Açıklama

UYGULAMAYA HAZIRLAMA VE KULLANMA ŞEKLİ

İlacın Uygulamaya Hazırlaması:

İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktar ilaç bir miktar su ile karıştırılarak depoya konur. Karıştırma düzeni çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir. Havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda bitkinin her tarafını kaplayacak şekilde ilaçlama yapılır.

İlacın Kullanım Şekli:

Elma Karalekesi;

1.İlaçlama: Çiçek gözleri kabardığı dönemde,

2.İlaçlama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde,

3.İlaçlama: Çiçek taç yapraklarının % 70-80'i döküldüğü dönemde.

Bağda Mildiyö; Bağda mildiyö mücadelesine hastalık görülmeden önce başlanmalıdır. 1. ilaçlama sürgünler 25-30 cm boyuna ulaştığı, günlük ortalama sıcaklığın 130C'yi bulduğu nisbi neminde %70-80'e ulaştığı günlerde yapılmalıdır. 2. ve daha sonraki ilaçlamalar hava koşullarına göre yapılmalıdır.

Bağda Ölükol;

Kış ilaçlaması; Budamadan sonra gözler uyanmadan hemen önce yapılır.

Yaz İlaçlaması;

 1. İlaçlama: Sürgünler 2-3 cm olduğu devrede,
 2. İlaçlama: Sürgünler 8-10 cm olduğu devrede,
 3. İlaçlama: Sürgünler 25-30 cm'yi bulduğu devrede yapılır.

Domateste Erken yaprak yanıklığı; İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. İlaçlamaya hastalığın seyrine göre 10 gün arayla tekrarlanmalıdır.

Domateste bakteriyel Benek Hastalığı; Bu hastalığa karşı yeşil aksam ilaçlaması fidelikte veya tarlada hastalık görülür görülmez koruyucu olarak, fide döneminde haftada bir, tarla döneminde ise 8-10 gün ara ile 2-3 uygulama yapılmalıdır. Seralarda uygulama sayısı arttırılabilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

ERTAR-COZEB M-45 WG adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M3 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için ERTAR-COZEB M-45 WG'nin aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip ( Grup M3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

ERTAR-COZEB M-45 WG, yaygın olarak kullanılan çoğu fungisit, insektisit ve büyümeyi düzenleyiciler ile karışabilir. Tank karışımı hazırlanırken uygulamadan önce karışım tablolarına başvurulmalıdır. ERTAR-COZEB M-45 WG, Cymoxanil, carbendazim, captan, folpet, dinocap, fosetyl-aluminium gibi aktif maddeli ilaçlarla karışabilir

 • Önce etiketi okuyunuz.
 • Evde kullanmayınız
 • Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
 • Maske, koruyucu elbise, eldiven ve gözlük kullanınız.
 • Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
 • Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
 • İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
 • Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Göz, burun, boğaz ve deride tahriş, baş dönmesi ve ağrısı, halsizlik, net görememe, mide bulantısı.

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ

Deri ile Teması Halinde; Bkz- Önlem İfadeleri (P302+P352)

Göz ile Teması Halinde; Bkz- Önlem İfadeleri (P305+P351+P338)

Solunması Halinde; Bkz- Önlem İfadeleri (P304+P340)

Yutulması Halinde; İlaç yutulmuşsa iki bardak su içirilerek vücutta seyreltilmesi sağlanıp doktor çağırın. Şuuru yerinde olmayan insana ağız yoluyla bir şey vermeyin.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

İÇİNDEKİLER

1.Mancozeb

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H302: Yutulması halinde zararlıdır.

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.

H332: Solunması halinde zararlıdır.

H361d: Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.

H400: Sucul ortamda çok toksiktir.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P202: Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin.

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

P304+P340: SOLUNDUĞUNDA: Nefes alıp vermesi zorlaşmış ise, Kurbanı temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

P305+P351+P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P405: Kilit altında saklayın.

P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH208: Mancozeb içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.
 • İlacı orijinal ambalajında ağzı kapalı olarak, gıda maddelerinden ayrı, iyi havalanan, güneş ve rutubetten uzakta kuru ve serin bir yerde muhafaza ediniz.
 • Boş ilaç ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve İMALATÇI FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Hacı Sabancı Organize Sanayi Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 45 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR

Bitki Adı Hastalık Adı Dozu Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
Elma Karaleke (Venturia İnaequalis) 200 g/100 l su 21 gün
Bağ * Mildiyö (Plasmopara viticola)

Ölükol (Phomopsis viticola)

150 g/100 l su 21 gün
Domates Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani)

Bakteriyel benek hastalığı

(Pseudomonas syringae pv. tomato)

200 g/100 l su 14 gün

(*) Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.