Açıklama

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Kabakgillerde Külleme (Hıyar): İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya devam edilir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27 C ‘nin üstünde ve orantılı neminde %50'nin altında olduğu zamanlarda uygulamaya ara verilmelidir.

Bağ Küllemesi: 1.Uygulama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde

2.Uygulama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde

3.Uygulama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde

 1. ve Diğer Uygulamalar: Üçüncü uygulamadan sonra kullanılan ürünün etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

Elma karalekesi: 1. Uygulama Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

 1. Uygulama Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)
 2. Uygulama Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce

4.ve diğer uygulama ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi uygun olduğu durumlarda 15 gün arayla yapılmalıdır.

Turunçgilde kahverengi leke: Uygulamalara, sürgün gelişimi ve iklim özellikleri dikkate alınarak sürgünler gelişmeye başladığında yaklaşık 5-10 cm uzunlukta olduğunda ve ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. Özellikle sürgün gelişmesi döneminde büyüyen sürgün ve yaprakların yeni oluşan kısımlarının ve genç meyvenin hastalıktan korunması amacıyla 15-20 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir. Uygulamalara sürgün gelişmesinin durduğu, yağışların azaldığı ve sıcaklığın arttığı ve meyvenin yaklaşım 4 cm çapa ulaştığı zaman son verilir.

Çeltik yanıklığı: Yeşil aksam uygulamasında, hastalık belirtileri bölgede görülür görülmez veya hava koşulları hastalık gelişmesine uygun şekilde gidiyorsa hemen uygulama başlatılmalıdır. Gerekirse ürünün etki süresine ve hava koşullarına bağlı olarak ikinci veya üçüncü uygulama yapılmalıdır.

Karpuz alternarya yaprak yanıklığı: Çevrede ilk belirtilerin görünmesiyle uygulamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresi dikkate alınarak 7-10 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen: 1.Uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,

2.Uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde),

 1. Uygulama: meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken yapılmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

RESTORER 50 WG adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C3: 11 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için RESTORER 50 WG' nin aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup C3: 11 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce bir ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.

Yayıcı yapıştırıcı ve metil parathion terkipli ilaçlarla karıştırmayın.

Bağda, Parathion methyl, Chlorpyrifos-ethyl ve Cypermethrin terkipli bitki koruma ürünleri ile yapılan karışımlar Yalova İncisi, Kardinal, Müşküle ve Perlet gibi hassas çeşitlerde genç yapraklarda hafif yakma yapabilir.

Elmada, parathion methyl terkipli bitki koruma ürünleri ile yapılan karışımlar Golden gibi hassas çeşitlerde erken dönemde genç yapraklarda hafif kahverengileşme ve kıvrılmaya neden olabilir.

 • Önce etiketi okuyunuz.
 • Evde kullanmayınız
 • Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
 • Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
 • Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 2 saat insan ve hayvan sokmayınız.
 • İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir. Baş ağrısı, baş dönmesi kusma vb.

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ:

Soluma Sonrası: Kazazede temiz havaya çıkartılır ve hareket ettirilmemelidir. Derhal doktora başvurulmalıdır.

Cilt Teması Sonrası: Bol su ve sabunla cilt derhal yıkanmalıdır. Derhal doktora başvurulmalıdır.

Göz Teması Sonrası: Gözler derhal bol suyla yıkanmalıdır. Derhal doktora başvurulmalıdır.

Yutma Sonrası: Kusturulmamalıdır. Ağız bol suyla yıkanmalıdır. Derhal doktora başvurulmalıdır.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

İÇİNDEKİLER

 1. Trifloxystrobin

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H302: Yutulması halinde zararlıdır.

H312: Cilt ile teması halinde zararlıdır.

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.

H332: Solunması halinde zararlıdır.

H400: Sucul ortamda çok toksiktir.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P261: Spreyini solumaktan kaçının.

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P405: Kilit altında saklayın.

P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH208: Trifloxystrobin ve Sodium sulfate içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

 • Kalan bitki koruma ürününü kuyu, havuz, çeşme yalakları ve akarsulara dökmeyiniz.
 • Boş bitki koruma ürünü ambalajlarını başka gaye için kullanmayınız
 • Yeni uygulama yapılan sahada hayvan otlatılmamalı ve evcil hayvanlar buralardan uzak tutulmalıdır.
 • Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.
 • Arılara zehirlidir, çiçeklenme döneminde kullanmayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA:

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Acıdereosb Mahallesi Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 45 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Kavun Kabakgillerde külleme

(Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea)

15 g/100 L su

3 gün

Bağ *

Külleme (Erysiphe necator) 10 g/100 L su 35 gün
Elma Karaleke (Venturia inaequalis) 15 g/100 l su 14 gün
Turunçgiller Kahverengi leke

(Alternaria alternata f.sp.citri)

20 g/100 L su 28 gün
Çeltik Çeltik yanıklığı

(Pyricularia oryzae)

20 g/da 35 gün
Karpuz Alternarya yaprak yanıklığı

(Alternaria cucumerina)

20 g/da 3 gün
Kayısı Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen

(Wilsonomyces carpophylus)

12,5 g/100 L su 14 gün
Fındık Fındıkta Külleme (Erysiphe sp.) 15 g/ 100 L su 14 gün

(*) Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.