Açıklama

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

Tohum uygulama işlemi döner uygulama bidonu veya tohuma püskürtme prensibi ile çalışan tohum uygulama makinesi ile yapılabilir. Uygun ekipman bulunmaması durumunda, tohumlar düz bir zemine yayılarak homojen bir kaplama sağlanacak şekilde uygulama yapılır. İlaçlanmış tohum evvelce yapılmış mibzer ayarını değiştirebileceğinden ekimden önce ilaçlı tohum ile mibzer ayarının tekrar yapılması tavsiye edilir. Kullandıktan sonra uygulama aletinin iyice temizlenmesi gerekir.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

Damla sulama sisteminin kalibrasyonu: Damlama sisteminin kalibrasyonu için baştan ve sondan 3 meme 10 dakika çalıştırılarak debisi ölçülür. Sapma %10'u geçmemelidir. Dekara verilecek bitki koruma ürünü için gerekli su miktarı belirlenir.

İLAÇLAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şeklide boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini

su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Uygulama varili (Kaskat) ile uygulama yapılacak ise, 100 kg tohum için önerilen 150 g ürün bir kap içerisinde yeteri kadar su ile iyi bir şekilde karıştırıldıktan sonra yavaş yavaş birkaç defada uygulama variline ilave edilir, her defasında uygulama varili çevrilerek tohumların homojen olarak iyi şekilde kaplanması sağlanır.

Uygulama tertibatı olan sektörlerde ise, ön deneme yapılarak tohumun ideal bir şekilde kaplanmasını sağlayacak su miktarı bulunur. İdeal su miktarı tohumu iyice kaplayan ancak akmayan su miktarıdır. Bu husus sağlandıktan sonra gerekli miktar su ile iyice karıştırılır ve uygulama tertibatı deposuna konularak uygulama yapılır. Çimlenme kapasitesi düşük, soyulmuş veya çatlamış, ekime uygun olmayan tohumluk kullanmayınız. Tohum uygulama ekipmanları çok soğuk (0 °C altı) sıcaklıklarda problem oluşturulabilir. Semes 50 WP 0 °C üzerindeki sıcaklarda uygulanmalıdır.

Karanfilde çökerten ve fide kök çürüklüğü:

Uygulamaya ilk hastalık belirtileri görülür görülmez başlanmalıdır. Fideler toprağa şaşırtıldıktan 1 hafta sonra metrekareye 2 gram gelecek şekilde tek uygulama yapılır.

Sebze fidelerinde çökerten ve kök çürüklüğü:

Uygulamalar tohum ve toprak ilaçlaması şeklinde yapılır.

Tohum ilaçlaması; Ekimden önce tohuma uygulanır.

Toprak ilaçlaması; Ekimden önce, ekimden sonra fidelerin toprak yüzüne çıkışından sonra ve fidelerin sera veya tarlaya şaşırtılmasından sonra yapılır.

Can suyu uygulaması: fideler şaşırtıldıktan sonra uygulama can suyu şeklinde yapılır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

SEMES 50 WP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M3- F3:14 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için SEMES 50 WP'nin aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M3- F3:14 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

İnsektisit, fungisit, sıvı gübreler ile karıştırılmadan önce ön karışım denemesinin yapılması önerilir. Alkali özellikteki gübrelerle karıştırıldıktan sonra bekletilmeden kullanılmalıdır.

 • Önce etiketi okuyunuz.
 • Evde kullanmayınız
 • Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
 • Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
 • Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 GÜN KADAR insan ve hayvan sokmayınız.
 • İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
 • Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Gözler, burun, boğaz ve deride tahriş, baş dönmesi ve ağrısı, halsizlik, net görememe, mide bulantısı.

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ

Soluma Sonrası: Kirlenmiş alandan temiz alana çıkın. Herhangi bir belirti oluşursa ve devam ederse doktora başvurun.

Cilt Teması Sonrası: Derhal ilacın bulaştığı giysileri çıkartın. İlaç değen vücut kısımlarına 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Eğer deride tahriş devam ederse doktor çağırın. İlacın bulaştığı giysileri kullanmadan önce iyice yıkayın.

Göz Teması Sonrası: Derhal gözü ve göz kapaklarının altını bol su ile 15 dakika boyunca yıkayın. Varsa kontakt lensleri çıkartın. Derhal tıbbi yardım alın.

Yutma Sonrası: Yutulması durumunda ürün etiketi veya bilgi formu ile beraber tıbbi yardım alın. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey vermeyin ve kusmaya zorlamayın.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır. Hafif zehirlenmelerde ATROPİN SÜLFAT ve 2 PAM verilir.

İÇİNDEKİLER

 • Tolclofos-Methyl

ZARARLILIK İFADELERİ(H)

H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.

H400: Sucul ortamda çok toksiktir.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P261: Spreyini solumaktan kaçının.

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P405: Kilit altında saklayın.

P501İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH208:Tolclofos-methyl içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

EUH401:İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız
 • Tavsiye dışı kullanmayınız.
 • Kullanılmayan boş ambalajları başka gaye için kullanmayınız.
 • Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Acıdere Osb Mahallesi Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 4561945 Faks:0 (322) 4561947

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Buğday Sürme (Tilletia spp.) 150 g/100 kg tohum
Karanfil Çökerten ve kök çürüklüğü

(Pythium debaryanum, Rhizoctonia solani, Thielaviopsis basicola)

2 g/m2
Sebze Fideleri Çökerten ve kök çürüklüğü

(Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp.,Alternaria spp., Sclerotinia spp., Phytophthora spp.)

1000 g / da

(toprak ve bitki uygulaması)

100 g /100 l su

Can Suyu Uygulaması

7 gün