Açıklama

UYGULAMAYA HAZIRLAMA VE KULLANMA ŞEKLİ

İlacın Uygulamaya Hazırlaması:

Önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Sonra tavsiye edilen miktar ilaç ile ayrı bir kapta su ile karıştırılır. Aletin karıştırıcısı çalışır durumda iken bu karışım ilaçlama tankına ilave edilir. Sonra tankı hizasına kadar suyla doldurunuz. İlaçlama bittikten sonra ilaçlama aletini iyice yıkayınız.

Kalibrasyon:

İlaçlamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz. Kullanılacak ilaçlı su miktarını belirlemek için, önce sadece su ile belirli bir alandaki bitkiler düzgünce ıslatılır. Harcanan su belirlenerek kullanılacak ilaçlı su miktarı hesaplanır.

İlacın Kullanım Şekli:

Bağda Külleme; İlk yapraklar geliştiğinde veya sürgünler 20-30 cm uzunluğunda ulaştığında, çiçeklenmeden evvel başlanır. Böylece hastalık etmeninin yüksek seviyeye çıkışı önlenmiş olur. Mevsim boyunca 14 gün aralıklarla 4-5 uygulama tavsiye edilir.

Gülde Külleme; İlk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır gerektiğinde 14 gün aralıklarla devam edilir.

Tütünde Külleme: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır, 15 gün ara ile en fazla iki uygulama tavsiye edilir.

Domates, Biber, Patlıcan, Hıyarda Külleme; İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır ve gerektiğinde 14 gün aralıklarla devam edilir.

Çilekte Külleme; İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır ve gerektiğinde 14 gün aralıklarla devam edilir.

Bitki Tahammüllü:

Tavsiye edildiği şekilde kullanıldığında tavsiye edildiği ürünler üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

OSCAR 100 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G1, 3 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için, OSCAR 100 EC'nin aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup G1,3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

OSCAR 100 EC'nin etkinliği kendinden önce veya kendinden sonra uygulanan veya depo karışımı yapılan ilaçlardan etkilenmez. İhtiyaç duyulduğunda, karışım halinde kullanılacak ilaç ile fiziksel yönden karışma durumu bu ilaca az miktarda OSCAR 100 EC ilave edilerek kolayca kontrol edilir.

 • Önce etiketi okuyunuz.
 • Evde kullanmayınız
 • Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
 • Maske, koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız.
 • Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
 • Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
 • İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
 • KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE ¼'ÜNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 SEFER TEKRARLAYINIZ.
 • Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Genel zehirlenme belirtisi görülebilir.

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ

Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız. Doktor çağırınız veya hastayı ilaç ambalajı veya etiketi ile birlikte doktora götürünüz.

Deri ile Teması Halinde; Bkz- Önlem İfadeleri (P303+P361+P353)

Göz ile Teması Halinde; Bkz- Önlem İfadeleri (P305+P351+P338)

Solunması Halinde; Bkz- Önlem İfadeleri (P304+P340)

Yutulması Halinde; Eğer yutulmuş ise hastayı kusturmayınız. Hastayı ilaç ambalajı ile birlikte derhal doktora götürünüz.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

İÇİNDEKİLER

 1. Penconazole

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H226: Alevlenir sıvı ve buhar.

H302: Yutulması halinde zararlıdır.

H312: Cilt ile teması halinde zararlıdır.

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

H332: Solunması halinde zararlıdır.

H361: Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi var.

H400: Sucul ortamda çok toksiktir.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P210: Isıdan uzak tutun. – Sigara içilmez

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P303+P361+P353: DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.

P304+P340: SOLUNDUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, Kurbanı temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P370+378: Yangın durumunda: Söndürme için su püskürtme, karbondioksit, köpük, kuru toz kullanın

P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.
 • Uygulama yapılan alanlarda hayvan otlatmayınız, evcil hayvanları ilaçlı alandan uzak tutunuz.
 • İlacı orijinal ambalajında, ağzı kapalı olarak, yiyecek ve içeceklerden uzak, çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza ediniz.
 • Boş ilaç ambalajlarını başka bir amaç için kullanmayınız.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve İMALATÇI FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Hacı Sabancı Organize Sanayi Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 45 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR

Bitki Adı Hastalık Adı Dozu Son İlaçlama ile Hasat ArasındakiSüre
Bağ * Bağ Küllemesi (Uncinula necator) 25 ml/100 l su 14 gün
Gül Külleme (Sphaerotheca pannosa) 25 ml/100 l su
Tütün Tütün Küllemesi (Erysiphe cichoracearum) 35 ml/100 l su 14 gün
Domates (Sera) Külleme (Leveillula taurica) 50 ml/100 l su 7 gün
Biber (Sera) Külleme (Leveillula taurica) 50 ml/100 l su 7 gün
Patlıcan (Sera) Külleme (Leveillula taurica) 50 ml/100 l su 7 gün
Hıyar(Sera) Külleme (Erysiphe cichoracearum) 50 ml/100 l su 7 gün
Çilek Külleme (Sphaerotheca macularis f.sp.fragariae) 50 ml/100 l su 7 gün

(*) Tüketim amaçlı olarak bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.