Açıklama

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamada iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemlerini su kaynaklarının yanında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Bağda mildiyösü:

1.Uygulama: Sürgün boyu 25-30 cm uzunlukta olunca uygulanmalıdır.

 1. ve diğer uygulamalar: İlk uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır. Bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortalamaları, nispi nem, çiğ gibi meteorolojik faktörler dikkate alınarak, hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda uygulamalar yapılmalı, koşullar ortadan kalktığında uygulamalara son verilmelidir.

Bağda ölükol:

Kış uygulaması: Budamadan sonra, gözler uyanmadan hemen önce yapılmalıdır.

Yaz uygulaması:

Uygulama: 2-3 cm olduğunda,

Uygulama: 8-10 cm olduğunda,

Uygulama: 25-30 cm'yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

Elma karalekesi:

 1. Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
 2. Uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)
 3. Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce
 4. ve diğer uygulamalar: ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 15 gün arayla yapılmalıdır.

Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen: (Çil) (Kayısı)

 1. Uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,
 2. Uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde)

Kayısılarda ilave olarak, meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken 3.uygulama yapılmalıdır.

Şeftali yaprak kıvırcıklığı:

Tomurcuklar kabarmaya başladığı dönemde bir uygulama yapılır.

Zeytinlerde halkalı leke:

Marmara bölgesinde:

 1. Uygulama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce
 2. Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce,

Ege bölgesinde:

 1. Uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,
 2. Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce

Akdeniz bölgesinde:

 1. Uygulama: Hasattan sonra
 2. Uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce

3.Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce, yapılmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

ERTAR BORDO 20 WP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M: 1 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için ERTAR BORDO 20 WP' nin aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M: 1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

ERTAR BORDO 20 WP diğer bitki koruma ürünleri ile (insektisit, fungisit, bitki gelişim düzenleyicileri vs.) karıştırılmadan tek başına kullanılmalıdır.

 • Önce etiketi okuyunuz.
 • Evde kullanmayınız
 • Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
 • Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
 • Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 15 gün insan ve hayvan sokmayınız.
 • İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Ağızda madeni bir lezzet, kanlı ishal, yeşil mavi renkli kusma, hızlı soluma, heyecan, baş dönmesi, baş ağrısı, halsizlik, mide bulantısı, bulanık görme, fazla miktarda alındığında (5-8 g) mide ve bağırsaklarda ağır metal zehirlenmesi, su ve elektrolit kaybı.

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ

Solunması Halinde; Sakin olun ve temiz havaya çıkın. Hastayı rahatça alabildiği bir konumda tutun. Acilen tıbbi yardım isteyin.

Cilt Teması Halinde; Bol su ve sabunla yıkayın. Zedelenme oluşursa tıbbi yardım isteyin.

Göz ile Teması Halinde; Bol su ile en az 15 dakika yıkayın. Tıbbi yardım isteyin.

Yutulması Halinde; Tıbbi yardım isteyin ve ürünün etiketini gösterin. Tıbbi tavsiye; gastrik yıkama BAL, EDTA veya PENICILAMINE uygulayın. Semptomatik tedavi uygulayın.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Özel antidotu olmayıp, belirtilere göre tedavi edilir. Aktif kömür ile mide yıkanır. Dolaşıma yardım maksadıyla plazma ve Novadrol tatbik edilir.

İÇİNDEKİLER

 • Teknik Bordo Bulamacı

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

H332: Solunması halinde zararlıdır.

H400: Sucul ortamda çok toksiktir.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P261: Spreyini solumaktan kaçının.

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P403+P233: İyi havalandırılmış bir alanda depolayanız. Kabı sıkıca kapalı tutun.

P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
 • Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmaktan kaçınınız.
 • Ürünü ambalajında, kapalı olarak ve serin yerlerde muhafaza ediniz.
 • Karışımı uzun süre püskürtücünün içinde tutmayınız.
 • Ambalaj torbalarını tekrar kullanmayınız.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Acıdere OSB Mah. Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 44 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasında Kalan Süre
Antepfıstığı Karazenk (Pseudocercospora pistacina) 300 g/100 L su 28 gün
Armut Karaleke

(Venturia pirina)

300 g/100 L su 21 gün
Elma Karaleke

(Venturia inaequalis)

300 g/100 L su 21 gün
Şeftali Yaprak delen

(Coryneum beijerinckil)

300 g/100 L su 21 gün
Soğan Mildiyö

(Peronospora destructor)

200 g/100 L su 28 gün
Nohut Antraknoz

(Ascochyta rabiei)

200 g/100 L su tohum 28 gün
200 g/100 L su yeşil aksam
Hıyar Kabakgillerde mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) 170 g/100 L su 28 gün
Fasulye Pas (Uromyces appendiculatus)

Antraknoz (Colletotrichum lindemuthianum)

200 g/100 L su 28 gün
Domates Yaprak Küfü

(Cladosporium fulvum)

Mildiyö

(Phytophthora infestans)

200 g/100 L su 28 gün
Sebze Fideleri * Çökerten ve fide kök çürüklüğü (Pythium spp., Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Alternaria spp., Sclerotinia spp.) 200-250 g/100 L su Fidelik Uygulaması 28 gün

200 g/100 kg tohum Tohum Uygulaması
Hıyar Köşeli yaprak lekesi (Pseudomonas syringae pv. lachrymans) 200 g/100 L su 28 gün
Kavun

Karpuz

Antraknoz

(Colletotrichum lagenarium)

200 g/100 L su 28 gün
Domates

Patlıcan

Patates

Erken yaprak yanıklığı

(Alternaria solani)

200 g/100 L su 28 gün
Buğday Adi sürme (Tilletia foetida, T. caries) 150 g/100 kg tohum
Buğday Sarı pas (Puccinra striiformis) 350 g/da 28 gün
Kahverengi pas (P. recondita Fsp. tritici)
Kara pas (P. graminis tritici)
Patates Patates mildiyösü

(Phytophthora infestans)

Adi uyuz (Streptomyces scabies)

300 g/100 L su

1600 g/100 kg tohum

14 gün

Yerfıstığı Yaprak lekesi (Cercospora arachidis) 250 g/100 L su 28 gün
Şerbetçiotu Mildiyö

(Pseudoperonospora humuli)

150 g/100 L su 7 gün
Karanfil Pas (Uromyces dianthi) 200 g/100 L su
Aspir Yaprak lekesi (Alternaria carthami) 200 g/100 L su 7 gün
Bağ ** Ölükol (Phomopsis viticola) 200 g/100 L su 21 gün
Ceviz Ceviz antraknozu hastalığı (Gnomonia leptostyla) 300 g/100 L su 21 gün

(*) Fidelik uygulamalarında verilen iki doz hastalık yoğunluğuna ve bitki vejetasyon süresine göre değişmektedir.

(**) Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.