Açıklama

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurulduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

Bağda Kurşuni Küf Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde; 1. Uygulama: Tanelerin olgunluk başlangıcında 2.ve diğer uygulamalar: Kullanılan ürünün etki süresi dikkate alınarak (10-15 gün ara ile) yapılmalıdır. Son uygulama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye dikkat edilmelidir. Ege, Marmara ve Doğu Anadolu Bölgelerinde; 1. Uygulama: Çiçeklenmeden hemen önce. 2. Uygulama: Kapalı salkım döneminde, 3.ve diğer uygulamalar: Son uygulama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye dikkat edilmelidir.

Sebzelerde kurşuni küf (Domates); Çevrede hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde veya bitkiler çiçeklenme devresinde iken başlanır. Uygulamalar 10 gün arayla yapılmalıdır.

Elma karalekesi:

1.Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2.Uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)

3.Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce

4.ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan ürününün etki süreleri dikkate alınarak (10-14 gün ara ile) uygulanmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

HERCAI adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup D1: 9 sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bir bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için HERCAI' nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup D1: 9 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

HERCAI, alüminyum içeren bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılmaz. Karışım yapılmadan önce ön karışım denemesi tavsiye edilir.

 • Önce etiketi okuyunuz.
 • Evde kullanmayınız.
 • Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
 • Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
 • Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya insan ve hayvan girmesinde sınırlama yoktur.
 • İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

 • Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Deri ve mukozayı tahriş edebilir. Baş ağrısı, halsizlik, ishal, metahemoglobinaya bağlı cyonosis'e neden olabilir.

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ:

Soluma Sonrası: Kazazede temiz havaya çıkartılır. Derhal doktora başvurulmalıdır.

Cilt ile Teması Halinde; Bol su ve sabunla cilt derhal yıkanmalıdır. Şikayetler devam ederse doktor mücadelesi gereklidir.

Göz ile Teması Halinde; Gözler derhal bol suyla yıkanmalıdır. Şikayetler devam ederse doktora başvurulmalıdır.

Yutulması Halinde; Kusturulmamalıdır. Ağız bol suyla yıkanmalıdır. Gerekirse aktif kömür verilir. Derhal doktora başvurulmalıdır.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ:

Spesifik bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır. Hastaya oksijen veriniz. Akorbik asit veya methylene blue kullanınız.

İÇİNDEKİLER:

1.Pyrimethanıl

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H302: Yutulması halinde zararlıdır.

H373: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.

H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P264: Kullanmadan sonra su iyice yıkayın.

P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P391: Döküntüleri toplayın.

P405: Kilit altında saklayın.

P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız. Bitki koruma ürünü artıklarını akarsu, göl, havuz suları ve çeşme yalaklarına bulaştırmayınız.
 • Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
 • Uygulama esnasında genel koruma tedbirlerine mutlaka uyunuz.
 • Uygulama yapılmış mahlulün tamamını tarlaya püskürtünüz.
 • Rüzgarlı havada uygulama yapmayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Acıdere Osb Mah. Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 45 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Bağ* ÖLÜKOL (Phomopsis viticola) 225 g/100 L su 28 gün

BAĞ MİLDİYÖ (Plasmopara viticola)
Hıyar KABAKGİLLERDE MİLDİYÖ (Pseudoperonospora cubensis)

225 g/100 L su

7 gün

(*) Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.