Açıklama

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN ETKİ ŞEKLİ:

POUNCE DF geniş etki alanı olan bir kontak fungisittir. Koruyucu (profilaktik) olarak kullanılır. Hastalık etmenleri bitki dokusuna girmeden önce ilaçlama yapılırsa, en iyi sonuç elde edilir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLAMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde Uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurulduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

Bağ Mildiyö: ilk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki uygulamalar 1. uygulamanın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile uygulama yapılır.

Bağ Ölükol:

Yaz uygulaması:

 1. Uygulama sürgünler 2-3 cm olduğunda,
 2. Uygulama sürgünler 8-10 cm olduğunda,
 3. Uygulama sürgünler 25-30 cm'yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

Domates Mildiyö: İlaçlı mücadeleye çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde uygulanmaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 7-10 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Domates Erken Yaprak Yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. Hastalığın seyrine ve iklim hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 7-10 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Elma Karalekesi: Dal sıracası yok ise

 1. Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5-gün önce)
 2. Uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)
 3. Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce
 4. Ve diğer uygulamalar ise ekolojik koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlara göre 7-10 gün arayla yapılmalıdır.

Turunçgillerde Kahverengi Leke: Uygulamalara, sürgün gelişimi ve iklim özellikleri dikkate alınarak sürgünler gelişmeye başladığında yaklaşık 5-10 cm uzunlukta olduğunda ve ilk hastalık görüldüğünde başlanır. Özellikle sürgün gelişmesi döneminde büyüyen sürgün ve yaprakların yeni oluşan kısımlarının ve genç meyvenin hastalıktan korunması amacıyla 15-20 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir. Uygulamalara sürgün gelişmesinin durduğu, yağışların azaldığı ve sıcaklıkların arttığı ve meyvenin yaklaşık 4 cm çapa ulaştığı zaman son verilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

POUNCE DF adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M: 3 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için POUNCE DF 'ninaynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M: 3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Bordo bulamacı hariç diğer fungisit ve insektisitlerle karışabilir. Karışım yapılacaksa ayrı bir kapta ön karışım demesi yapılmalıdır.

 • Önce etiketi okuyunuz.
 • Evde kullanmayınız
 • Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
 • Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
 • Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
 • İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Baş ağrısı, mide bulantısı, halsizlik.

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ

Soluma Sonrası: Hastayı sakinleştirin, açık havaya çıkarın, tıbbi yardım isteyin.

Cilt Teması Sonrası: Cilt ile temasında, derhal bol su ve sabun ile iyice yıkayın. Tahriş oluşursa, tıbbi yardım çağırın.

Göz Teması Sonrası: Derhal, etkilenen gözleri, göz kapaklarını açık tutarak en az 15 dakika süreyle akan su altında yıkayın, bir göz doktoruna danışın.

Yutma Sonrası: Derhal ağzınızı yıkayın ve sonra bol su için, doktor çağırın. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey vermeyin ve kusmaya zorlamayın.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Özel antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

İÇİNDEKİLER

 • Metiram

ZARARLILIK İFADELERİ(H)

H302: Yutulması halinde zararlıdır.

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H332: Solunması halinde zararlıdır.

H400: Sucul ortamda çok toksiktir.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P261: Spreyini solumaktan kaçının.

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P280:Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P301+P312: YUTULDUĞUNDA: kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.

P302+P352: DERİ İLE TEMAZ HALİNDE İSE: bol sabun ve su ile yıkayın.

P304+P340: SOLUDUĞUNDA: nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, kurbanı temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

P391: Döküntüleri toplayın.

P501:İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Aquatik organizmalara ve balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.
 • Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
 • Ürünü özel ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
 • Uygulamadan iyi sonuç alabilmek için uygulama ile ilgili önerilere mutlaka uyunuz.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru)şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Acıdere OSB Mah. Sanayi Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 4561945 Faks:0 (322) 4561947

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki

Süre

Bağ * Bağ mildiyösü

(Plasmopara viticola)

200 g/100 L su 56 gün
Ölükol (Phomopsis viticola)
Domates Mildiyö

(Phytophthora infestans)

150 g/100 L su 7 gün
Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani) 175 g/100 L su 7 gün
Elma Karaleke

(Venturia inaequalis)

200 g/100 L su 21 gün
Turunçgiller Kahverengi leke (Alternaria altermata f.citri) 250 g/100 L su 28 gün

(*) Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.