Yutulması Halinde: Yutulması durumunda ürün etiketi veya bu bilgi formu ile beraber tıbbi yardım alın. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey vermeyin ve kusmaya zorlamayın.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Bilinen bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

İÇİNDEKİLER

Hymexazol, Cyclohexanone

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H302: Yutulması halinde zararlıdır.

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

H332: Solunması halinde zararlıdır.

H412: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P261: Spreyini solumaktan kaçının.

P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P304+P340: SOLUNDUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, Kurbanı temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P312: Kendinizi iyi hissetmezseniz, ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.

P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
 • Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
 • Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
 • Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
 • Balıklar için zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçı bitki koruma ürünlerinin uygun olmayan şartlarda muhafazası veya yanlış kullanımından doğabilecek zararlar konusunda sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Acıdere Osb Mah. Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 44 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre
Domates Sebze fidelerinde çökerten ve kök çürüklüğü (Fusarium spp., Phythium spp.) 150 ml/100 L su
(3 litre/m2 mahlül)
7 gün
Tütün Çökerten
(Fusarium spp., Pythium spp.)
200 ml/100 L su
(3 litre/m2 mahlül)
Biber (Sera) Toprak kökenli hastalık etmenleri

(Rhizoctonia solani,

Fusarium spp.)

500 ml/da

damlama sulama ile

3 gün
Hıyar Kabakgillerde solgunluk ve kök çürüklüğü (Fusarium spp.,Pythium spp.) 300 ml/100 L su
(3 litre/m2 mahlül)
7 gün
Muz Fusarium solgunluğu

(Fusarium oxysporium f.spcubense)

750 ml/da

damlama sulama ile