Açıklama

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurulduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Elma karalekesi: Dal sıracası yok ise 1. İlaçlama çiçek gözleri kabardığında 2.ilaçlama pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görülünce) 3.ilaçlama çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce 4. Ve diğer ilaçlamalar ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlara göre 10 gün ara ile yapılır.

Kabakgiller mildiyö: Uygulamaya bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 7-10 gün aralıklarla sürdürülür. Uygulamaların bitkinin her tarafını özelliklede yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

Şekerpancarında yaprak lekesi hastalığı: Şekerpancarı erişkin yapraklarının %5'inde birer cercospora yaprak lekesi görüldüğünde ilk ilaçlamaya başlanır. 15-20 gün aralıklarla devam edilmelidir.

Domates mildiyösü: Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz kül gibi konisi örtüsünün görülmesi ile ilaçlamaya başlanır.

Kayısı yaprak delen: 1.ilaçlama: sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra

2.ilaçlama: ilkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce.

3.ialçlama: meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken yapılmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

MASHONA 50 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M: 5 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için MASHONA 50 SC'nın aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M: 5 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Bordo bulamacı gibi kuvvetli alkalilerle karıştırılmamalıdır. Değişik formulasyondaki EM gibi diğer ilaçlarla karıştırılırken bir deneme yapılarak karışımın ve uygulamanın izlenilmesi ve daha sonra uygulamaya geçirilmesi tavsiye edilir. Surfaktanlar veya yaprak gübreleri ile karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez. İkiden fazla pestisit ile karıştırılması tavsiye edilmez. Karışım için ön deneme yapılması gerekir.

 • Önce etiketi okuyunuz.
 • Evde kullanmayınız
 • Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
 • Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
 • Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 3 gün insan ve hayvan sokmayınız.
 • İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
 • Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Gözlerle ve açık deri bölgeleri temas halinde kızarıklık, bronşlarda hafif tahriş şeklinde geçici alerjik yan etkiler görülebilir.

İLKYARDIM TEDBİRLERİ:

Soluma Sonrası: Solunması halinde temiz havaya çıkarın ve dinlendirin. Tıbbi yardım alın.

Cilt Teması Sonrası: Dikkatlice bulaşmış giysileri çıkarın. Su ve sabunla etkilenen alanları yıkayın. Tahriş devam ederse, tıbbi yardım alın.

Göz Teması Sonrası: En az 15 dakika temiz suyla yıkayın ve ail tıbbi yardım alın.

Yutma Sonrası: Ağzı su ile yıkayın. Kusturmayınız. Bir bardak su verin. Hastayı dinlenmede tutun ve acil tıbbi yardım isteyin.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Tahrişlerin tedavisinde antihistaminikler veya steroid pomadlar veya sistemik steroidlerle tedavi tavsiye edilir.

İÇİNDEKİLER

1.Chlorothalonil

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H302: Yutulması halinde zararlıdır.

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

H330: Solunması halinde öldürücüdür.

H335: Solunum yolu tahrişine yol açabilir.

H351: Kansere yol açma şüphesi var.

H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.

H400: Sucul ortamda çok toksiktir.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

EUH208: Chlorothalonil içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P202: Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin.

P261: Spreyini solumaktan kaçının.

P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P312: Kendinizi iyi hissetmezseniz, ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.

P405: Kilit altında saklayın.

P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
 • Bitki koruma ürünü atıklarını akarsu, göl, havuz sularına ve çeşme yalaklarına bulaştırmayınız.
 • Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
 • Fazla sıcak olmayan, serin ve kuru depolarda muhafaza ediniz.
 • Boş bitki koruma ürünü ambalajlarını başka bir amaç için kullanmayınız.
 • Ürün ile çalışırken ağzınızı ve burnunuzu içine alan maske takınız.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Acıdere OSB Mah. Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 45 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Elma Karaleke (Venturia inaequalis) 200 ml/100 L su 3 gün
Hıyar Kabakgillerde mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) 250 ml/100 L su 3 gün
Şekerpancarı Yaprak leke hastalığı (Cercospora beticola) 300 ml/da 3 gün
Domates

(tarla/sera)

Mildiyö

(Phytophthora infestans)

175 ml/100 L su 3 gün
Kayısı Yaprak delen (Coryneum beijerinckii) 200 ml/100 L su 56 gün