Açıklama

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLAMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde Uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurulduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

Arpada tahıl küllemesi; İklim koşulları dikkate alınarak hastalığın, bitkinin üst tarafına doğru ilerlediği durumlarda üst yapraklarının özellikle bayrak yaprağının hastalıkla bulaşmasını engellemek amacıyla yeşil aksam uygulamasına başlanmalıdır.

Bağ küllemesi:

1.Uygulama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde

2.Uygulama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının olduğu dönemde

3.Uygulama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde

4.ve diğer uygulamalar: Üçüncü uygulamadan sonra kullanılan bitki koruma ürününün etki süresine göre tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

Kabakgillerde külleme (Hıyar): İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya devam edilir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27 C ‘nin üstünde ve orantılı neminde %50 ‘nin altında olduğu zamanlarda uygulamaya ara verilmelidir.

Patlıcangillerde külleme Domates (Sera), Patlıcan (Sera), Biber (Sera): Uygulamalar serada ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır. İklim şartlarına göre uygulamalar yapılır.

DİRENÇ iLE İLGİLİ BİLGİ:

ERFİDAN 25 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G1:3 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için ERFİDAN 25 EC' nin aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup G1:3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce bir ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.

 • Önce etiketi okuyunuz.
 • Evde kullanmayınız
 • Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
 • Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
 • Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
 • İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Kaslarda gerilme, refleks azalması ve hareketlerde dengesizlik görülür.

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ:

Soluma Sonrası: Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz. Temiz havaya çıkartınız. Hastayı sıcak tutunuz ve kıpırdatmayıp, dinlendiriniz.

Cilt Teması Sonrası: Bol su ve sabunla cilt derhal yıkanmalıdır, eğer varsa polietilen glikol 400'le ve arkasından bol suyla yıkanmalıdır. Semptomlar devam ederse doktora başvurunuz.

Göz Teması Sonrası: Gözlerde lens varsa, ilk beş dakika sonunda çıkarınız, sonra gözleri yıkamaya devam ediniz. Tahriş oluşur ve devam ederse doktora gidiniz.

Yutma Sonrası: Kusturmayınız. Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz. Ağrı çalkalayınız.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ:

Özel antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

İÇİNDEKİLER:

 • Triadimenol

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H226: Alevlenir sıvı ve buhar.

H302: Yutulması halinde zararlıdır.

H312: Cilt ile teması halinde zararlıdır.

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.

H332: Solunması halinde zararlıdır.

H360: Doğmamış çocukta hasara yol açabilir veya üremeye zarar verebilir.

H412: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P370+P378: Yangın durumunda: Söndürme için su püskürtme, karbondioksit, köpük, kuru toz kullanın

P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

 • Balıklara zehirlidir. Yer altı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
 • Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
 • Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
 • Bitki koruma ürünü ve artıklarını havuz, akarsu ve göllere bulaştırmayınız.
 • Rüzgârla sürüklenmenin olabileceği havalarda kullanmayın.
 • Depolama sırasında ürünün nemlenmesine müsaade etmeyin. Bu kimyasal değişikliğe sebep olabileceğinden bitki koruma ürünlerinin fungisit etkisini azaltabilir.
 • Ateş ve kıvılcımdan uzak tutunuz.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar bitki koruma ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA:

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Acıdere OSB Mah. Sanayi Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 45 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki

Süre

Arpa Tahıl küllemesi

(Erysiphe graminis)

50 ml/da 35 gün
Bağ * Külleme (Erysiphe necator) 10 ml/100 L su 7 gün
Hıyar

(Tarla-Sera)

Kabakgillerde külleme

(Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginiea)

20 ml/100 L su 7 gün
Domates

(Sera)

Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica) 40 ml/100 L su 3 gün
Patlıcan

(Sera)

Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica) 40 ml/100 L su 3 gün
Biber (Sera) Patlıcangillerde külleme (Leveillula taurica) 40 ml/100 L su 3 gün

(*) Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.