Açıklama

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA ALETLERİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurulduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ KULLANIM ŞEKLİ:

Turunçgillerde mavi küf çürüklüğü: Uygulamalar hasattan önce veya hasattan sonra yapılmalıdır. Hasattan önce yapılacak uygulamalarda son uygulama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilmelidir. Uygulamalarda tüm meyve yüzeyinin kaplanmasına dikkat edilmelidir.

Bağda kurşuni küf:

1.uygulama: Tanelerin olgunluk başlangıcında yapılmalıdır.

 1. ve diğer uygulamalar: kullanılan bitki koruma ürününün etkinlik süresi dikkate alınarak 15 gün arayla yapılmalıdır.

Sebzelerde kurşuni küf (Domates, Patlıcan, Biber, Hıyar):

Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Uygulamalar 15 gün arayla yapılmalıdır.

Domates erken yaprak yanıklığı:

Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişiminde uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 15 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

TRİESTE 50 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G1:3 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bir bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için TRİESTE 50 EC ' in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup G1:3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz

KARIŞILABİLİRLİK DURUMU

Captan, Carboxin, carbendazim maddeli karışımlar ile karışabilir. Fiziksel ön karışım testi yapılması gerekmektedir.

 • Önce etiketi okuyunuz.
 • Evde kullanmayınız.
 • Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
 • Maske, koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız.
 • Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
 • Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
 • İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼ ‘üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Baş ağrısı, baş dönmesi, deride irritasyon ve kusma

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

SOLUMA SONRASI: Temiz havaya çıkarın. Tıbbi yardım alın

CİLT TEMASI SONRASI: Derhal bitki koruma ürününe bulaşık giysileri çıkarınız. Bitki koruma ürünü değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Eğer deride tahriş devam ederse doktor çağırın. Bitki koruma ürününün bulaştığı giysileri kullanmadan önce yıkayın

GÖZ TEMASI SONRASI: Derhal gözü ve göz kapaklarının altını bol su ile 15 dakika boyunca yıkayın. Kontak lens kullanılıyor ise, çıkarınız. Hemen tıbbi yardım isteyiniz.

YUTMA SONRASI: Yutulması durumunda ürün etiketi veya bu bilgi formu ile beraber tıbbi yardım alın. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey vermeyin ve kusturmaya zorlamayın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır. Mideyi, mide muhteviyatının solunum yollarına kaçmamasına dikkat ederek yıkayınız.

İÇİNDEKİLER:

İmazalil, Xylene, Aqnique BL

ZARARLILIK İFADELERİ (H):

H226:Alevlenir sıvı ve buhar

H302:Yutulması halinde zararlıdır.

H312:Cilt ile teması halinde zararlıdır.

H315:Cilt tahrişine yol açar

H318:Ciddi göz hasarına yol açar

H319:Ciddi göz tahrişine yol açar

H332: Solunması halinde zararlıdır.

H400: Sucul ortamda çok toksiktir.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P):

P210: Isıdan uzak tutun/-sigara içilmez

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet, göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın

P303+P361+P353: DERİ (veya saç) İLE TEMASI HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.

P304+P340: SOLUNDUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlanmış ise, Kurbanı temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice yıkayınız. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin

P370+P378: YANGIN DURUMUNDA: söndürme için su püskürtme, karbondioksit, köpük, kuru toz kullanın.

P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

 • Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.
 • Arılara zehirlidir. Çiçeklenme dönemi kullanmayınız.
 • Bitki koruma ürününü, gıda, yem gibi maddelerden ayrı bir yerde muhafaza ediniz
 • Tavsiyelere uygun kullanıldığında bitki koruma ürünü fitotoksik değildir.
 • Yem ve gıda maddelerini bitki koruma ürünü ile kirletmeyiniz.
 • Boş bitki koruma ürünü ambalajı başka amaç için kullanılmamalıdır.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile karışımın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar bitki koruma ürünlerin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar bitki koruma ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve İMALATÇI FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Acıdere Osb Mah. Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 44 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

Domates

Sebzelerde Kurşuni Küf

(Botrytis cinerea)

30 ml/100 L su

3 gün

Erken Yaprak Yanıklığı

(Alternaria solani)

30 ml/100 L su
Turunçgiller Mavi Küf Çürüklüğü

(Penicillium italicum)

400 ml/100 L su

3 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz