Açıklama

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLAMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde Uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurulduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

Antepfıstığında karazenk:

1.Uygulama: Koruyucu fungisitlerle mücadele yapılacaksa uygulamaların mutlaka ilk enfeksiyonlardan önce, yaprakların açılmaya başladığı dönemde; tedavi edici fungisitler ile mücadele yapılacaksa meyveler nohut tanesi iriliğinde ve yapraklar tam olarak açtığı dönemde yapılmalıdır. Ayrıca tedavi edici fungisitlerle ilk belirtilerin görüldüğü döneme kadar uygulama yapılabilir.

2.Uygulama ve diğer uygulamalar: Kullanılan bitki koruma ürününün özelliği, etki süreleri ve yağış durumu dikkate alınarak 15 gün aralıklarla yapılır.

Armut karalekesi:

1.Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2.Uygulama: Beyaz rozet döneminde

3.Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce

4.ve diğer uygulamalar: Kullanılan bitki koruma ürününün etki süreleri dikkate alınarak 10 gün arayla uygulanmalıdır.

Elma karalekesi:

1.Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2.Uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)

3.Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce

4.ve diğer uygulamalar: İklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan bitki koruma ürününün etki süreleri dikkate alınarak 10 gün arayla uygulanmalıdır.

Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası: (Kayısı)

1.Uygulama: Çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte)

2.Uygulama: Tam çiçeklenmede (%90-100 çiçekte)

Soğan mildiyö:

Günlük ortalama sıcaklığın 16oC' ye ulaşması ve orantılı nemin %80'i bulması ile mücadeleye başlanması gerekirse de yörede hastalığın ilk belirtilerinin saptanması ile uygulamaya başlanmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

ERTAR DODİNE 65 WP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup U: 12 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için ERTAR DODİNE 65 WP' nin aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup U: 12 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılabilir. Yalnız Metalaxyl, Iprodion, Bakır ve Dinitrolu bileşiklerle ve madensel yağlarla karıştırılmamalıdır.

  • Önce etiketi okuyunuz.
  • Evde kullanmayınız
  • Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
  • Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
  • Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
  • İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Baş ağrısı, baş dönmesi ve kusma.

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ

Soluma Sonrası: Temiz havaya çıkarın. Kişi nefes almıyorsa bir ambulans çağırın ve mümkünse suni solunum uygulayın. İleri tedavi tavsiye için bir zehir kontrol merkezi veya doktorunuzu arayın.

Cilt Teması Sonrası: Kontamine olmuş giysileri çıkarın. 15-20 dakika bol su ile derhal cildi yıkayın. İleri tedavi tavsiyesi için bir zehir kontrol merkezi veya doktorunuzu arayın.

Göz Teması Sonrası: Gözlerinizi açın ve 15-20 dakika su ile yavaş ve nazikçe durulayın. Varsa, ilk 5 dakika sonra lenslerinizi çıkarın, sonra gözü yıkamaya devam. İleri tedavi tavsiyesi için bir zehir kontrol merkezi veya doktorunuzu arayın.

Yutma Sonrası: Tedavi önerisi için derhal zehir kontrol merkezi veya doktorunuzu arayın. Bir zehir kontrol merkezi veya doktor tarafından söylenmediği sürece kusturmayın. Bilinçsiz bir kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

İÇİNDEKİLER

Dodine

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H302: Yutulması halinde zararlıdır.

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.

H400: Sucul ortamda çok toksiktir.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P405: Kilit altında saklayın.

P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

  • Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.
  • Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
  • Boş ambalajları başka amaçla kullanmayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile firma bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti eder; fakat depolama ve uygulama kontrolümüz dışında olduğundan, uygulama hataları, tavsiyeye uymadaki eksiklikler ve depolamadaki hatalardan dolayı ortaya çıkabilecek zararlardan sorumlu değildir.

RUHSAT SAHİBİ ve İMALATÇI FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Acıdere OSB Mah. Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 44 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Antepfıstığı Karazenk

(Pseudocercospora pistacina)

100 g/100 L su 14 gün
Armut Karaleke

(Venturia pirina)

100 g/100 L su 21 gün
Elma Karaleke

(Venturia inaequalis)

100 g/100 L su 21 gün
Kayısı Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Monilinia laxa) 100 g/100 L su 14 gün
Soğan Mildiyö

(Peronospora destructor)

100 g/100 L su 14 gün