Açıklama

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLAMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde Uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurulduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

Antepfıstığında karazenk: 1.Uygulama: Koruyucu fungisitlerle mücadele yapılacaksa uygulamaların mutlaka ilk enfeksiyonlardan önce, yaprakların açılmaya başladığı dönemde; tedavi edici fungisitler ile mücadele yapılacaksa meyveler nohut tanesi iriliğinde ve yapraklar tam olarak açtığı dönemde yapılmalıdır. Ayrıca tedavi edici fungisitlerle ilk belirtilerin görüldüğü döneme kadar uygulama yapılabilir.

2.Uygulama ve diğer uygulamalar: Kullanılan bitki koruma ürününün özelliği, etki süreleri ve yağış durumu dikkate alınarak 15 gün aralıklarla yapılır.

Şeftali yaprak kıvırcıklığı: Uygulama tomurcuklar kabarmaya başladığı dönemde bir uygulama yapılır.

Elma karalekesi:

1.Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2.Uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)

3.Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce

4.ve diğer uygulamalar: İklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan bitki koruma ürününün etki süreleri dikkate alınarak 10 gün arayla uygulanmalıdır.

Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası: (Kayısı)

1.Uygulama: Çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte)

2.Uygulama: Tam çiçeklenmede (%90-100 çiçekte)

Ayva monilyası:

Uygulamadan önce bir yıl öncesinden ağaç üzerinde asılı kalan mumya meyveler toplanmalıdır.

1.Uygulama: Çiçeklerin %5 i açtığında

2.Uygulama: Çiçeklerin %50 si açtığında

3.Uygulama: Tam çiçeklenme devresinde (çiçeklerin %90-100 ü açtığında) yapılmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

ERTARDODİNE 500 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup U:12 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için ERTARDODİNE 500 SC'nin aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup U:12 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılabilir. Ancak bazı grup bitki koruma ürünleri ile örneğin, Metalaxyl, Iprodion ve Bakır ile karıştırılmamalıdır. Bir ön karışım testi yapılması önerilir.

 • Önce etiketi okuyunuz.
 • Evde kullanmayınız
 • Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
 • Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
 • Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
 • İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
 • TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir. Baş ağrısı, baş dönmesi ve kusma vb.

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ

Solunması Halinde: Temiz havaya çıkarın. Kişi nefes almıyorsa bir ambulans çağırın ve mümkünse suni solunum uygulayın. İleri tedavi tavsiye için bir zehir kontrol merkezi veya doktorunuzu arayın.

Cilt Teması Halinde: Kirlenmiş giysileri çıkarın. 15-20 dakika bol su ile derhal cildi yıkayın. İleri tedavi tavsiyesi için bir zehir kontrol merkezi veya doktorunuzu arayın.

Göz Teması Halinde: Gözleri açın ve 15-20 dakika su ile yavaş ve nazikçe durulayın. Varsa, ilk 5 dakika sonra lenslerinizi çıkarın, sonra gözü yıkamaya devam edin. İleri tedavi tavsiyesi için bir zehir kontrol merkezi veya doktorunuzu arayın.

Yutulması Halinde: Tedavi önerisi için derhal zehir kontrol merkezi veya doktorunuzu arayın. Bir zehir kontrol merkezi veya doktor tarafından söylenmediği sürece kusturmayın. Bilinçsiz bir kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

İÇİNDEKİLER

1.Dodine

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H302: Yutulması halinde zararlıdır.

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.

H400: Sucul ortamda çok toksiktir.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P405: Kilit altında saklayın.

P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.
 • Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
 • Uygulamalar günün erken saatlerinde yapılmalıdır.
 • Uygulama esnasında hava sıcaklığı 5°C'nin altında, 25°C'nin üstünde olmamalıdır.
 • Koruyucu ve tedavi edici olarak kullanılır ve tavsiye edilen ürünlerde tavsiye dozunda kullanıldığında fitotoksik değildir.
 • Boş bitki koruma ürünü ambalajı başka amaç için kullanılmamalıdır.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve İMALATÇI FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Acıdere Organize Sanayi Mah. Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 44 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Antepfıstığı Karazenk (Pseudocercospora pistacina) 100 ml/100 L su 14 gün
Şeftali Yaprak kıvırcıklığı (Taphrina deformans) 175 ml/100 L su
Elma Karaleke (Venturia inaequalis) 80 ml/100 L su
Kayısı Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Monilinia laxa) 80 ml/100 L su
Ayva Monilya (Sclerotinia linhartiana) 100 ml/100 L su