Açıklama

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Meyve enfeksiyonlarına karşı:

1.Uygulama: Sonbaharda yağışlar başlamadan veya ilk yağmurlardan hemen sonra yapılmalıdır.

2.Uygulama: Havalar yağışlı giderse 1.uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır.

Gövde enfeksiyonlarına karşı:

Enfekteli ağaçlarda ki yaralar ekin, ocak ve mart aylarında odun dokusuna kadar temizlenmelidir. Gövde ve kök boğazı enfeksiyonlarında bir uygulama yapılır. Yara yerinde ki kabuk temiz bir bıçak ile tamamen temizlenmeli ve özellikle ağaç tacının 1-1,5 m yüksekliğe kadar olan kısımları iyice ilaçlanmalıdır.

Turunçgilde hasat sonrası kahverengi meyve çürüklüğü: Meyveler karışıma 3 dakika süre ile daldırılır.

Armut ateş yanıklığı: Çiçek başlangıcı ve tam çiçekte birer uygulama. Hastalık için uygun koşullar devam ederse, bir üçüncü uygulama gerekebilir.

Soğan mildiyösü: Çevrede ilk hastalık belirtileri görülünce uygulamaya başlanır. 10 gün ara ile uygulama yapılır.

Domates mildiyösü: Uygulamaya çevrede ki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

MASSFOSET adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grubu U: 33 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için MASSFOSET ‘i aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulanmanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup U: 33 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Yaprak gübreleri, bakırlı bitki koruma ürünleri ile karışmaz. Yağ veya yağlı bitki koruma ürünleri, bitki koruma ürününün yapraklara nüfuzunu önlediğinden daha sonra kullanılmalıdır. Bitki koruma ürünlerinde değişik kalitede dolgu maddeleri kullanıldığından, karışım yaparken yaygın uygulamadan önce küçük çapta denemeler yapılması önerilir.

 • Önce etiketi okuyunuz.
 • Evde kullanmayınız
 • Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
 • Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
 • Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya bitki koruma ürünü kuruyunca kadar insan ve hayvan sokmayınız.
 • İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE

YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Aşırı dozda alındığında uyku hali, titreme, nefes darlığı, adale kasılması. Diğer zararlılık belirtileri ‘'Zararlılık ifadeleri (H)''bölümünde verilmiştir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Soluma Sonrası: Hastayı açık havayı çıkartın. Soluk alıp verme düzenli değilse veya durmuşsa suni solunum uygulayın. Hastayı sıcak ve rahat bir yerde tutun. Derhal bir doktora veya zehir danışma merkezine başvurun.

Cilt Teması Sonrası: Bol su ve sabunla cilt derhal yıkanmalıdır, eğer varsa polietilen glikol 400'le ve arkasından bol suyla yıkanmalıdır.

Göz Teması Sonrası: En az 15 dakika boyunca bol miktarda su ile yıkayınız. Tedavi göz doktoru tarafından yapılmalıdır.

Yutma Sonrası: Kusturmayınız. Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz. Hastayı sıcak tutunuz ve kıpırdatmayıp, dinlendiriniz.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

İÇİNDEKİLER:

Fosetyl-Al

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H302: Yutulması halinde zararlıdır.

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

H332: Solunması halinde zararlıdır.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P261: Spreyini solumaktan kaçının.

P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.

P280: Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet, göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın

P302+P352: DERİ İLE TEMASI HALİNDE: Bol su ve sabun ile yıkayın.

P304+P340: Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın.

P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P405: Kilit altında saklayın.

P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

 • Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
 • Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
 • Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
 • Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
 • Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
 • MASSFOSET hızlı nem çekici olduğundan topaklaşmaması için hava almayacak şekilde korunmalıdır.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydıyla, imalatçı ürünlerinin kalitesini garanti eder. İmalatçı ürünün uygun olmayan koşullarda depolanması, hatalı tatbiki veya tavsiye dışı kullanımdan doğabilecek zararlardan sorumlu değildir.

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Acıdere Osb Mah. Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 44 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre
TURUNÇGİLLER (Limon,

Portakal,

Greyfurt,

Mandalina*)

Turunçgil meyvelerinde kahverengi çürüklük ve gövde zamklanması

(Phytophthora citrophthora)

200 g/100 L su 14 gün
Turunçgilde hasat sonrası kahverengi meyve çürüklüğü (Phytophthora citrophthora) 300 g/100 L su meyveler ilaçlı suya 3 dakika süre ile daldırılır
ARMUT Yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında ateş yanıklığı

(Erwinia amylovora)

400 g/100 L su 14 gün

HER İLAÇLAMADAN ÖNCE AĞAÇLARDA Kİ ENFEKTELİ KISIMLAR DEZENFEKTAN

BATIRILMIŞ BİR ALET İLE UZAKLAŞTIRILMALIDIR.

HIYAR,

KAVUN

Kabakgillerde mildiyö

(Pseudoperonospora cubensis)

200 g/100 L su 7 gün
SOĞAN Soğan mildiyösü

(Peronospora destructor)

150 g/100 L su 14 gün
DOMATES Domates mildiyösü

(Phytophthora infestans)

250 g/100 L su 7 gün