Açıklama

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışımlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo su ile tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işleme devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamada iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoyu temiz su ile doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Elmada karaleke 1. uygulama çiçek gözleri kabardığında, (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

 1. uygulama pembe rozet döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde),
 2. uygulama çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,
 3. ve diğer uygulamalar ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlara göre 15 gün ara ile yapılır.

Armutta karaleke; 1. uygulama çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

 1. uygulama beyaz rozet döneminde,

3.ilaçlama çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,

4 ve diğer ilaçlamalar hava şartları ve hastalığın seyrine göre 10 gün ara ile yapılmalıdır.

Armut memelipası:

 1. uygulama çiçek tomurcukları patlamadan hemen önce
 2. uygulama çiçek beyaz rozet devresinde

3.ilaçlama çiçek taç yapraklarının %80-90'nı döküldüğü zaman

Genellikle 3 uygulama yeterli olmakla beraber, ilkbaharın yağışlı geçtiği iklim koşullarında, bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak yağışlar bitinceye kadar diğer uygulamalara devam edilir.

Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen: (Çil) (Kayısı, şeftali)

 1. uygulama sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,
 2. uygulama ilkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce yapılır.

Kayısılarda ilave olarak, meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken 3. Uygulama yapılmalıdır.

Şeftali yaprak kıvırcıklığı:

Tomurcuklar kabarmaya başladığı dönemde bir uygulama yapılır.

Eriklerde cep hastalığı:

 1. uygulama: Tomurcuklar kabardığı dönemde
 2. uygulama: Çiçek taç yapraklarının %80 döküldüğü dönemde yapılmalıdır.

Antepfıstığında karazenk:

1.Uygulama: Koruyucu fungisitlerle mücadele yapılacaksa uygulamaların mutlaka ilk enfeksiyonlardan önce, yaprakların açılmaya başladığı dönemde; tedavi edici fungisitler ile mücadele yapılacaksa meyveler nohut tanesi iriliğinde ve yapraklar tam olarak açtığı dönemde yapılmalıdır. Ayrıca tedavi edici fungisitlerle ilk belirtilerin görüldüğü döneme kadar uygulama yapılabilir.

2.Uygulama ve diğer uygulamalar: Kullanılan bitki koruma ürününün özelliği, etki süreleri ve yağış durumu dikkate alınarak 15 gün aralıklarla yapılır.

Turunçgilde uç kurutan:

Yeşil aksam uygulamaları: Ekim, aralık ve mart aylarında olmak üzere 3 kez yapılmalıdır.

Toprak uygulamaları: Yeşil aksam ilaçlamasının yanı sıra, bahçedeki ağır enfekteli ağaçlara, ekim ayında bir defa olmak üzere toprak ilaçlaması yapılmalıdır.

Zeytinlerde halkalı leke: Marmara bölgesinde:

 1. Uygulama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce
 2. Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce,

Ege bölgesinde:

 1. Uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
 2. Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce

Akdeniz bölgesinde:

 1. Uygulama: Hasattan sonra
 2. Uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce

3.Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce, yapılmalıdır.

Bağ mildiyösü:

1.Uygulama: Sürgün boyu 25-30 cm uzunlukta olunca uygulanmalıdır.

 1. ve diğer uygulamalar: İlk uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır. Bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortalamaları, nispi nem, çiğ gibi meteorolojik faktörler dikkate alınarak, hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda uygulamalar yapılmalı, koşullar ortadan kalktığında uygulamalara son verilmelidir.

Bağ Antraknoz: Kış uygulaması: Bağlar budandıktan sonra, gözlerin henüz uyanmadığı devrede uygulanmalıdır.

Yaz uygulaması: Bağ mildiösü ile fenolojiye göre uygulama yapıldığında, bağ antraknozu için ayrıca yaz uygulamasına gerek duyulmaz. Ayrı ilaçlama gerektiği taktirde aşağıdaki program uygulanır.

1.uygulama: Sürgünler 5-10 cm,

 1. ve diğer uygulamalar: 1. Uygulamada kullanılan fungisitin etki süresi dikkate alınarak yapılır. Taneler yarı büyüklüğünü aldığı döneme kadar uygulamalara devam edilir. Çiçeklenme döneminde ilaçlama tavsiye edilmez.

Domates mildiyösü: Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz kül gibi konidi örtüsünün görülmesi ile uygulamaya başlanır.

Domateste bakteriyel benek: Fidelikte veya tarlada hastalık belirtileri görülür görülmez koruyucu olarak, fide döneminde haftada bir, tarlada ise 8-10 gün ara ile 2-3 uygulama şeklinde yapılmalıdır. Seralarda uygulama sayısı artabilir.

Domates bakteriyel leke: Bakteriyel leke ile mücadele yeşil aksam uygulaması şeklinde yürütülür. Yeşil aksam uygulamaları fidelikte veya tarlada hastalık belirtileri görülür görülmez, koruyucu olarak fide döneminde haftada bir, tarlada ise 10 gün arayla 2-3 uygulama yapılmalıdır.

Patates mildiyösü: Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10 gün aralıklarla uygulama tekrarlanır.

Fasulye antraknozu: Yörede ilk hastalık belirtilerinin görülmesiyle birlikte uygulamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti iklim koşulları ve karışımın etkinlik süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilir. Bitkinin tüm yeşil aksamının uygulanmasına özen gösterilmelidir.

Fasulye adi yaprak yanıklığı ve hale yanıklığı: Tarlada hastalık görülmeden önce veya ilk görülmeye başladığında haftada bir olmak üzere 2-3 uygulama şeklinde yapılmalıdır.

Domates, patlıcan, patates erken yaprak yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Yerfıstığında serkospora erken yaprak lekesi: Uygulamaya hastalığın her yıl görüldüğü yerlerde ekimden 4-5 hafta sonra başlanır, hasadda kadar devam edilebilir.

Sebze fidelerinde çökerten ve kök çürüklüğü:

Uygulamalar tohum ve toprak ilaçlaması şeklinde yapılır.

Tohum uygulaması: Ekimden önce tohuma uygulanır.

Toprak uygulaması: Ekimden önce, ekimden sonra fidelerin toprak yüzüne çıkışından sonra ve fidelerin sera veya tarlaya şaşırtılmasından sonra yapılır.

Hıyar köşeli yaprak lekesi: Tarlada hastalık görülmeden önce veya ilk görülmeye başladığında koruyucu olarak 10 gün ara ile en az 3 uygulama şeklinde yapılmalıdır.

Şerbetçiotu mildiyö: İlkbaharda sürgünler ortalama 75-100 cm olduğunda uygulamaya başlanır. Çiçek dönemine kadar birer hafta ara ile tekrarlanır. Bu dönemde koza tutma dönemine kadar 10'ar gün aralıklarla devam edilir.

Aspir yaprak lekesi: Bitkilerde ilk belirtiler görüldüğü zaman uygulamalara başlanır.

Tütün fidelerinde çökerten: Tohumlar ekilip kapak gübresiyle örtüldükten soonra veya fidelerin çıkışı tamamlandıktan sonra hastalık görüldüğünde yapılır. Hastalık görülür görülmez yapılacak ilaçlamalar şaşırtma devresine kadar haftada bir uygulanır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

MASS BAKIR 50 WP isimli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grubu M: 1 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için MASS BAKIR 50 WP nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasından (Grup M: 1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösterin.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Cymoxanil, Methiram, Folpet terkipli bitki koruma ürünleri ile karışabilir. Chlorpyrifos, Malathion, Parathion Methyl, Phosmet, Carbamat terkipli bitki koruma ürünleri ile Dodine ve Dinocap ile karıştırılması sakıncalıdır. Karışım yapılmadan önce ön karışım denemesi tavsiye edilir.

 • Önce etiketi okuyunuz.
 • Evde kullanmayınız
 • Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
 • Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
 • Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 14 gün insan ve hayvan sokmayınız.
 • İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Ağızda madeni bir lezzet, kanlı ishal, yeşil-mavi renkli kusma, hızlı soluma, heyecan, baş dönmesi, baş ağrısı, halsizlik, mide bulantısı, bulanık görme, fazla miktarda alındığında (5-8 g) mide ve bağırsaklarda ağır metal zehirlenmesi, su ve elektrolit kaybı.

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ:

Soluma Halinde: Derhal doktora başvurulmalıdır.

Cilt Teması Halinde: Bol su ve sabunla cilt derhal yıkanmalıdır. Göz Teması Halinde: Gözler bol suyla yıkanmalıdır. Göz doktoruna gidilmelidir.

Yutma Halinde: Derhal doktora başvurulmalıdır.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. TEDAVİ: Aktif kömürle mide yıkanır. Kan dolaşımına yardım maksadıyla plazma ve Novadrol tatbik edilir.

İçindekiler:

Bakır oksiklorid

ZARARLILIK İFADELERİ: (H)

H302 Yutulması halinde zararlıdır.

H332: Solunması halinde zararlıdır.

H400: Sucul ortamda çok toksiktir.

H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ: (P)

P261: Spreyini solumaktan kaçının.

P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.

P273: Çevreye verilmesinden kaçının

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P312: Kendinizi iyi hissetmezseniz, ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.

P391: Döküntüleri toplayın.

P405 Kilit altında saklayın.

P501 İçeriği/kabı 'Atık Yönetimi Yönetmeliği' uyarınca bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

 • Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.
 • Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
 • Ürünü ambalajlarında kapalı olarak muhafaza ediniz.
 • Boş bitki koruma ürünü ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlar altında orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Acıdere OSB Mah. Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 45 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu

Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre
Elma Karalekesi

(Venturia inaequalis)

800 g/ 100 L su dal sıracası varsa

400 g/ 100 L su dal sıracası yoksa

21 gün
Armut Karalekesi

(Venturia pirina)

800 g/ 100 L su dal sıracası varsa

400 g/ 100 L su dal sıracası yoksa

21 gün
Memeli pas (Gymnosporangium fuscum) 400g/ 100 L su 21 gün
Kayısı Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Wilsonomyces carpophilus) 400 g/100 L su normal dönem 800 g/100 L su dormant dönem 21 gün
Şeftali Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Wilsonomyces carpophilus) 800 g/ 100 L su 1.uygulama

400 g/ 100 L su 2.uygulama

21 gün
Yaprak kıvırcıklığı (Taphrina deformans) 800 g/ 100 L su 21 gün
Erik Cep hastalığı (Taphrina pruni) 800 g/ 100 L su 21 gün
Antepfıstığı Karazenk (Pseudocercospora pistacina) 500 g/ 100 L su 21 gün
Turunçgiller Uç kurutan (Phoma tracheiphila) 400 g/ 100 L su 21 gün
Zeytin Halkalı leke (Cyclogonium oleaginum) 400 g/ 100 L su 21 gün
Bağ* Mildiyö (Plasmopara viticola) 300 g/ 100 L su 1. uygulama

500 g/ 100 L su 2. uygulama

21 gün
Antraknoz (Elsinoe ampelina) 300 g/ 100 L su 1. uygulama

500 g/ 100 L su 2. uygulama

21 gün
Domates Mildiyö (Phytophthora infestans)** 300 g/ 100 L su 14 gün
Bakteriyel benek

(Pseudomonas syringae pv. tomato)

300 g/ 100 L su 1. uygulama

400 g/ 100 L su 2. uygulama

14 gün
Bakteriyel leke hastalığı

(Xanthomonas vesicatoria)

300 g/ 100 L su 1. uygulama

400 g/ 100 L su 2. uygulama

14 gün
Patates Mildiyö (Phytophthora infestans) 300 g/ 100 L su 14 gün
Fasulye Antraknoz

(Colletotrichum lindemuthianum)

500 g/ 100 L su 14 gün
Adi yaprak yanıklığı (Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli ) 300 g/ 100 L su 14 gün
Hale yanıklığı (Pseudomonas savastanoi pv. phaseolica) 300 g/ 100 L su 14 gün
Domates, Patlıcan, Patates Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani) 500 g/ 100 L su 14 gün
Yerfıstığı Serkospora erken yaprak lekesi (Cercospora arachidis) 400 g/ 100 L su 14 gün
Sebze fideleri Çökerten ve kök çürüklüğü

(Pythium spp.,Rhizoctonia spp., Fusarium spp., Alternaria spp., Sclerotinia spp., Phytophthora spp.)

300 g/ 100 L su 1. uygulama

500 g/ 100 L su 2. uygulama

(Fidelik uygulaması)

14 gün
Hıyar Köşeli yaprak lekesi

(Pseudomonas syringae pv.lachrymans)

300 g/ 100 L su 14 gün
Şerbetçiotu Mildiyö (Pseudoperonospora humuli) 500 g/ 100 L su 14 gün
Aspir Yaprak lekesi (Alternaria carthami) 300 g/ 100 L su 14 gün

Tütün

Tütün fidelerinde çökerten hastalığı (Pythium spp.,Rhizoctania spp., Alternaria spp., Fusarium spp.,Sclerotinia sp.)

400 g/ 100 L su

14 gün

(*) Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

(**) Domates bitkilerinin gelişmesinde durgunluk yapabileceğinden kurak iklim şartlarında bakırlı ilaçların tavsiyesinden kaçınılmalı, ancak organik fungisitlerin bulunmadığı yerlerde bakırlı ilaçlarla en fazla 1-2 uygulama yapılmalıdır