Açıklama

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Patates: Tohumluk patatesler düz bir zemin üzerine yayılır. 100 kg tohumluk için önerilen ilaç miktarı bir kova içinde ki 1- 1,5 l suya ilave edilip iyice karıştırılarak pülverizatöre aktarılır. Hazırlanan karışım tohumluk patateslerin üzerine önce yarısı püskürtülerek patatesler kürekle ters yüz edilir. Sonra ürünün kalan yarısına püskürtülerek ilaçlama tamamlanır. İlaçlamada dikkat edilecek husus, su miktarının tohumluğu ıslatacak fakat akmayacak miktarda olmasıdır. İlaçlamadan hemen sonra ekim yapılabileceği gibi tohumlukların nemi kuruduktan sonra çuvallanarak veya dökme olarak birkaç gün beklenebilir. İlaçlama çuvallama ve dikim sırasında lastik eldiven giyilmelidir.

Pamuk, Yerfıstığı: Tohum uygulama işlemi döner uygulama bidonu veya tohuma püskürtme prensibi ile çalışan tohum uygulama makinesi ile yapılabilir. Uygun ekipman bulunmaması durumunda, tohumlar düz bir zemine yayılarak homojen bir kaplama sağlanacak şekilde uygulama yapılır. İlaçlanmış tohum evvelce yapılmış mibzer ayarını değiştirebileceğinden ekimden önce ilaçlı tohum ile mibzer ayarının tekrar yapılması tavsiye edilir. Kullandıktan sonra uygulama aletinin iyice temizlenmesi gerekir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Uygulama varili (Kaskat) ile uygulama yapılacak ise, 100 kg tohum için önerilen 150 g ürün bir kap içerisinde yeteri kadar su ile iyi bir şekilde karıştırıldıktan sonra yavaş yavaş birkaç defada uygulama variline ilave edilir, her defasında uygulama varili çevrilerek tohumların homojen olarak iyi bir şekilde kaplanması sağlanır.

Uygulama tertibatı olan selektörlerde ise, Ön deneme yapılarak tohumun ideal bir şekilde kaplanmasını sağlayacak su miktarı bulunur. İdeal su miktarı tohumu iyice kaplayan ancak akmayan su miktarıdır. Bu husus sağlandıktan sonra gerekli miktar su ile iyice karıştırılır ve uygulama tertibatı deposuna konularak uygulama yapılır. Çimlenme kapasitesi düşük, soyulmuş veya çatlamış, ekime uygun olmayan tohumluk kullanmayınız. Tohum uygulama ekipmanları çok soğuk (0°C) altı sıcaklıklarda problem oluşturulabilir. (SEMES-T 50 WP) 0°C üzerinde ki sıcaklılarda uygulanmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

SEMES-T 50 WP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M3– F3:14 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için SEMES-T 50 WP' nin aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M3– F3:14 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Tohum ilacı olması nedeniyle hiçbir bitki koruma ürünü ile karıştırılarak kullanılmaz.

  • Önce etiketi okuyunuz.
  • Evde kullanmayınız.
  • Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
  • Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
  • Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
  • İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Mide bulantısı, kusma, motor aktivitesinin bozulması, merkezi sinir sistemi depresyonu, tansiyon düşmesi, kızarma, terleme, zor nefes alma, solunum yetersizliği.

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ

Solunması Halinde; Kirlenmiş alandan temiz alana çıkın. Herhangi bir belirti oluşursa ve devam ederse doktora başvurunuz.

Deri ile Teması Halinde; Derhal ilacın bulaştığı giysileri çıkartın. İlaç değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Eğer deride tahriş devam ederse doktor çağırın. İlacın bulaştığı giysileri kullanmadan önce iyice yıkayın.

Göz ile Teması Halinde; Derhal gözü ve göz kapaklarının altını bol su ile 15 dakika boyunca yıkayın. Varsa kontak lensleri çıkartın. Derhal tıbbi yardım alın.

Yutulması Halinde; Yutulması durumunda ürün etiketi veya bu bilgi formu ile beraber tıbbi yardım alın. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey vermeyin ve kusmaya zorlamayın.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

İÇİNDEKİLER:

Thiram ,Tolclofos methyl

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H302: Yutulması halinde zararlıdır.

H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.

H332: Solunması halinde zararlıdır.

H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.

H400: Sucul ortamda çok toksiktir.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P260: Su ile temas ettiğinde kendiliğinden tutuşabilen yanıcı gazlar yayar.

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu /yüz koruyucu kullanın.

P405: Kilit altında saklayın.

P501 İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH208: Tolclofos-methyl ve Thiram içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

  • Balıklara zehirlidir, Her türlü su ve su kaynaklarında bulaştırmayınız.
  • Kullanılmış olan boş bitki koruma ürünü ambalajlarını başka amaçlarla

kullanmayınız.

  • Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar bitki koruma ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Acıdere OSB mah. Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 45 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki adı Zararlı organizma adı Uygulama dozu Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Pamuk

(Az havlı pamuk tohumu)

Fide kök çürüklüğü(Rhizoctonia solani, Fusarium spp., Alternaria spp., Macrophomina spp.,

Verticillum spp., Aspergillus niger)

300 g/ 100 kg tohum
Pamuk

(Çok havlı pamuk tohumu)

350 g/ 100 kg tohum
Patates Kök boğazı nekrozu ve siyah siğil hastalığı (Rhizoctonia solani) 40 g/ 100 kg tohum 90 gün
Yerfıstığı Kök boğazı çürüklüğü

(Aspergillus niger)

200 g/100 kg tohum 120 gün