Açıklama

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tohum uygulama işlemi döner uygulama bidonu veya tohuma püskürtme prensibi ile çalışan tohum uygulama makinesi ile yapılabilir. Uygun ekipman bulunmaması durumunda, tohumlar düz bir zemine yayılarak homojen bir kaplama sağlanacak şekilde uygulama yapılır. İlaçlanmış tohum evvlce yapılmış mibzer ayarını değiştirebileceğinden ekimden önce ilaçlı tohum ile mibzer ayarının tekrar yapılması tavsiye edilir. Kullandıktan sonra uygulama aletinin iyice temizlenmesi gerekir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

Uygulama varili (Kaskat) ile uygulama yapılacak ise, 100 kg tohum için önerilen 50 ml ürün bir kap içerisinde yeteri kadar su ile iyi bir şekilde karıştırıldıktan sonra yavaş yavaş birkaç defada uygulama variline ilave edilir, her defasında uygulama varili çevrilerek tohumların homojen olarak iyi bir şekilde kaplanması sağlanır.

Uygulama tertibatı olan selektörlerde ise, Ön deneme yapılarak tohumun ideal bir şekilde kaplanmasını sağlayacak su miktarı bulunur. İdeal su miktarı tohumu iyice kaplayan ancak akmayan su miktarıdır. Bu husus sağlandıktan sonra gerekli miktar su ile iyice karıştırılır ve uygulama tertibatı deposuna konularak uygulama yapılır. Çimlenme kapasitesi düşük, soyulmuş veya çatlamış, ekime uygun olmayan tohumluk kullanmayınız. Tohum uygulama ekipmanları çok soğuk (0°C) altı sıcaklıklarda problem oluşturulabilir. (COLONY 60 FS) 0°C üzerinde ki sıcaklılarda uygulanmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

COLONY 60 FS adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre G1:3 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için COLONY 60 FS' in aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (G1:3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

İmidacloprid'in % 70'lik ve 600 g/l'lik bitki koruma ürünleri ile karıştırılabilir. Tohumla geçen hastalıkların kontrolü için diğer bir ilaçla karıştırılmasına gerek yoktur.

 • Önce etiketi okuyunuz.
 • Evde kullanmayınız
 • Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
 • Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
 • Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
 • İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
 • Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması kesinlikle yasaktır.
 • Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLKYARDIM ÖNLEMLERİ

Solunması Halinde; Temiz havaya çıkartınız. Semptomlar devam ederse doktora başvurunuz.

Cilt Teması Halinde; Kirlenmiş olan giysilerinizi hemen çıkarınız. Sabun ve bol miktarda su ile hemen yıkayınız. Semptomlar devam ederse doktora başvurunuz. Tekrar kullanmadan önce kirlenmiş olan giysilerinizi yıkayınız.

Göz ile Teması Halinde; Göz kapaklarının altında dahil en az 15 dakika boyunca bol su ile hemen yıkayınız. Tıbbi yardım alın.

Yutulması Halinde; Kusturmayınız. Ağzınızı çalkalayın. Kişi bilinçli ise su içirin.

ANTİDOTU ve TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

İÇİNDEKİLER

 1. Tebuconazole

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H302: Yutulması halinde zararlıdır.

H318: Ciddi göz hasarına yol açar.

H361: Doğmamış çocukta hasara yol açma veya üremeye zarar verme şüphesi var.

H372: Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açar.

H411: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P202: Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin.

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P391: Döküntüleri toplayın.

P405: Kilit altında saklayın.

P501: İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
 • Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
 • Bitki koruma ürünü uygulanmış tohumları gıda ve hayvan yemi olarak kullanmayınız.
 • Bitki koruma ürünü ambalajını kapalı olarak muhafaza ediniz.
 • Boşalan ambalajları başka amaç için kullanmayınız.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ ve ÜRETİCİ FİRMA

ERTAR KİMYA Tarım Ürünleri Aletleri İmalat Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Acıdere OSB Mah. Sanayi Zafer Cad. No: 8 Sarıçam/ADANA

Tel: 0 (322) 456 19 44 Faks:0 (322) 456 19 47

info@ertarkimya.com.tr www.ertarkimya.com.tr

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre
Buğday Sürme (Tilletia spp.) 50 ml/100 kg tohum
Rastık (Ustilago nuda var. tritici) 50 ml/100 kg tohum
Arpa Kapalı rastık (Ustilago hordei) 50 ml/100 kg tohum
Açık rastık

(Ustilago nuda f.sp. hordei)

50 ml/100 kg tohum
Çizgi yaprak lekesi

(Pyrenophora graminea)

50 ml/100 kg tohum