Açıklama

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışımlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanınız.

Tohum uygulaması için: Tohum uygulama işlemi döner uygulama bidonu veya tohuma püskürtme prensibi ile çalışan tohum uygulama makinesi ile yapılabilir. Uygun ekipman bulunmaması durumunda tohumlar düz bir zemin üzerine yayılarak homojen bir kaplama sağlayacak şekilde uygulama yapılır. Bitki koruma ürünü uygulanmış bir tohum evvelce yapılmış mibzer ayarını değiştirebileceğinden ekimden önce karışımlı tohum ile mibzer ayarının tekrar yapılması tavsiye edilir. Kullandıktan sonra uygulama aletinin iyice temizlenmesi gerekir.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Ayçiçeği mildiyösü:

Uygulama ekimden önce tohum uygulaması şeklinde yapılır. Sıvı bir bitki koruma ürünü olup gerek toz gerekse sıvı formülasyonlu preparatların 100 kg tohum için önerilen karışım miktarı 1-1,5 L su içerisinde çözündürülür ve sonrasında su bütün tohuma homojen olarak dağıtılır.

Kabakgillerde mildiyö (Hıyar):

Uygulama bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile uygulamaya başlar ve hastalığın şiddetine göre 7-10 gün aralıklarla sürdürülür. Uygulamaların bitkinin her tarafına, özelliklede yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

Patates mildiyö:

Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10-12 gün aralıklarla uygulama tekrarlanır.

Domates mildiyö:

Kimyasal mücadele için çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Tütün fideliklerinde çökerten:

Tütün fideliklerinde tohum atıldıktan hemen sonra toprak hafif nemlendirilir. Sonra bitki koruma ürünü uygulaması yapılır. 25-30 gün sonra uygulama tekrarlanır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

MASSOCARB adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup F4:28 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için MASSOCARB' ın aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup F4:28 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Bordo bulamacı ve yaprak gübreleri ile karışmaz. Tohum uygulaması olarak kullanıldığında hiçbir bitki koruma ürünü ile karıştırılmadan tek başına kullanılmalıdır.

 • Önce etiketi okuyunuz.
 • Evde kullanmayınız
 • Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
 • Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
 • Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
 • İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, göz kararması ve ateş yapabilir.

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ

Soluma Sonrası: Solunduğunda, temiz havaya çıkarın ve dinlenmesini sağlayın. Endişe duyulursa tıbbi yardım alın.

Cilt Teması Sonrası: Kirlenen giysileri dikkatlice çıkartın. Sabun ve su ile etkilenen alanı yıkayın. Endişe duyulursa tıbbi yardım isteyin.

Göz Teması Sonrası: En az 15 dakika temiz su ile yıkayın ve tıbbi yardım alın.

Yutma Sonrası: Ağzı su ile yıkayın. Kusturmayın. Hastayı istirahatte tutun ve tıbbi yardım isteyin.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Bitki koruma ürünü kolinesterası önleyecek kadar çok yutulmuş ise antidot olarak Atropinsülfat kullanılır. Bitki koruma ürünü az alınmış ise semptomatik tedavi uygulaması yeterlidir.

İÇİNDEKİLER

 • Propamocarb-HCI

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

EUH208: Propamocarb hydrochloride içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P261: Spreyini solumaktan kaçının.

P272: Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P363: Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P501 İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Balıklara zehirlidir, su kaynaklarına, göllere, akarsulara bulaştırmayınız.
 • Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
 • Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
 • Bitki koruma ürününün tamamını tarlaya püskürtünüz.
 • Bitki koruma ürününü ambalajında, kapalı olarak muhafaza ediniz.
 • Boş ambalajları başka bir amaç için kesinlikle kullanmayınız.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Acıdere Osb Mah. Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 44 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre
AYÇİÇEĞİ Ayçiçeği mildiyösü (Plasmopara helianthi) 500 ml/100 kg Tohum
HIYAR (Tarla) Kabakgillerde mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) 250 ml/da 3 gün
PATATES Patates mildiyö (Phytophthora infestans) 250 ml/da 3 gün
TÜTÜN (Fidelik) Tütün fidelerinde çökerten (Pythium spp.) 7.5 ml /m2

(3-4 L su ile)

3 gün

DOMATES

(Sera)

Mildiyö (Phytophthora infestans) 250 ml/100 L su 3 gün