Açıklama

UYGULAMAYA HAZIRLAMA VE KULLANMA ŞEKLİ

İlacın Uygulamaya Hazırlaması:

İlacı hazırlamadan önce ilaçlama aletinin temiz olduğundan emin olunuz. İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. KURVETO DF ayrı bir kapta bir miktar su ile eritilerek depoya konur. Mekanik ya da hidrolik karıştırıcılarla iyice karıştırılır ve geri kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir. Karıştırmaya ilaçlama boyunca devam edilmelidir. İlaçlama sırasında bitki iyi bir şekilde ilaçlanmalı, yaprakların alt ve üst yüzeylerinin iyice ıslanması sağlanmalıdır. İlaçlama havanın serin ve sakin zamanlarında yapılmalıdır. İlaçlama esnasında ilaç zerrecikleri ve buharından korununuz.

İlacın Kullanım Şekli:

Bağda ilaçlamaya sürgünler 25-30 cm'ye ulaştığında, domateste ise hastalık koşulları oluştuğunda veya çevrede belirtileri görülür görülmez ilaçlamaya başlanır ve hastalık için elverişli hava şartları devam ettiği sürece bağda 10-12 gün, domateste ise 10 gün aralarla ilaçlamaya devam edilir. Hastalığın gelişimi için çok elverişli olan sıcak ve nemli hava koşullarında ise ilaçlamalar 7-8 gün ara ile yapılmalıdır. KURVETO DF ilacının hastalıklara karşı koruyucu etkisinin yanı sıra tedavi edici özelliği de vardır. Hastalığın başlangıcından sonra bağlarda 2-3 gün, domateslerde ise 1-2 gün içinde yapılacak ilaçlama ile hastalığın gelişimi durdurulabilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

KURVETO DF adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 27/M1 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için KURVETO DF'nin aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup 27/M1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Yüksek asit ve kireç, bordo bulamacı gibi alkali olanlar dışında birçok zirai mücadele ilaçları ile karışabilir. Ancak geniş çaptaki bir karışım yapmadan önce fiziksel karışımın mümkün olup olmadığı, ayrıca karışımın kullanılacak bitkiye karşı güvenliliği küçük çapta bir karışımla denenmelidir.

 • Önce etiketi okuyunuz.
 • Evde kullanmayınız
 • Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
 • Maske, koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız.
 • Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
 • Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
 • İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
 • Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Gastrointestinal imitasyon, yanma, diyare, baş ağrısı, halsizlik ve terleme görülebilir.

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ

Hastayı ilaçlama bölgesinden uzaklaştırınız, bulaşık elbiseleri çıkarıp doktor çağırın, ilaç ambalaj ve etiketini birlikte götürün.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur, belirtilere göre tedavi uygulanır.

İÇİNDEKİLER

1.Bakıroksiklorür

2.Cymoxanil

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H302: Yutulması halinde zararlıdır.

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.

H332: Solunması halinde zararlıdır.

H361fd: Üremeye zarar verme şüphesi var. Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.

H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.

H400: Sucul ortamda çok toksiktir.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P202: Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin.

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P301+P312: YUTULDUĞUNDA: kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.

P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

P304+P340: SOLUNDUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, Kurbanı temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH208: Cymoxanil içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Balıklara zehirlidir. Her türlü su kaynağına bulaştırmayınız.
 • Kapalı yerlerde ilaçlama yaparken havalandırılabilir olmasına dikkat edilmelidir.
 • İlacı orijinal ambalajında, kapalı olarak muhafaza ediniz.
 • Hazırlanan ilaç hemen kullanılmalıdır. Aynı gün tüketilebilecek miktardan daha fazla ilaçlı mahlul hazırlamayınız.
 • Boş ilaç ambalajı başka amaç için kullanılmamalıdır.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve İMALATÇI FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Hacı Sabancı Organize Sanayi Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 45 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR

Bitki Adı Hastalık Adı Dozu Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
Domates (Sera)11 Domates mildiyösü (Phytophthora infestans)

Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani)

200 g/100 l su 7 gün
Bağ * Bağ Mildiyösü (Plasmapora infestans) 45 200 g/100 l su 21 gün

(*) Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.