Açıklama

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA ALETLERİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurulduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

Bağ Mildiyö (Plasmopara viticola);

İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki ilaçlamalar

1.ilacın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak

10-15 gün ara ile ilaçlama yapılır.

Domates Erken Yaprak Yanıklığı (Alternaria solani);

Gerek fidelikte gerekse tarlada ilaçlamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır.

İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda ilacın etki süresine bağlı olarak

ilaçlama tekrarlanmalıdır.

Elma Kara Lekesi (Venturia inaequalis);

1.İlaçlama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2.İlaçlama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)

3.İlaçlama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce

4.ve diğer ilaçlamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu

durumlarda kullanılan ilaçların etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

ERTARCOZEB BLUE adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M3 olarak

sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bir bitki koruma ürünlerinin

tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç

gelişimini geciktirmek için ERTARCOZEB BLUE' nun aynı üretim sezonu içerisinde önerilen

toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda

ise, farklı mekanizmasına sahip (Grup M3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına

özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Alkali özelliktekiler hariç diğer insektisit, fungisit ve yaprak gübreleri ile karıştırılarak kullanılabilr.

 • Önce etiketi okuyunuz.
 • Evde kullanmayınız
 • Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
 • Maske, koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız.
 • Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
 • Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
 • İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
 • Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Bulantı, kusma, halsizlik, deri ve mukoza tahrişi, titreme görülür.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ:

SOLUMA SONRASI: Temiz havaya çıkarın; etkiler görülürse, bir doktora danışın.

CİLT TEMASI SONRASI: Sabun ve bol su ile yıkanarak hemen cildinize bulaşan malzemeyi çıkarın. Yıkama sırasında bulaşık giysileri ve ayakkabıları çıkarın. Tahriş devam ederse doktora başvurunuz. Yeniden kullanmadan önce giysileri yıkayın.

GÖZ TEMASI SONRASI: Hemen su ile yıkayın; varsa ilk 5 dakikadan sonra kontak lensleri çıkarın, daha sonra en az 15 dakika boyunca gözleri yıkamaya devam edin. Tercihen bir göz doktorundan gecikmeden tıbbi yardım alın.

YUTMA SONRASI: Tedavi önerisi için derhal zehir kontrol merkezi veya doktorunuzu arayın. Eğer kişi yutkunabiliyorsa yudum yudum bir bardak su içirin. Doktor tarafından önerilmedikçe kusturmayın. Bilinçsiz bir kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin.

İÇİNDEKİLER

 1. Mancozeb

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H361d: Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.

H400: Sucul ortamda çok toksiktir.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P201: Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.

P202: Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin.

P280: Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu /yüz koruyucu kullanın.

P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Arılara zehirlidir. İlacı çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
 • Balıklara ve suda yaşayan organizmalara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.
 • Tavsiye edilen bitkilerde, verilen dozlarda uygulandığında fitotoksik etki görülmez.
 • İlacı orijinal ambalajında ağzı kapalı olarak serin ve kuru bir yerde gıda maddelerinden ayrı, iyi havalanan, güneş ve rutubetten uzakta kuru ve serin bir yerde muhafaza ediniz.
 • Ateş, kıvılcım ve aşırı sıcaktan koruyunuz.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve İMALATÇI FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Hacı Sabancı Organize Sanayi Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 45 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Elma Karaleke
(Venturia İnaequalis)
250 g/100 L su 14 gün
Bağ * Mildiyö

(Plasmopara viticola)

200 g/100 L su 21 gün
Domates Erken yaprak yanıklığı
(Alternaria solani)
250 g/100 L su 14 gün

(*) Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.