Açıklama

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışımlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo su ile tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işleme devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamada iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoyu temiz su ile doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Armutta karaleke; Dal sıracası yok ise 1.ilaçlama çiçek gözleri kabardığında, 2. ilaçlama beyaz rozet döneminde, 3.ilaçlama çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce, 4 ve diğer ilaçlamalar hava şartları ve hastalığın seyrine göre 8-10 gün ara ile yapılmalıdır.

Elmada karaleke; Dal sıracası yok ise 1. ilaçlama çiçek gözleri kabardığında, 2. ilaçlama pembe rozet döneminde (çiçekler ayrı ayrı görülünce), 3. ilaçlama çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce, 4. ve diğer ilaçlamalar ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlara göre 10 gün ara ile yapılır.

Erik cep hastalığı;

 1. ilaçlama tomurcuklar kabardığı dönemde,
 2. ilaçlama çiçek taç yapraklarının %80 döküldüğü dönemde yapılmalıdır.

Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası; (Şeftali, Kiraz, Vişne)

 1. ilaçlama çiçeklenme başlangıcında, (%5-10 çiçekte),
 2. ilaçlama tam çiçeklenmede (%90-100 çiçekte)

Şeftali yaprak delen (Çil);

 1. ilaçlama sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,
 2. ilaçlama ilkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce yapılır.

Kayısı yaprak delen:

 1. ilaçlama sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,
 2. ilaçlama ilkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde).
 3. ilaçlama meyvelerde çanak yaprağı ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken yapılmalıdır.

Turunçgillerde kahverengi çürüklük;

Meyve enfeksiyonlarına karşı:

 1. ilaçlama sonbaharda yağışlar başlamadan önce yapılmalıdır.
 2. İlaçlama havalar yağışlı giderse 1. İlaçlamadan 15 gün sonra yapılmalıdır.

Gövde enfeksiyonlarına karşı:

Enfekteli ağaçlarda ki yaralar ekim, ocak ve mart aylarında odun dokusuna kadar temizlenmelidir.

Yenidünya karalekesi;

1.ilaçlama sonbaharda çiçek tomurcukları kabarmadan önce,

2.ilaçlama çiçek tomurcukları açılmadan, önce

3.ilaçlama çiçek taç yapraklarının dökülmesinden sonra,

4.ve diğer ilaçlamalar 3.ilaçlamadan hasada 20 gün kalıncaya kadar 10 gün arayla yapılır.

Bağ ölükol;

*Yaz ilaçlaması

 1. ilaçlama sürgünler 2-3 cm olduğunda,
 2. ilaçlama sürgünler 8-10 cm olduğunda,

3.ilaçlama sürgünler 25-30 cm'yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

Bağ mildiyösü; ilk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki ilaçlamalar 1.ilacın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile ilaçlama yapılır.

Sebze fidelerinde kök çürüklüğü ve çökerten;

Fidelikte hastalık görüldüğünde ilaçlamaya başlanır ve hastalık duruncaya kadar 2-3 kez bir hafta arayla ilaçlama yapılır.

Domates mildiyösü;

İlaçlı mücadeleye çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesi ile veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

Domates yaprak küfü;

Yapraklarda ilk lekeler görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. İlaçlamalar 10 -15 gün ara ile tekrarlanır. Hasada 15-20 gün kala ilaçlama kesilmelidir.

Marul mildiyösü;

Fideliklerde hastalık görülmeden koruyucu bir ilaçlama yapılmalıdır. Mildiyö görülürse hasta kısımlar toplanıp yok edildikten sonra birer hafta aralarla fidelerin talaya şaşırtılmasına kadar ilaçlamalar sürdürülmelidir. Tarla devresinde hastalığın çevrede görülmesi ile ilaçlamaya başlanmalı, birer hafta aralarla hasattan en az bir hafta öncesine kadar devam edilmelidir. Fidelikte ilaçlama sulama yapıldıktan ve yaprak kuruduktan sonra yapılmalıdır.

Soğan mildiyösü;

Günlük ortalama sıcaklığın 16 C'ye ulaşması ve orantılı nemin %80'i bulması ile mücadeleye başlanması gerekirse de çevrede ilk hastalık belirtilerinin saptanması ile ilaçlamalara başlanabilir.

Patates mildiyö: Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile ilaçlamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10 gün aralıklarla ilaçlama tekrarlanır.

Karanfil pası; Çelikler sıraya geçirilmeden önce ilaçlamaya başlanmalı ve 10'ar gün ara ile ilaçlamalar yapılmalıdır.

Sebzelerde kurşuni küf (Domates); Çevrede hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde veya bitkiler çiçeklenme devresinde iken başlanır. Uygulamalar 10 gün arayla yapılmalıdır.

Tütün çökerten (Fidelerde); Fidelerin çıkışı tamamlandıktan sonra hastalık görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

MASSCAPTAN adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M: 4 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için MASSCAPTAN'ın aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M: 4 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Alkali karakterli ve yağlı bitki koruma ürünleri ile karıştırılmamalıdır. Karıştırmadan önce ön karışım yapılması tavsiye edilir.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Mide muhteviyatının solunum yollarına kaçmamasına özen gösterilerek mide yıkanmalıdır. Sonra semptomatik tedavi uygulanır.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
 • Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.
 • Fazla sıcak olmayan, serin ve kuru depolarda muhafaza edilmelidir.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Acıdere OSB Mah. Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 45 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Armut Karaleke (Venturia pirina) 150 g/100 L su 3 gün
Elma Karaleke (Venturia İnaequalis) 150 g/100 L su 3 gün
Erik Cep hastalığı (Taphrina pruni) 300 g/100 L su 3 gün
Şeftali Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Monilinia laxa- Sclerotinia laxa) 300 g/100 L su 3 gün
Kiraz,Vişne Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Monilinia laxa- Sclerotinia laxa) 300 g/100 L su 3 gün
Şeftali, Kayısı Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Wilsonomyces carpophilus) 300 g/100 L su 3 gün
Turunçgiller Turunçgil meyvelerinde kahverengi çürüklük ve gövde zamklanması

(Phytophthora citrophthora)

300 g/100 L su (Meyve enfeksiyonları) 7 gün
Yeni Dünya Karaleke

(Venturiainaequalisvar.eriobotryae)

300 g/100 L su 3 gün
Bağ** Ölükol (Phomopsis viticola)* 250 g/100 L su (Yaz uygulaması) 3 gün
Mildiyö (Plasmopara viticola) 300 g/100 L su 3 gün
Sebze Fideleri ***

Kök çürüklüğü (Çökerten)

(Phythium spp., Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Alternaria spp., Sclerotinia spp., Phytophthora spp.)

200-250 g/100 L su
Domates Mildiyö (Phytophthora infestans) 300 g/ 100 L su 7 gün
Yaprak küfü (Cladosporium fulvum) 250 g/ 100 L su 7 gün
Marul Mildiyö (Bremia lactucae) 300 g/100 L su 7 gün
Soğan Mildiyö (Peronospora destructor) 300 g/100 L su 7 gün
Patates Mildiyö (Phytophthora infestans) 350 g/100 L su 7 gün
Karanfil (Süs Bitkisi) Pas (Uromyces caryophyllus) 250 g/100 L su 7 gün
Domates Sebzelerde kurşuni küf (Botrytis cinerea) 250 g/100 L su 7 gün
Tütün (Fidelik) Çökerten (Phythium spp., Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Alternaria spp., Sclerotinia spp.) 200 g/100 L su

*Yaz uygulamasında kullanılır.

** Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

*** Fidelik uygulamalarında verilen iki doz; hastalık yoğunluğuna ve bitki vejetasyon süresine göre değişmektedir.